Úlíkov roubená sýpka čp. 1
    Fachwerkkornspeicher, Ulíkov
    timbered granary Ulíkov
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Domažlice
Obec: Němčice
Katastrální území: 772569 Úlíkov
Parcelní číslo: st.4
Číslo popisné: 1

Datace: první polovina 19. století

GPS: 49° 26´ 19.872´ N  13° 3´ 27.604´´ E

http://www.nemciceukdyne.cz

Křepelná Jarmila
Bokolská 778/5, Praha 8, 18000
Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu

kliknutím na výřez mapy, zobrazíte mapový portál

součástí historického stavebního fondu osady je roubená jednokomorová sýpka stojící ve dvoře čp. 1; objekt je přízemní, založený na krátkém obdélném půdoryse o rozměrech cca 4 x 6,5 m; střecha je sedlová, krytá keramickou taškou bobrovkou; vstup v trámkové zárubni zřízený na nádvorní straně je dosud vybaven jednokřídlými svlakovými dveřmi s prkny klasovitě kladenými; obdobně jsou bedněny oba štíty v podstřešní části stavby; obvodové stěny jsou sroubené z hraněných tesaných trámů; v horních partiích stěn leží trámy se zřetelným přesahem v nárožní vazbě; krov je nasazen na nízké polopatro; sroubek úlíkovské usedlosti čp. 1 byl vystavěn nejpozději v 1. polovině 19. století (k roku 1838 již existoval), starší původ, přelom 18. a 19. věku, však nelze vyloučit

Interiér objektu

obytný dům byl v průběhu 2. poloviny 20. století adaptován a tomuto faktu odpovídá vzhled a stav interiéru; sýpka ve dvoře je od zániku (resp. ukončení) tradičního způsobu hospodaření (nejpozději od 50. let 20. století) využívána spíše sporadicky, dispozičně i dochovanými stavebními konstrukcemi však odpovídá době, kdy byla vyzdviženaOkolí objektu

v čele dvora čp. 1 stojí rozměrné obytné stavení založené na obdélném půdoryse, ve vztahu k cestě v tzv. štítové orientaci; má sedlovou střechu krytou vláknocementovou šablonou; k části obytné, která byla již v minulosti adaptována a modernizována např. vložením velkoformátových oken, přiléhají chlévy; svažitý terén vyrovnává při vstupu do domu perón, samotná část obytná má vysokou zděnou podezdívku; v horní části dvora stojí stodola se stěnami bedněnými prkny, její střecha je sedlová, krytá šablonami eternitu; kolmo na stodolu navazuje další hospodářský objekt, v minulosti kolna se stájemi; budova byla již v předešlém období adaptována a např. ve štítu modernizována vložením oken tzv. továrního typu; dům vznikl nejpozději ve 2. polovině 19. století, o něco starší původ však nelze vyloučit, stejně tak (bez řádného průzkumu) není možné vyloučit existenci starších stavebních konstrukcí; z popisovaných objektů je nejmladší kůlna s bývalými stájemi, která mohla vzniknout i v 1. třetině 20. století
roubené sýpky se v obci dochovaly také ve dvorech čp. 2 a 3; stejně jako v předešlém případě, také zde lze předpokládat, že byly vyzdviženy nejpozději v období 1. třetiny až poloviny 19. století; úlíkovské sruby jsou spolu s roubenými sýpkami z nedaleké Úboče jedněmi z posledních zástupců tohoto specifického druhu staveb na DomažlickuHistorie objektu

dvůr čp. 1 ležel k roku 1838 na pozemku pč. 4; skládal se z celkem čtyř objektů; na jihozápadě se nalézala velká spalná budova založená na obdélném půdoryse, podélnou osou ležící v ose severozápad – jihovýchod, se štítem obráceným do návsi; bezpochyby se jednalo o obytné stavení; severozápadní stranu dvora vymezoval jiný spalný objekt, taktéž vystavěný na obdélném půdoryse, v tomto případě ležící delší stranou v ose severovýchod – jihozápad; jednalo se jistě o dřevěnou stodolu; na severovýchodě dvora se nacházel nevelký spalný objekt, vyzdvižený na kratším obdélném půdoryse; obracel se čelem do návsi; patrně se jednalo o sýpku, která existuje dodnes; v prostoru mezi sýpkou a obytným stavením ležel při jihovýchodní straně dvora menší spalný objekt, vystavěný na užším obdélném půdoryse; podélnou osou byl orientován ve směru severovýchod – jihozápad; snad se jednalo o roubené komory (popř. chlévce), které se do dnešních dnů nedochovaly; ke dvoru patřila zahrada, která ho obklopovala ze strany severozápadní, jihozápadní a částečně též ze strany severovýchodní; před jihovýchodním (návesním) průčelím obytného stavení ležela nevelká předzahrádka, která měla parcelní číslo 50; v těsném sousedství sýpky stávala v prostoru návsi drobná nespalná kaplička, pod ní, proti (snad) roubeným komorám byl v ploše návsi založen malý rybníček patrně na dešťovou vodu   Další informace
FOUD, Karel – WEBEROVÁ, Helena. Lidová architektura, okres Domažlice. [1. vydání] Plzeň: Okresní úřad Domažlice, 1998. 88 s.

PROCHÁZKA, Z. Domažlicko a Kdyňsko. Historicko – turistický průvodce č. 5. Domažlice 1996.


Fotogalerie

Zdroje - literatura, prameny
FOUD, Karel – WEBEROVÁ, Helena. Lidová architektura, okres Domažlice. [1. vydání] Plzeň: Okresní úřad Domažlice, 1998. 88 s.

PROCHÁZKA, Z. Domažlicko a Kdyňsko. Historicko – turistický průvodce č. 5. Domažlice 1996.

 Zdroje - fondy
Ústřední archiv zeměměřictví a katastru, fond Stabilní katastr, složka Úlíkov (1838)  

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.