Bezpravovice roubená sýpka u čp. 5
    Fachwerkkornspeicher, Bezpravovice
    timbered granary, Bezpravovice
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Obec: Chudenice
Katastrální území: 654604 Bezpravovice
Parcelní číslo: st. 3/1
Číslo popisné: 5

Rejstříkové číslo: 45327/4-2751
Datace: závěr druhé poloviny 17. století

GPS: N 49° 26´ 50.13 N  E 13° 8´ 36.266 E

Kontakt:
Bezpravovice
33901,  Chudenice
Engel Vít
Lýskova 2072/55, Praha-Stodůlky
Roubená sýpka u čp. 5 Bezpravovice
Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu
Roubený srub na kamenné podezdívce; na straně obrácené do dvora je patrový, v přízemí klenutý z kamene zděný sklep, v němž se dříve chovala hospodářská zvířata; nad tímto přízemkem pod pultovou střechou pavláčka se vstupem do srubu, první patro sloužilo k uskladnění pytlovaného obilí, odtud se schody vynáší nahoru do podstřešního patra, rozděleného na čtyři kvadranty, kde se uskladňovaly samostatně různé druhy obilí; objekt utěsněn jílem a mechem; vedle srubu přiléhá zděný, částečně v terénu zapuštěný přístavek, přístupný po třech chodech, vstup do otevřeného podstřeší prostřednictvím žebříku, podstřeší do dvora zčásti zakryto bedněním; celou stavbu zastřešuje sedlová eternitová střecha, přetažena na jižní straně nad přístavek

Interiér objektu

Interiér je prázdný, s ojedinělými užitkovými předměty řemeslných prací dřívějšího způsobu životaOkolí objektu

Objekt patří k nedávno zrekonstruovanému statku, který tvoří dále obytný dům, proti němu stodola s kolmo stojící hospodářskou budovou a sušárnou na ovoce; travnatý dvorek; stavba srubu se nachází bezprostředně při silnici, je ohrožována průjezdem větších nákladních automobilů, ale i vodou stékající silnicí po deštíchHistorie objektu

Roubený srub na kamenné podezdívce tvoří prvotní část stavby, jež kdysi sloužila za obytné stavení; zděný, částečně v terénu zapuštěný přístavek z přelomu 18. a 19. století; kdysi zřejmě celou stavbu zastřešovala došková krytinaDalší informace

Srub byl vyhlášen 23.3. 2007 nemovitou kulturní památkou, tabulka na objektu osazena; po chalupě „U Bláhů“Fotogalerie

Zdroje - literatura, prameny

Seznam nemovitých kulturních památek okresu Klatovy. [1. vydání], Plzeň: Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni, 1984. Nestr.

Kronika obce Bezpravovic, obecní kronika vedená česky v roce 1926, uložena v SOkA Klatovy: Archiv obce Bezpravovice, inv. č. 10, 54 + 8 s.

 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.