Mezihoří zděná sýpka u čp. 30
    Gemauerter Kornspeicher Mezihoří
    brick granary Mezihoří
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Obec: Mezihoří
Katastrální území: 764604 Mezihoří u Švihova
Parcelní číslo: st. 24/2
Číslo popisné: 30

Rejstříkové číslo: 35191/4-3434
Datace: druhá polovina 19. století

GPS: N 49° 29´ 16.77 N  E 13° 15´ 8.393 E

Kontakt:
Mezihoří 30
34012,  Švihov
www.mezihori.eu

Hájek Ing. Miroslav
Lipová 451, Klatovy IV.
Hájek Ing. Václav
Sýpka u čp. 30 Mezihoří
Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu

kliknutím na výřez mapy, zobrazíte mapový portál

zděná jednopatrová sýpka s polopatrem pod sedlovou střechou, objekt částečně podsklepen; v průčelí do návsi nad sebou trojice oken, v polopatře dva větrací otvory, podezdívka obložena dlaždicemi, stěna staticky narušena: viditelné praskliny ve zdivu; z nádvorní okapové strany objekt přístupný dvěma vstupy, menšími dveřmi vstup do sklepa, většími dveřmi s vyvýšeným vstupem přístupné první nadzemní podlaží, v přízemí jedno okno, v patře dvě okna, v polopatře dva větrací otvory, stěna staticky narušena: viditelná prasklina ve zdivu; zadní okapová stěna bez oken, v přízemí dva větrací otvory do sklepa, fasáda hladká; v okapových stěnách pod střechou korunní římsa; štítová průčelní stěna a okapová stěna do dvora členěna v hladké fasádě dvěma jednoduchými římsami oddělujícími první a druhé nadzemní podlaží a podstřeší; všechna okna sýpky lemují šambrány, objekt opatřen hromosvodem; ke štítové stěně do dvora přiléhá zděný přístavek s pultovou střechou, uprostřed okapové stěny vstupní dveře, v boční stěně do dvora okno a v rohu při sýpce komínové těleso

Interiér objektu

sklep částečně zapuštěn v terénu, přístupný po několika cihlových schodech; strop sklepa zaklenut do traverz s podávacím otvorem; sklep v zadní okapové stěně prosvětlují dva větrací otvory, ve štítové stěně do dvora pod přístavkem slepý větrací otvorOkolí objektu

objekt se nachází při silnici v horním konci obce, kde se v ulicové části obce nachází několik dalších staveb lidové architektury; u sýpky do dvora roste ořešák; proti sýpce obytný dům, vzadu travnatý dvorek uzavírá stodola, na dvoře hospodářská budova se strženou střechouHistorie objektu
obytný dům postaven asi v roce 1870

Další informace

po chalupě „U Babků“ či „U Hořejších“; místně typická užitková architektura, obdobná sýpka např. Kokšín čp. 18 nebo Lhovice čp. 15Fotogalerie
Spolufinancováno Plzeňským krajem
Spolufinancováno Plzeňským krajem

Zdroje - literatura, prameny

Kronika obce Mezihoří, obecní kronika vedená česky v roce 1922, uložena na OÚ Mezihoří, 240 s; s. 106.

Seznam nemovitých kulturních památek okresu Klatovy. [1. vydání], Plzeň: Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni, 1984. Nestr.

ZEMAN, František – TEPLÝ, František. Kniha o Švihově a okolí. [1. vydání], Švihov: František Trnka, 1927. 622 s.; s. 556.

 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.