Chanovice sýpka čp. 6 z Petrovic v ELA Chanovice
    Gemauerter Kornspeicher Chanovice
    brick granary Chanovice
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Obec: Chanovice
Katastrální území:
Parcelní číslo: ppč. 67/10
Číslo popisné:

Rejstříkové číslo: 32167/4-3219
Datace: druhá polovina 18. století

GPS: 49º 24´ 25 N  13º 42´ 48 E

www.chanovice.cz

Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu

kliknutím na výřez mapy, zobrazíte mapový portál

středovou část objektu tvoří roubený dvoupodlažní špýchar obdélného půdorysu o rozměrech 1050 x 580 cm; jde o typickou regionální formu špýcharu, kdy stěny přecházejí ve druhém nadzemním podlaží v obloukovité klenutí, na němž je posazena vlastní střecha, kterou lze v případě potřeby (např. při požáru) strhnout; konstrukce stěn i klenutí byla původně ohozena tlustou vrstvou mazanice s izolační protipožární schopností; v pohledové levé části kolna; v pohledové pravé části roubený chlívek, nad ním původně holubník; společnou sedlovou střechu kryje střešní plášť z dvojitě loženého řezaného šindele; objekt byl na původním místě podsklepený

Interiér objektu
v přízemí prkenná podlaha a trámový záklopový strop složený z příčných stropních trámů, přes něž jsou nakladeny prkna na sraz; podlahy v kolně a chlívku dusané

Okolí objektu
objekt je součástí areálu Expozice lidové architektury v Chanovicích, záchranného projektu pro ohrožené objekty lidového stavitelství v terénu jihozápadních Čech; chanovický skanzen je budován svépomocně a dobrovolnicky od roku 1993 při severozápadním okraji obce

Historie objektu
původní majitelka dlouhodobě usilovala o sejmutí památkové ochrany u tohoto objektu; podobně jako u sousední usedlosti čp. 7 byl špýchar nevhodných doplňkem novostavby rodinného domku; záměr vlastníka byl znám klatovskému muzeu a po dohodě s ním a souhlasu MK ČR s přemístěním nemovité kulturní památky byl špýchar rozebrán v říjnu 1992 a v roce 1994 znovupostaven v areálu ELA

Další informace
chanovický skanzen zpřístupněn s průvodcem v červnu a září o sobotách a nedělích v době od 10.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 17.00 hodin; v červenci a srpnu denně kromě pondělí v době od 10.00 do 12.00 hodina a od 13.00 do 17.00 hodin; mimo otevírací dobu je návštěva možná na základě předchozí domluvy se správcem areálu na telefonním čísle 721721908

Fotogalerie

Zdroje - literatura, prameny

SMOLÍK, Luboš. Expozice lidové architektury v Chanovicích, záchranný projekt pro ohrožené objekty lidového stavitelství v terénu jihozápadních Čech. 1. vydání, Klatovy: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, 2008. 61 s. ISBN 978-80-86104-24-9.

SMOLÍK, Luboš – KODÝDEK, Libor. Expozice lidové architektury v Chanovicích.Průvodce expozicí. 1. vydání, Klatovy: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, 2011. Nestr. ISBN 978-80-86104-91-1.

Seznam nemovitých kulturních památek okresu Klatovy. [1. vydání], Plzeň: Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni, 1984. Nestr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.