stodola z areálu mlýna v Nezdicích u Borov v ELA Chanovice
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Obec: Chanovice
Katastrální území: 650633 Chanovice
Parcelní číslo: ppč. 67/10
Číslo popisné:

Rejstříkové číslo: 49621/4-5118
Datace: druhá polovina 19. století

GPS: 49º 24´ 25 N  13º 42´ 49 E

www.chanovice.cz

Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu
roubená stodola obdélného půdorysu o rozměrech 1800 x 920 cm je vnitřně členěna na čtyři části; v pohledu pravá vrata vedou na neprůjezdný mlat, po stranách jsou perny; v pohledu levá vrata vedou do prostoru, který sloužil pravděpodobně k uložení zemědělských strojů, vozů, hospodářského nářadí, popř. stavebního materiálu; sokl pod roubením vyzděn z režného sbíraného kamene; polovalbovou střechu kryje střešní plášť z dvojitě loženého štípaného šindele

Interiér objektu
objektu z dusaného žulového písku.

Okolí objektu
objekt je součástí areálu Expozice lidové architektury v Chanovicích, záchranného projektu pro ohrožené objekty lidového stavitelství v terénu jihozápadních Čech; chanovický skanzen je budován svépomocně a dobrovolnicky od roku 1993 při severozápadním okraji obce.

Historie objektu
majitel areálu mlýna v Nezdicích u Borov dlouhodobě řešil dilema zachování, či demolice stodoly (na jedné straně šlo o vztah k rodinnému majetku, na druhé straně o špatný fyzický stav budovy); nabídka klatovského muzea na záchranu objektu přesvědčila majitele o vhodnosti daru a využití transferované budovy v areálu ELA v Chanovicích; demontáž objektu proběhla v roce 1995, znovupostavení pak v letech 1996 - 1999

Další informace
chanovický skanzen zpřístupněn s průvodcem v červnu a září o sobotách a nedělích v době od 10.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 17.00 hodin; v červenci a srpnu denně kromě pondělí v době od 10.00 do 12.00 hodina a od 13.00 do 17.00 hodin; mimo otevírací dobu je návštěva možná na základě předchozí domluvy se správcem areálu na telefonním čísle 721721908

Fotogalerie

Zdroje - literatura, prameny

SMOLÍK, Luboš. Expozice lidové architektury v Chanovicích, záchranný projekt pro ohrožené objekty lidového stavitelství v terénu jihozápadních Čech. 1. vydání, Klatovy: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, 2008. 61 s. ISBN 978-80-86104-24-9.

SMOLÍK, Luboš – KODÝDEK, Libor. Expozice lidové architektury v Chanovicích.Průvodce expozicí. 1. vydání, Klatovy: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, 2011. Nestr. ISBN 978-80-86104-91-1.

Seznam nemovitých kulturních památek okresu Klatovy. [1. vydání], Plzeň: Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni, 1984. Nestr.

 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.