Chanovice sýpka čp.17 ze Svrčovce v ELA Chanovice
    Fachwerkkornspeicher Chanovice
    timbered granary Chanovice
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Obec: Chanovice
Katastrální území: 650633 Chanovice
Parcelní číslo: ppč. 67/10
Číslo popisné:

Rejstříkové číslo: 34040/4-3418
Datace: druhá polovina 19. století

GPS: 49º 24´ 24 N  13º 42´ 50 E

www.chanovice.cz

Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu

kliknutím na výřez mapy, zobrazíte mapový portál

roubený špýchar obdélného půdorysu o rozměrech 420 x 400 cm na vyšším soklu vyzděném z režného lomového kamene, podsklepený; jde o typickou regionální formu špýcharu, kdy stěny přecházejí ve druhém nadzemním podlaží v obloukovité klenutí, na němž je posazena vlastní střecha, kterou lze v případě potřeby (např. při požáru) strhnout; konstrukce stěn i klenutí byla původně ohozena tlustou vrstvou mazanice s protipožární izolační schopností; sedlová střecha pokryta dvojitě loženým šindelem

Interiér objektu
v přízemí prkenná podlaha a trámový záklopový strop složený z příčných stropních trámů, přes něž jsou nakladeny prkna na sraz

Okolí objektu
objekt je součástí areálu Expozice lidové architektury v Chanovicích, záchranného projektu pro ohrožené objekty lidového stavitelství v terénu jihozápadních Čech; chanovický skanzen je budován svépomocně a dobrovolnicky od roku 1993 při severozápadním okraji obce

Historie objektu
majitelé usedlosti Svrčovec čp. 17 dlouhodobě usilovali o sejmutí památkové ochrany u objektu a následnou demolici špýcharu; svůj záměr s možností převodu objektu formou daru sdělili majitelé klatovskému muzeu; na základě souhlasu Ministerstva kultury ČR s přemístěním nemovité kulturní památky došlo k demontáži objektu v roce 2001, ke znovupostavení pak v letech 2001 – 2005; stavebně je nutno dokončit vstup do sklepní části i vstup do roubené části špýcharu, dále v pohledové pravé straně přistavět drobný dřevník (nízká zídka z lomového režného kamene, stěny budou bedněné z překládaných prken); u roubení špýcharu bude z vnější strany provedena hliněná vymazávka

Další informace
chanovický skanzen zpřístupněn s průvodcem v červnu a září o sobotách a nedělích v době od 10.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 17.00 hodin; v červenci a srpnu denně kromě pondělí v době od 10.00 do 12.00 hodina a od 13.00 do 17.00 hodin; mimo otevírací dobu je návštěva možná na základě předchozí domluvy se správcem areálu na telefonním čísle 721721908

Fotogalerie

Zdroje - literatura, prameny

SMOLÍK, Luboš. Expozice lidové architektury v Chanovicích, záchranný projekt pro ohrožené objekty lidového stavitelství v terénu jihozápadních Čech. 1. vydání, Klatovy: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, 2008. 61 s. ISBN 978-80-86104-24-9.

 

SMOLÍK, Luboš – KODÝDEK, Libor. Expozice lidové architektury v Chanovicích.Průvodce expozicí. 1. vydání, Klatovy: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, 2011. Nestr. ISBN 978-80-86104-91-1.

Seznam nemovitých kulturních památek okresu Klatovy. [1. vydání], Plzeň: Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni, 1984. Nestr.

 

 

 

 

 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.