Lhovice sýpka a chlévy s navazující stodolou čp. 15
    Kornspeicher und Bauernhof Lhovice
    granary and farmhouse Lhovice
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Obec: Švihov
Katastrální území: 764591 Lhovice
Parcelní číslo: st. 7/1
Číslo popisné: 15

Rejstříkové číslo: 18338/4-3102
Datace: počátek 19. století

GPS: 49° 30´ 12.282´ N  13° 16´ 9.928´´ E

www.muzeum.klatovynet.cz

Ing. Jan Kulhánek
Na Průtahu 394/34, Plzeň
Ing. Jaroslav Lyer
Dolany 110
Mgr. Zdeňka Lyerová
Fibichova 577/22, Plzeň
Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu
sýpka: částečně podsklepená, zděná, patrová; obvodové stěny na obdélném půdorysu; sedlová střecha přetažena na severní straně nad vstupní pavláčkou s jednoduchým zábradlím; z nádvoří je objekt v okapové orientaci přístupný dvěma vstupy po dřevěné pavláčce nesené zděnou podezdívkou, ve stěně dva větrací průduchy; ve štítové nádvorní stěně dva vstupy do samostatných, částečně v terénu zapuštěných klenutých sklepů, prostor sýpky prosvětlují dva okenní otvory, nad nimi nad římsou jsou dva slepé větrací průduchy obdélného tvaru; okapová stěna na zahradě s dvěma okny, nad římsou dva slepé větrací průduchy obdélného tvaru; v přízemí větrací průduch do sklepa; štítová stěna při silnici opatřena slepými okny, průčelí v podstřeší osazeno dvěma okny; zděná stavba z pálených cihel; krytinu tvoří hliněná pálená taška bobrovka; chlévy se stodolou: proti obytnému stavení samostatně zděná stavba obdélného půdorysu chlévů s navazující stodolou pod jednou střechou; v části při srubu samostatně přístupný sklep; ve střední části společně přístupné chlévy; prostory vpravo sloužily pro vepřový dobytek, vlevo pro drůbež; navazující stodola přístupná dřevěnými vraty s vrátky, odtud vstup do půdního prostoru nad chlévy; stavba zděna z pálených cihel s příměsí kamene; sedlová střecha kryta pálenou taškou falcovkou

Interiér objektu
sýpka: podlaha sklepů dlážděna pálenou cihlou; v přízemí položena prkenná podlaha, strop dřevěný; ve vchodu blíže vrat po vstupu vpravo situováno schodiště do půdní části objektu, ve stropu nad schodištěm záklop; chlévy se stodolou: mlat ve stodole tvoří udusaná hlína, stropy chlévů a sklepa zaklenuty do traverz

Okolí objektu
kromě výše uvedených objektů usedlosti čp. 15 dále tvoří obytné stavení (s dříve navazujícím chlévem pro hovězí dobytek a stájemi pro koně) a zděná stodola se sedlovou střechou, která usedlost uzavírá přes travnatý dvorek; na stavbu sýpky navazuje „roubení“, což je kamenná zídka nahoře uzavřena travou, na dvoře při špýcharu studna, při chlévech s kolnou vysoká lípa

Historie objektu
obytné stavení renovováno v roce 1929; další zásahy v 70. letech 20. století: brána částečně překážela v užívání hospodářských objektů usedlosti místnímu jednotnému zemědělskému družstvu, byla po poničení stržena; roubená část obytného domu pro špatný technický stav v 70. letech 20. století vyzděna

Další informace
popis před omezením památkové ochrany ze Seznamu nemovitých kulturních památek okresu Klatovy: obytné stavení mělo v průčelí tři okna s vnitřními skládanými okenicemi, štít se zvlněnými okraji zakončený půlkruhem, brána a branka s rovným překladem; po chalupě se usedlost jmenuje „U Charamzů“; v místním pojmenování se navazující stodole říká kůlna

Fotogalerie

Zdroje - literatura, prameny

Seznam nemovitých kulturních památek okresu Klatovy. [1. vydání], Plzeň: Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni, 1984. Nestr.

ZEMAN, František – TEPLÝ, František. Kniha o Švihově a okolí. [1. vydání], Švihov: František Trnka, 1927. 622 s.; s. 523.

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.