Petrovice sýpka u čp. 8
    Kornspeicher Petrovice
    granary Petrovice
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Obec: Měčín
Katastrální území: 692484 Petrovice u Měčína
Parcelní číslo: st. 30
Číslo popisné:

Rejstříkové číslo: 15043/4-3221
GPS: 49° 27' 14.25 N  13° 25' 31.63 E

www.mecin.cz

Soprová Hana
Petrovice 8, pošta Švihov
Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu

kliknutím na výřez mapy, zobrazíte mapový portál

roubená přízemní stavba s roubenou klenbou je kryta sedlovou střechou s pálenými taškami; vstup je umístěn ve štítové stěně objektu; až do roku 2005 byla stavba zevně opatřena hliněnou omazávkou, tzv. „kožichem“; v letech 2005 – 2007 došlo v rámci památkové obnovy k výměně některých hnilobou narušených stěnových trámů a kvůli tomu byla hliněná omazávka odstraněna, podle památkové směrnice vydané k celkové opravě sýpky by měla být v budoucnu opět obnovena.

Interiér objektu
vlevo od vstupu se nachází žebříkové schody do podstřeší.

Okolí objektu
sýpka stojí v zadní části nádvoří bývalé zemědělské usedlosti, vlevo od obytného stavení s chlévy v řadě pod společnou střechou; obytná část pochází, podle letopočtu v průčelí domu s postsecesní fasádou, z roku 1927; vzadu je nádvoří uzavřeno zděnou stodolou a vpředu zděnou půlkruhově zaklenutou vjezdovou bránou s nízkým trojúhelníkovým štítem nad rovným překladem.

Historie objektu
v době zavedení stabilního katastru, pro Petrovice roku 1837, byl majitelem usedlosti sedlák Martin Krátký; v roce 1945 patřilo k usedlosti 9 ha 1 475 m2 pozemků (z toho bylo 7 ha 2 753 m2 rolí a 1 ha 3 163 m2 luk), majiteli tehdy byli Josef a Marie Mukenšnáblovi.

Fotogalerie

Zdroje - literatura, prameny

PEŠTA, Jan. Encyklopedie českých vesnic, Západní Čechy, díl III. 1. vydání, Praha: nakladatelství Libri, 2005. ISBN 80-7277-150-7. s. 264  267.

Seznam nemovitých kulturních památek okresu Klatovy. [1. vydání] Plzeň: Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni, 1984. Nestr. (č. 597)

TŘÍSKA, Vladimír – TYKAL, Roman. Měčínsko z dějin regionu. 1. vydání, Měčín: Město Měčín, 1994. 164 s.

Zdroje - fondy

Tzv. Císařský otisk katastrální mapy Stabilního katastru z roku 1837. Uloženo v Ústředním archivu zeměměřictví a katastru v Praze, Čechy, ČECHY inv. č. 5728-1.

Tzv. Indikační skica katastrální mapy Stabilního katastru z roku 1837. Uloženo v Národním archivu v Praze, Fond Stabilní katastr, Indikační skicy, Klatovsko, sign. Klat 332.

Spisy ke Stabilnímu katastru z roku 1837. Uloženo v Národním archivu v Praze, Fond Stabilní katastr, Spisy, Klatovsko, sign. Klat 332. 

 

 

 

 

 

 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.