Bližanovy zděná sýpka u čp. 39
    Gemauerter Kornspeicher, Bližanovy
    brick granary Bližanovy
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Obec: Plánice
Katastrální území: 687588 Bližanovy
Parcelní číslo: st. 19
Číslo popisné: 39

Rejstříkové číslo: 24513/4-2755
Datace: 1550

GPS: 49° 25´ 29.357´ N  13° 30´ 16.284´ E

http://www.planice.cz

Turjanica Václav
Bližanovy čp. 39, Plánice, 34034
Turjanicová Marie
Bližanovy čp. 39, Plánice, 34034
Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu

kliknutím na výřez mapy, zobrazíte mapový portál

objekt sýpky stojí v okapové orientaci k hlavní silnici procházející obcí; obvodové stěny na obdélném půdorysu o rozměrech 8,3 x 5,9 m vyzděny ze sbíraného kamene; na pozdně gotický původ sýpky upozorňuje profilovaný vstupní lomený portál do sklepa, který je přístupný z dvorní části usedlosti; vstup do přízemní části špýcharu zřízen ve štítové stěně, která je proti obytnému domu bývalého statku; portál vstupu je opět žulový, jeho vrchol je ale sklenut plným obloukem, v portálu osazeny jednokřídlé dveře s krabicovým zámkem; povrch portálu zvýrazňuje nátěr okrovozelenou barvou; v trojúhelném štítě jsou symetricky použity střílnovité průduchy; omítky celé této vstupní stěny a podélné dvorní strany jsou v dobrém stavu; opačný štít zavětrován bedněním s prkny na sraz; omítky přízemí při silnici částečně opadané, takže na pohledově pravém nároží stěny při silnici zcela patrné statické poruchy zdiva; čelní štít vyzděn a omítnut i na vnitřní ploše, druhý štít roubený; roubené jsou i stěny klenby ve střešním patře; na tomto roubení mohutný lepenec, který chrání objekt tepelně a také proti požáru; na sedlovou střechu je položen velkoplošný vlnitý eternit

Interiér objektu

sklep pod objektem vyzděn ze sbíraného kamene a rozdělen středovou zdí na dva užší paralelní prostory, které jsou segmentově sklenuty cihelným zdivem; podlaha dlážděna plochými kameny; v přízemí položena prkenná podlaha, strop trámový s prkny položenými na sraz; schodiště do půdní části objektu situováno vlevo u vchodu do objektuOkolí objektu

objekt je součástí usedlosti čp. 39; obytné stavení bylo v nedávné době modernizováno; k zadnímu štítu sýpky byla připojena poloroubená obytná chalupa čp. 35, jež byla demolována někdy po roce 1983; na této uvedené stěně zřetelné vnitřní omítky někdejšího obytného domu; v blízkosti dosud zachováno obvodové zdivo původních chlívců zbourané chalupyHistorie objektu

objekt má svůj původ v 16. století; některých úprav se mu dostalo ve 2. polovině 20. století, např. někdy v 60. letech byl původní doškový střešní plášť vyměněn za eternitový, bylo opraveno schodiště do přízemí objektu (po roce 1978), realizace zavětrování štítu po demolici přistavěné chalupy proběhla po roce 1983Další informace

v oblasti jihozápadních Čech se vyskytuje několik příkladů sýpek, jež vznikly ještě v období pozdního středověku; vedle popisovaných Bližanov jsou to příklady čp. 5 a 9 v Draženově a čp. 14 v Ostřeticích, ale vyskytují se také na Plzeňsku a v okolí Blovic; jejich společným znakem je obdélný půdorys, zdivo ze sbíraného, popř. lomového kamene, vysoké strmé střechy pokryté původně většinou prejzy a střílnovité průduchy ve štítových stěnách; někdy se také stávalo, že si vlastník zdobil fasádu psaníčkovým sgrafitem
blízkost objektu při hlavní komunikaci v obci je příčinou několikerého nabourání nákladních vozidel s nadměrným náklademFotogalerie

Zdroje - literatura, prameny

MENCL, Václav. Lidová architektura v Československu. 1. vydání, Praha: Academia, nakladatelství Československé akademie věd, 1980. 632 s.

VAŘEKA, Josef – BENEDIKT, Jan – ŠKABRADA, Jiří. Lidová architektura Klatovska. [1. vydání] Praha: Okresní muzeum a galerie v Klatovech, 1990. 58 s.

KOLEKTIV. Západočeská Vlastivěda. Národopis. 1. vydání, Plzeň: Západočeské nakladatelství, 1990. 372 s.

Seznam nemovitých kulturních památek okresu Klatovy. [1. vydání] Plzeň: Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni, 1984. Nestr.


 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.