Babín boží muka
Gemauerte Martersäule, Babín
brick calvary Babín

jedná se o zděná mohutná boží muka značné výšky; lze je klasifikovat jako přechodný typ mezi božími muky a výklenkovou kaplí, neboť se v tomto objektu tvarosloví a funkce obou božích muk a výklenkové kaple spojují; i když se stavba svou podobou, především svou vertikalitou, hlásí k tvarosloví božích muk, které je založené na štíhlých proporcích sloupku či pilíře stavby, přebírají tato boží muka i typické znaky výklenkových kaplí; nejvýraznějším znakem, kterým tato boží muka směřují k výklenkové kapli je mohutnost jejich soklu, do kterého je prolomena rozměrná a hluboká nika; nika je zaklenuta ...    více>>

Břežany boží muka při silnici na Malý Bor
Gemauerte Martersäule Břežany
brick calvary Břežany

kamenná sloupková boží muka stojí cca 0,5 km jihovýchodním směrem od okraje Břežan při pravé (jižní) straně silnice z Břežan na Malý Bor; boží muka jsou vysoká přibližně 300 cm; hranolový dřík vyrůstá z mírně rozšířeného soklu a je zdoben nezřetelným vročením do roku 1738; je završen kaplicovitým nástavcem; hlavice je čtyřboká, po stranách s pozůstatky refiéfní výzdoby; čelní niku zdobí kříž, boční strany patrně nesly obrázky na plechu, který byl kotven čepy do skulptury; kaplicovitý nástavec završuje kovaný dvouramenný kříž; skulptura je vyhotovena z hrubozrnné ...    více>>

Břežany boží muka u čp. 41
Gemauerte Martersäule
brick calvary Břežany

kamenná sloupková boží muka, vysoká přibližně 320 cm, jsou umístěna v jihozápadní části obce; byla osazena ve svažitém terénu pod cestou vycházející z návsi západním směrem; skulptura je vsazena do masivního kamenného opracovaného bloku; hranolový dřík, ve spodní části oproti závěru o něco širší, vyrůstá z nevysokého pravidelného hranolového soklu; čelní (východní) strana dříku je ve spodní části opatřena tesaným vročením do roku 1738; dřík je zakončen čtyřbokým kaplicovitým nástavcem završeným zvonovou stříškou, ze které vyrůstá kovaný dvouramenný křížek; po všech stranách je kaplicovitý nástavec ...    více>>

Břežany kaple sv. Anny
Kapelle in Břežany
chapel in Břežany

Objekt obdélného půdorysu o rozměrech 718 x 1237 cm má jemně rozšiřující se sokl odlišený stříkanou omítkou v šedé barvě; v bočních stěnách stupňovité uspořádání soklu dle stoupajícího terénu; obdélný vstup lemován žulovým ostěním s ušima s kapkami a tesaným vročením 1760, v ostění osazeny dvoukřídlé dveře; v ose nade dveřmi kasulové zamřížované okno; štít odděluje korunní římsa, další římsa dělí vlastní štít na dolní část ve tvaru lichoběžníku a na horní půlkruhového tvaru; v bočních stěnách vždy dvojice obdélných oken ukončených plným obloukem, okna dvoukřídlá; zadní nároží mají obloučkovitě ...    více>>

Chloumek kaple sv. Vojtěcha
Kapelle in Chloumek
capel in Chloumek

V malebném prostředi luk, severně od města Kasejovice se nalézá nevelká usedlost, které vévodí kaplička zasvěcená slavníkovskému biskupovi sv. Vojtěchovi jde o objekt obdélného půdorysu, jehož fasádu zdobí pilastry spojené v hlavici jednoduchovou korunní římsou obdélný vstup rámuje kamenné ostění zvýrazněné pravoúhlými uchy spojenými s kapkami; v horní části ostění vytesán letopočet 1833; ve středu ostění vložen klenák s motivem maltézského kříže; v orámování jednokřídlé dveře, v horní části s dřevěnou mřížkou a výpletem v bočních stěnách kasulová okna ve středu barokně prolamovaného štítu obdélné ...    více>>

Dobršín kaple Nejsvětější Trojice
Kapelle in Dobršín
chapel in Dobršín

Kaple byla založena v západní části návsi v sousedství dvorů čp. 9 a 10 na půdorysu osmiúhelníka; je krytá jehlancovou střechou, která nese osmibokou plechovanou lucernu; ta je završena stanovou stříškou a hrotnicí s makovicí a křížkem; střešní krytina je pálená, tašková; fasáda ve výrazu ovlivněná novogotickým slohem s prvky doznívajícího klasicismu je vybavena řadou architektonických fasádních článků; nároží lemují pilastry s jednoduchými hlavicemi nesoucí plochý pás osazený v podřímsí; korunní římsa je bohatě profilovaná; okna jsou včetně „slepých“ okenních otvorů a vlastního vstupu lomená; špalety ...    více>>

Červené Poříčí kaplička sv. Jana Nepomuckého
Kapelle in Červené Poříčí
Chapel in Červené Poříčí

otevřená kaplička s polookrouhlým závěrem a vysokým barokním štítem zakončeným kovovým křížem; barokní štít je shora oplechovaný; střechu kryje prejzová červená krytina, kaple zděna z cihel a kamene; půlkruhově zaklenutý vchod uzavírají laťová dvoukřídlá dvířka; podezdívka barevně odlišena; vnější stěny kaple v omítce členěny tvarově i barevně; půdorys kaple cca 370 x 280 ...    více>>

Červené Poříčí socha sv. Jana Nepomuckého při čp. 5
St. Jan Nepomucký Statue Červené Poříčí
statue of St. John of Nepomuk Červené Poříčí

postava světce v tradičním oblečení, ve vzpřímeném postoji, v nadživotní velikosti, výška včetně svatozáře 230 cm; hlava skloněna mírně vpravo nad křížem, na hlavě biret, nad hlavou svatozář ve zlaté barvě, 5 hvězd doplňuje 5 malých hvězdiček (odkaz k latinskému slovu „TACUI“ neboli „mlčel jsem“); pravá ruka chybí, levá ruka drží kříž (krucifix); pískovcová socha světce stojí na hranolovém pískovcovém podstavci o výšce 135 cm s půdorysem 109 x 109 cm, podstavec ukončen ořímsováním, na podstavci jsou sdružené dva erby hrabat Töringů z Jettenbachu z Hauben; celková výška včetně svatozáře cca 400 ...    více>>

Hliněný Újezd boží muka na křižovatce
Gemauerte Martersäule in Hliněný Újezd
brick calvary Hliněný Újezd

zděná hranolová boží muka jsou založena na širokém obezděném ostrůvku (terásce); rozměry: výška i s křížkem cca 380 cm, půdorys: základ (terasa) - cca 230 x 270 x 60 cm, pilíř (pata) – 84 x 80 cm; na širší patu pilíře nasedá mírně kónický dřík nesoucí širší kvadratickou kaplici, kterou odděluje od dříku římsa; hlavice vrcholí pravoúhlou korunní římsou a je kryta valbovou stříškou, ta krytá bobrovkami a prejzy; do hlavice jsou zapuštěny čtyři obdélné niky; ze severní a jižní stěny jsou niky velké na celou výšku stěny kaplice; jsou sklenuté konchou a rámují je obdélné falce; dříve do nich byla osazena ...    více>>

Hliněný Újezd návesní kaple
Kapelle in Hliněný Újezd
Chapel in Hliněný Újezd

obdélná stavba se zaoblenými zadními nárožími o půdorysných rozměrech 420 x 550 cm a výšce štítu cca 600 cm je kryta sedlovou střechou se zadní trojbokou valbou nad presbyteriem; střecha je kryta dvojitě loženými bobrovkami na širší rozchod latí; hned za vrcholem štítu je umístěný čtverhranný mědí oplechovaný sanktusník s čtyřmi otvory krytými lamelami a čtyřbokou u paty lomenou jehlancovou střechou; v jejím vrcholu je makovice s latinským křížem se srdcovitě rozšířenými konci ramen a kovanou ozdobou u paty kříže; do boků jsou prolomeny obdélné okenní otvory sklenuté půlkruhovým obloukem; do nich jsou ...    více>>

Holkovice kaple sv. Jana Nepomuckého
Kapelle in Holkovice
Chapel in Holkovice
Kaple Holkovice

půdorys má tvar krátkého obdélníku o rozměrech 365 x 380 cm; nízký sokl naznačen v omítce světle šedou barvou; průčelí dominuje plastickým pásem zdobený štít s esovitým vykrojením v bocích a půlkruhovým nástavcem ve vrcholu, kde je umístěn křížek; zdivo štítu chráněno oplechováním; v obdélném vstupu osazeny jednokřídlé dveře, jež jsou v horní části opatřeny větracími otvory mezi vsazenými latěmi; jednoduchá korunní římsa; boční stěny a závěr bez úprav; omítky vápenné, hladké, bílené; sedlová střecha kryta dvojitě loženými bobrovkami; ve středu střešního hřebenu šestiboká dřevěná lucerna zvoničky s ...    více>>

Horní Lhota kaple sv. Jana Nepomuckého
Kapelle in Horní Lhota
Kapelle in Horní Lhota

Stavba má obdélníkový půdorys 480 x 355 cm; na čelní straně je vchod s pseudogotickou kružbou a dvě prosklené niky vysoké 80 cm, široké 40 cm, 125 cm nad zemí; uprostřed postranních delších stran stavby je po jednom gotickém oknu; zadní strana má uprostřed prostý rizalit hluboký 15 cm, široký 120 cm; tři postranní zdi jsou pod střechou zakončeny šikmou římsou; v čele před vstupem je otevřený portikus hluboký 170 cm, široký 250 cm s dvěma válcovými sloupy na krychlových půlmetrových patkách; architráv na sloupech je uprostřed zúžený; trojúhelníkový tympanon je uprostřed vyhlouben do polokružnice a na ...    více>>

Kaliště dřevěná zvonička
Hölzerner Glockenturm, Kaliště
wooden bell tower Kaliště

zvonička je tvořena dřevěnou konstrukcí, jejíž střední hlavní část tvoří dva vysoké svislé hranolové trámy vzdálené od sebe cca 60 cm, dole ukotvené mezi dva vodorovné silnější trámy položené přímo na terén jen s jednoduchým podložením kameny; kolem tohoto základu je z tenčích trámků sestavena hranolová konstrukce o výšce 2 m, jejíž jednotlivé strany jsou vyztuženy šikmými vzpěrami; zvonička je z vnější strany opatřena svislým šalováním z prken s jednoduchými vstupními dvířky na východní straně a zakryta jehlanovou střechou; tato konstrukce zajišťuje stabilitu obou středních sloupů, mezi kterými byl ...    více>>

Kejnice kaple Panny Marie
Kapelle in Kejnice
chapel in Kejinice

Obdélný půdorys objektu, závěr ve tvaru stlačeného oblouku; sokl naznačen v omítce světle šedou barvou; obdélný vstup do objektu sklenut jemně stlačeným obloukem, obvod lemován šambránou s klenákem ve vrcholu klenebního oblouku; do interiéru vedou dvoukřídlé dveře; fasádu kaple ve všech stěnách člení pilastry, které jsou v bočních stěnách i v závěru přizdobeny rostlinným dekorem; v nárožích místo hrany vpadlá plocha obloučku; v bočních stěnách obdélná okna se silně stlačeným obloukem sklenutí; okenní otvor lemován šambránou s klenákem ve vrcholu klenby, okna jednokřídlá, zamřížovaná; v závěru slepé ...    více>>

Klatovy kaple sv. Michala Archanděla
Kapelle in Klatovy
Chapel in Klatovy
Kaple sv. Michala Archanděla Klatovy

Kaple sv. Michala je vyzděna z lomového kamene, loď je barokní, presbytář gotický; loď kaple je vystavěna na širokém obdélném základu; nízký sokl objektu je vyznačen stříkanou omítkou ve světle šedé barvě; průčelí orientované západním směrem je rozčleněno čtyřmi pilastry s velmi zdobnými hlavicemi; v každé polovině je mezi dvěma pilastry prázdná nika lemovaná šambránou; uprostřed průčelí je velký dveřní prostor orámován štukovým profilovaným ostěním; dveře dřevěné, dvoukřídlé; kolem ostění velmi zdobná supraporta, nad ní ve středové ose stěny kruhové okno; mohutná profilovaná římsa krytá prejzy ...    více>>

Klatovy kaple Zjevení Panny Marie
Chapel in Klatovy
Kapelle in Klatovy
Kaple Zjevení Panny Marie Klatovy

kapli tvoří prostá nízká obdélná stavba s půlkruhovou apsidou na východní straně; čelní fasáda a boční stěny jsou orámovány lizénami, které přecházejí do vodorovného pásu soklu a profilované korunní římsy; pravoúhlý vstup kaple je rámován žulovým ostěním, povrchově zdobeným, ve vrcholu s klenákem; kazetové dřevěné vstupní dveře jsou dvoukřídlé; nade dveřmi malovaná supraporta, v jejímž vrcholu je malovaný motiv Panny Marie; po stranách vstupních dveří niky vyvedené barevně v odstínu supraporty; nad průčelím barokní štít ozdobený čtyřmi barokními kamennými plastikami, ve středu plochá nika s obrazem ...    více>>

Kout na Šumavě kaple Nejsvětější Trojice
Kapelle in Kout
chapel in Kout

V centru vsi jižně od koutské tvrze stojí na křižovatce cest nevelká zděná kaple zasvěcená Nejsvětější Trojici; byla založena na čtvercovém půdoryse se stranami o délce cca 500 cm; její nároží jsou mírně zaoblena; fasáda je členěna pilastry a lizénovým řádem, nad vstupem sklenutým stlačeným obloukem je ze štuku vyhotoven symbol srdce, iniciály IHS a letopočet 1827; v bocích jsou malá okénka sklenutá stlačeným obloukem; stavba je krytá výraznou jehlancovou střechou zakončenou osmibokou lucernou nesoucí malou cibulovitou báň; objekt dotváří neopakovatelný charakter historického jádra vsi a zároveň je ...    více>>

Letovy kaple sv. Jana Nepomuckého a sv. Starosty
Kapelle in Letovy
chapel in Letovy

Půdorys kaple šestiboký; nízký sokl naznačen stříkanou omítkou; obdélný vstup do objektu ukončen silně stlačeným klenebním obloukem; dveřní otvor rámuje žulové ostění se žlábkováním po celém obvodu; jednokřídlé dveře mají v horní polovině prosklený otvor; v ose nade dveřmi luneta s řezaným rámem a krucifixem; v bočních stěnách od vchodu a stěně závěru obdélné vpadlé plochy s půlkruhovým ukončením; v dalších bočních stěnách okenní otvory stejného tvaru, v nich jednokřídlá okna; omítky vápenné, hlazené, základní plocha provedena ve světle žluté barvě, architektonické prvky zdůrazněny bílou barvou; po ...    více>>

Lhovice kaplička sv. Jana Nepomuckého
Kapelle Lhovice
chapel Lhovice

půdorys kaple šestiboký (o stranách cca 300 cm), ve čtyřech bočních stěnách po jednom obdélníkovém okně lemovaném šambránou; sokl zvýrazněn šedou barvou, po obvodu kaple drenáž proti vzlínání vlhkosti zdiva; nad vchodovými obdélníkovými dvoukřídlými dveřmi s polookrouhlým ukončením je vyhlouben letopočet „L. P. 1826“; pod střechou po celém obvodu korunní římsa; stanová šestiboká střecha je krytá pálenými taškami bobrovkami jednoduše kladenými, zakončena lucernou (uvnitř zvon) s cibulovou helmicí s dvojitým křížem; kaple zděná; krov dřevěný; krytina z pálené hliněné tašky; lucerna ...    více>>

Loreta Loretánská kaple Panny Marie
Kapelle in Loreta
chapel in Loreta

Orientovaná budova kaple má půdorys o rozměrech 1270 x 750 cm s mírně předsunutými nárožími o šířce 130 cm; základy stavby jsou 90 cm pod terénem; nad terénem je 130 cm vysoký sokl na nárožích předsunutý, barevně odlišený; 800 cm vysoké zdi včetně římsy jsou souměrně na severní straně prolomeny dvěma dveřmi (110 x 177 cm a 100 x 185 cm), stejně tak na jižní straně (110 m x 177 cm a 100 m x 190 m); okno je jen jedno na západní straně (130 x 95 cm); nahoře jsou zdi ukončeny 130 cm širokým předsunutým pásem, navazujícím na stejně široká předsunutá nároží; nad předsunutým pásem je štukatérsky zdobená ...    více>>

Maňovice boží muka u návesní kaple sv. Bartoloměje
Gemauerte Martersäule Maňovice
brick calvary Maňovice

honosná, architektonicky velmi cenná barokní sloupková boží muka; řemeslně velmi kvalitně zpracovaná; byla vysekána z místní žuly; jsou složena ze sedmi dílů; na střed rozměrné žulové desky usazena patka pilíře s okosenými hranami; do její vpadliny je zasazen kvadratický podstavec (sokl) o půdorysu 53 x 53 cm; ten je kryt širší oblounem a ústupky profilovanou krycí deskou (abakus); na krycí desce vztyčen sloup s kónicky se zužujícím dříkem, jeho prstenčitá patka nasedá na čtvercový plinthus (podnožní deska); hlavice sloupu má dva prstence: horní mohutnější prstenec (astragal) přechází v profilovanou ...    více>>

Maňovice kaple sv. Bartoloměje
Kapelle Maňovice
chapel Maňovice

zděná šestiboká návesní kaple s jehlancovou střechou krytou lepenkovou krytinou připomínající svou skladbou eternitové šablony; z vrcholu vyrůstá šestiboká oplechovaná zvonice, která se otvírá do prostoru šesti obdélnými otvory, nahoře s tradičními odsazenými oblouky; zvonice vrcholí makovicí s latinským kovaným křížem; kříž je ze dvou páskovin v překřížení snýtovaných; konce jeho ramen rozkovány, vrchol do tzv. rybího ocasu; břevno má konce rozkované do kruhových ploch, v jejich středu otvory, v nichž byly ukotveny patrně kované zdobné prvky; ještě jeden otvor je u paty kříže, který souvisí patrně ...    více>>

Mezihoří kaplička Panny Marie Klatovské
Kapelle Mezihoří
chapel Mezihoří

kaple má obdélníkový půdorys s portikovou předsíní vyvrcholenou vpředu trojúhelníkovým štítem na dvou jednoduchých sloupech; na předsunutém čelním štítu je v nice soška, podlaha portiku dlážděna pálenou cihlou, provaz zvonu končí v portiku u vchodových dvoukřídlých dveří, nad nimiž nápis „Zdrávas buď nebes královno“; na sedlové střeše kryté šindelem je věžička s šestibokou lucernou (uvnitř zvon) s cibulkou zakončenou makovicí s křížem; obě boční stěny mají po jednom okně; kaple zděna z kamene a cihel, krov dřevěný; výška kaple cca 540 cm, půdorys cca 330 x 486 ...    více>>

Měcholupy kaple sv. Apoleny
Kapelle Měcholupy
chapel Měcholupy

obdélná stavba s polokruhovou apsidou a vížkou krytou cibulovou bání na střeše; v průčelí s jednoduchým nízkým trojúhelníkovým štítem je umístěn vstupní portál; nad ním znak velkopřevora řádu maltézských rytířů hraběte z Kőnigseggu s nápisovou deskou a datací 1726; fasáda je členěna pilastry, okna jsou ...    více>>

Měčín výklenková kaple při cestě do Skašova
Kapelle mit Nische Měčín
niche chapel in Měčín

Drobná výklenková zděná kaplička, krytá nízkou sedlovou střechou, výklenek je opatřen železnou mříží ...    více>>

Měčín výklenková kaple při ohradní zdi kostela
Kapelle mit Nische in Měčín
niche chapel in Měčín

Otevřená stavba na obdélném půdorysu, půlkruhově zaklenutá s nízkou sedlovou střechou; od veřejného prostoru odděluje její interiér nízká kovaná dvojdílná mříž z počátku 20. století ...    více>>

Nedaničky kaple Panny Marie
Kapelle in Nedaničky
chapel in Nedaničky

Obdélná stavba krytá sedlovou střechou se stupňovitě členěnými štíty; na hřebenu střechy je umístěna dřevěná oplechovaná šestiboká věžička se zvonem, zakončená jehlancovitou stříškou s makovicí a kovovým křížem ...    více>>

Neprochovy kaple sv. Cyrila a Metoděje
Kapelle in Neprochovy
chapel in Neprochovy

Obdélný půdorys objektu; sokl zvýrazněn rozšířenou vyzdívkou a omítkou ve světle šedé barvě; v nárožích vpadlé zaoblené pásy; obdélný vstup zakončený segmentovou klenbou; dveře dvoukřídlé; po stranách vchodu lizény s hlavicí zdůrazněnou v korunní římse; barokizovaný štít v čelní i závěrové části stejné podoby; po stranách táhlé zaoblení, ve vrcholu polokruhový štítek, který je oddělen římsičkou; v čelním štítě rámeček s letopočtem 1832, v závěru pak plastický křížek, zdivo štítů lemováno oplechováním, v bočích stěnách úzké okenní otvory s polokruhovým ukončením; po obvodu kaple profilovaná korunní ...    více>>

Němčice socha sv. Jana Nepomuckého
St. Jan Nepomucký Statue Němčice
statue of St. John of Nepomuk Němčice

plastika vysoká cca 190 cm z hrubozrnného pískovce je umístěna na bohatě profilovaném hranolovém soklu, který je na bocích svírán zvlněnými páskami na koncích volutově stáčenými; na čele soklu je rokoková kartuše s dedikačním nápisem: POSUIT ANTONIUS HAMPL DIRECTOR . PLANICENSIS A. 1 . 7 . 7 . 9 .. DIE DECIMA MAII na zadní straně soklu je na spodní části rytý nápis: CARL . LEGAT PILTHAUR IN PILSEN postava světce s dobře vyjádřeným kontrapostem (pravá noha pokrčena) je oděna v obvyklém šatu; hlavu pokrytou biretem obemyká svatozář; ruce jsou přitaženy k tělu, pravá ruka přidržuje patu kříže, ...    více>>

Němčice zděná boží muka
Gemauerte Martersäule, Němčice
brick calvary Němčice

zděná omítnutá stavba z lomového kamene, válcového tvaru, o průměru 1 m; spodní část je vysoká 2,6 m a od horní ji odděluje jednoduchá římsa; horní část vysoká 0,4 m je nahoře překryta cihlami a uprostřed má zasazen jednoduchý litinový kříž s ukřižovaným ...    více>>

Olšany boží muka u čp. 1
Gemauerte Martersäule Olšany
brick calvary Olšany

jedná se o sloupková boží muka zhotovená z jednoho kusu žulového hranolu čtvercového průřezu; žádná z hran není okosena, sloupek božích muk je usazen na rozměrné hrubě opracované čtvercové žulové desce; vizuelně působí tato boží muka štíhlým a vysokým dojmem, i když jejich výška není nijak závratná; to je způsobeno tím, že sokl i hranolovitá lucerna jsou jen mírně rozšířeny od hranolového dříku; dřík sloupku je užší sotva o 3 cm; přechod dříku v lucernu nemá ostré hrany; rozšíření dříku do soklu je provedeno šikminou; lucerna má v bocích a zadní stěně identické mělké niky zasekané pouze do hloubky ...    více>>

Olšany boží muka za vsí
Gemauerte Martersäule Olšany
brick calvary Olšany

sloupková boží muka byla vytvořena z místní žuly; jsou složena ze tří částí; na deskové základně posazen kvadratický podstavec (sokl) zdobený z boků a z čela obdélným orámováním (tzv. zrcadly) s prožlabenými (vykrojenými) rohy; v čelním zrcadle vysekáno vročení stavby do roku 1840; do vpadliny podstavce usazen jednoduchý tzv. toskánský sloup s kvadratickou patkou i hlavicí a s entazií (rozšířením) ve středové části a širším průměrem dříku u patky než pod hlavicí, hlavice sloupu je jen o něco subtilnější než patka; kvadratická hlavice sloupu nese vysokou kvadratickou krycí desku (abakus), kterou lze ...    více>>

Ostřetice boží muka u čp. 24
Gemauerte Martersäule Ostřetice
brick calvary Ostřetice

patka božích muk je tvořena dvěma hranolovými kvádry, na horním užším je vytesán letopočet 1840, nad nimi je umístěn štíhlý válcový dřík nahoře překrytý čtvercovým římsovým krytem, na kterém je umístěna hlavice ve tvaru kvádru ukončeného nahoře na čtyřech stranách nízkými polokruhy; na všech čtyřech stranách hlavice byly původně umístěny plechové tabulky s obrázky světců, které se do současnosti nedochovaly; hlavice je na vrcholu uprostřed zakončena vysokým kovaným křížem s tělem ukřižovaného ...    více>>

Ostřetice kaple na návsi
Kapelle Ostřetice
chapel Ostřetice

drobná zděná návesní kaple má čtvercový půdorys o rozměrech 325 x 325 cm; střecha je stanová, ve vrcholu s lucernou zakončenou cibulovitou bání; polokruhově zaklenutý, poměrně úzký, vstup je umístěn na západní straně; vnitřek je osvětlen dvěma malými polokruhově zaklenutými okny umístěnými proti sobě v obou bočních stěnách kaple; fasáda je členěna lesénou; střecha i vížka jsou pokryty měděným plechem; podle historických fotografií byla kaple původně kryta pálenými taškami a cibulovitá vížka ...    více>>

Ostřetice kaple u silnice
Kapelle Ostřetice
chapel Ostřetice

zděná stavba o půdorysu 245 x 280 cm má jehlancovou střechu pokrytou plechem, kterým byla koncem 70. let 20. století nahrazena původní krytina z pálených tašek; vstup do kaple je polokruhově zaklenutý a opatřený jednokřídlými dveřmi v horní polovině prosklenými, na bočních stěnách jsou proti sobě umístěna malá polokruhově zaklenutá ...    více>>

Petrovice kaple sv. Vojtěcha
Kapelle Petrovice
chapel Petrovice

jednolodní zděná stavba s obdélnou lodí, užším pravoúhlým presbytářem a obdélnou sakristií, jednoduchý trojúhelníkový štít v západním průčelí přechází ve zděnou hranolovou věž krytou jehlanovou střechou, zakončenou železným kovaným křížem; v západním průčelí je umístěn jednoduchý vchod s dvoukřídlými dveřmi, nad ním pod římsou polokruhové okno; každá z podélných stran lodě je prolomena dvěma polokruhovými, dovnitř vyšpaletovanými okny, na jižní straně je druhý prostý vchod, opět s dvoukřídlými dveřmi; východní štít lodi má dvě úzká obdélná okénka s kamenným gotickým ostěním a v jeho vrcholu se původně ...    více>>

Petrovice socha sv. Jana Nepomuckého
St. Jan Nepomucký Statue Petrovice
statue of St. John of Nepomuk Petrovice

barokní socha v životní velikosti z hrubozrnného pískovce je umístěna na podstavě čtvercového půdorysu, vytvořené z kamenných stupňů, na kterých je osazen vysoký hranolový žulový sokl ve spodní části na jednoduchém profilovaném podstavci, v horní pak ukončený přesahující profilovanou krycí deskou; v ploše čelní stěny podstavce je vytesán reliéfní vavřínový věnec s letopočtem 1713; boční stěny podstavce jsou zdobeny plochým diamantováním se zbytky polychromie v modročervené barevnosti; vlastní socha je zhotovena v tradičním ikonografickém pojetí; postava je znázorněna ve výrazném kontrapostu s pravou ...    více>>

Petrovičky socha sv. Jana Nepomuckého
St. Jan Nepomucký Statue Petrovičky
statue of St. John of Nepomuk Petrovičky

pískovcová polychromovaná socha světce je umístěna na širokém hranolovém podstavci s nízkou římsou; světec je oděn v obvyklém šatě skládajícím se z kleriky, bílé rochety a černého kožešinového pláštíku, na hlavě má černý biret; v rukou drží hnědý kříž s korpusem Krista a kolem hlavy má kovovou svatozář s pěti hvězdami ve zlaté barvě; na přední straně je na obrubě pod světcovou postavou vyryt letopočet – AD MDCCCXXXVIII ...    více>>

Polánka výklenková kaple s křížkem
Kapelle mit Nische des St. Johannes von Nepomuk, Polánka
niche chapel of Saint John of Nepomuk Polánka

kaple je vystavěna na obdélném půdorysu 1,94 x 1,1 m a výšce 2,8 m v nízkém svahu nad příkopem při silnici; delší strana tvoří čelní stěnu, v jejímž středu je mírně vpadlá lícová plocha niky; ta je pojednána v horní polovině jako výklenek s plochou zadní stěnou; nika je segmentově sklenuta, chrání ji jednokřídlé dělené okno, které kopíruje její tvar; současná výzdoba výklenku je velmi chudá a skládá se především z umělých květin výklenková kaple sv. Jana Nepomuckého je omítnuta vápennou a štukovanou omítkou, která je obílena; pod stříškou zdobí fasádu na čelní a zadní straně kaple jednoduchá pásková ...    více>>

Radkovice boží muka
Gemauerte Martersäule in Radkovice
brick calvary in Radkovice

žulová sloupová boží muka, výška cca 300 cm, se skládají z hmotného hranolového podstavce, který je v nárožích zkosen a na čelní straně nese rýsované zrcadlo s datací 1859; válcový dřík členěný nahoře a dole prstenci vyrůstá z talířové patky; na něm umístěná čtverhranná římsovitá hlavice byla v minulosti pro svoje poškození dodatečně stažena železnými pásy; do této hlavice je zasazen litinový kříž s korpusem Krista, který doplňuje litinový nápisový lístek srdcovitého tvaru ...    více>> 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.