Mochov vodní mlýn čp. 10
Wassermühle, Mochov
water mill

areál se skládá z částečně roubené budovy mlýna, zděné stodoly a vodního systému; obytná část s mlýnicí je pod společnou polovalbovou střechou s jedním vikýřem vzadu od svahu nad mlýnicí; střecha kryta šindelem; krov je již vaznicového systému; z plochy střechy nad blokem bývalé černé kuchyně vystupuje komín vyzděný z kamene se zbytky omítek; jeho ústí kryje rovný překlad, který je shora upravený do segmentového oblouku; těsně pod jeho ústím je korunní římsa z mírně vyčnívajících placáků patrová budova mlýna obdélného půdorysu je bokem postavená do svahu; přízemí a patrová mlýnice jsou zděné; obytná ...    více>>

Petrovice u Měčína kovárna u čp. 17

Zděná stavba z druhé poloviny 19. století, krytá sedlovou střechou se štíty svisle bedněnými prkny; v západním průčelí tvoří střecha před vstupem pracovní podsíň ...    více>>

Slatina areál mlýna čp. 13
Areal der Wassermühle außerhalb des Dorfes, Slatina
mill area behind the village Slatina

areál ze tří stran uzavírá mírně se svažující dvůr; východní stranu tvoří obytná budova s mlýnicí; bývalý čeledník s chlévci, objekt na obdélném půdorysu, krytý sedlovou střechou (tašky bobrovky) tvoří jižní stranu dvora; stodola s chlévy, rozlehlý zděný objekt na obdélném půdorysu, krytý asymetrickou sedlovou střechou s taškovou krytinou (tašky bobrovky a drážkovky) vyplňuje západní stranu dvora; samostatně stojící objekt pily situovaný východně od obytné budovy, jehož přízemní část tvoří z kamene vyzděné pilíře nesoucí bedněné patro, je v severní části směrem k příjezdové cestě otevřené, střecha ...    více>>

Vracov vodní mlýn če. 1
Wassermühle, Vracov
water mill Vracov

jedná se o velmi cenný objekt původně pozdně středověkého založení; převážná část konstrukcí však pochází patrně až ze století 18. a následně pak ze století 19.; celý areál se skládá z budovy mlýna, stodoly, kůlny, chlívků, samostatně stojícího sklípku a rozměrných stájí; hospodářské budovy vytváří s budovou mlýna uzavřený trojboký dvůr ve tvaru hranatého písmena U ...    více>> 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.