Andělice usedlost če. 1
    Bauernhof Andělice
    farmhouse Andělice
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Obec: Dolany
Katastrální území: 628379 Svrčovec
Parcelní číslo: st. 70
Číslo popisné: 1

Datace: druhá polovina 17. století

GPS: 49° 24´ 41.965´ N  13° 14´ 28.469´ E

www.obec-dolany.cz

Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu

kliknutím na výřez mapy, zobrazíte mapový portál

Usedlost skládající se z trojdílné obdélné obytné chalupy s maštalí pod jednou střechou, přiléhající stodolou a samostatně stojící maštalí; průčelí obytného stavení orientováno k hlavní cestě, má dvě okenní osy a prkennou lomenici; světnice (sence) obytné chalupy zděna z nepálených cihel, ostatní její stěny zděné z pálených cihel s příměsí kamene; hospodářská část (maštal) zděna z kamene, samostatně přístupná ze zápraží; stodola uskočena do zahrady, širší než chalupa, sedlová střecha kryta eternitovou krytinou; sedlová střecha obytného stavení a navazující maštale předsazena mírně nad zápražím, kryta eternitovou krytinou; proti obytnému domu předsazena samostatně stojící maštal zděna z pálených cihel, štítová orientace k hlavní cestě, sedlovou střechu kryje pálená taška, stavba stodoly a obytného domu s maštalí ve svažujícím se terénu

Interiér objektu

Ze vstupní obdélné síně se vstupuje vlevo do velké obytné světnice (sence), jež má dvě obdélná dvoudílná okna orientována k silnici a jedno do dvora, povalový strop s viditelnými trámy a dřevěnou podlahu; naproti vstupním dveřím současné kuchyně (přestavba z původní černé kuchyně) jedno okno do zahrady; ze vstupní síně se po dřevěném schodišti vstupuje do půdního prostoru; vpravo světnička se dvěma obdélnými dvoudílnými okny, podlaha betonová, strop plochostropý; vstupní síň má povalový strop s viditelnými trámy, podlahu tvoří dlažba; maštal navazující na obytnou chalupu bez stropu; obytná světnice (sence) částečně podsklepena, vstup ze zápraží; samostatně stojící maštal má stropy zaklenuty do kovových nosníků (traverz); stodola zděna z kamene, v části stěn dřevěná výplň, lomenice prkenná se „Z“ sámováním, vjezdová vrata dvoukřídlá, v jednom křídle vrátka.Okolí objektu

Usedlost se nachází v jihozápadním okraji obce při hlavní silnici Andělice – Tupadly; pozemek ohraničují stavby sousední usedlosti čp. 3 a kombinace drátěného a dřevěného plaňkového plotu, svažující se travnatý dvorek, květinová předzahrádka, ovocná zahrada.Historie objektu

Původně usedlost měla označení čp. 1, asi v polovině 70. let 20. století, kdy byl dům renovován, změna na če. 1; dle vyprávění předků vlastníků sence sloužila i jako pohostinná cimra (místnost) pro pocestné, snad jako zájezdní hospoda; maštal byla původně přístupná i z obytného domu; došková střecha nad obytným domem v roce 1946 nahrazena eternitem; v roce 1910 postavena samostatně stojící maštal pro ustájení hovězího dobytka, na ni navazovaly z pálených cihel zděné chlévky pro vepřový dobytek s kurníky pro drůbež a v patře se sýpkou, zbořeny v 70. letech 20. století.Další informace
Po chalupě název „U Votavíků“, jednalo se o usedlost střední velikosti (selský statek), na mapě Stabilního katastru z roku 1837 je objekt zakreslen žlutě a červeně, převládá žlutá barva (dřevěný a spalný objekt).


Fotogalerie

Zdroje - literatura, prameny
 

Zdroje - fondy
archivní fondy 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.