Petrovičky usedlost čp. 24
    Bauernhof Petrovičky 24
    farmhouse Petrovičky 24
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Obec: Předslav
Katastrální území: 734438 Petrovičky u Předslavi
Parcelní číslo: st. 13
Číslo popisné: 24

Datace: kolem roku 1850

GPS: 49° 26´ 3.321´´ N  13° 23´ 30.527´ E

www.predslav.cz

Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu

kliknutím na výřez mapy, zobrazíte mapový portál

Původně trojdílná obytná chalupa s pozdějšími přístavbami pod jednou střechou; na původní chalupu navazuje z první dostavby dnešní obytná místnost (přestavba z chléva) a stodola; z druhé dostavby navazují prostory sklepa a rozšířené prostory stodoly a chléva (maštale); následuje další stodola z třetí dostavby objektu; celý objekt kryje sedlová střecha s taškovou krytinou, na severozápadní straně předsazena nad přístavbami; roubené obvodové zdi obezděny nepálenou cihlou (vepříky) z venkovní i z vnitřní strany, omítnuté a natřené vápenným nátěrem; původní černá kuchyně zděna ze sbíraného kamene; zdivo dalších přístaveb z kamene, stěny stodoly tvoří i dřevo mezi zděnými sloupy; členěné průčelí obytného stavení má dvě okenní osy, v nároží podpěrný trám, prkenná lomenice o dvou pásmech, orientováno k hlavní cestě na severovýchod; objekt postaven v podélné ose severovýchod-jihozápad

Interiér objektu

Ze vstupní síně se vstupuje vpravo do velké obytné místnosti (světnice), kterou prosvětlují dvě okna v průčelí a jedno okno v jihovýchodní okapové časti, strop je povalový, uprostřed zpevněný jedním trámem; proti vstupním dveřím sociální zařízení (přestavba z černé kuchyně); ze vstupní síně se vstupuje vlevo do kuchyně (přestavba z původního chléva), osvětlují ji proti sobě dvě okna, (okno ve východní okapové části osazeno v místech původního samostatného vstupu do původního chléva), povalový strop plochostropý; z kuchyně se vstupuje do další obytné místnosti (dříve chlév z druhé dostavby), prostor prosvětlují dvě okna proti sobě (okno v jihovýchodní okapové části osazeno v místech původního samostatného vstupu do chléva z druhé dostavby), strop zaklenutý do kovových nosníků (traverz); následuje z druhé dostavby průjezdná stodola, uprostřed mlat, vpravo perna, v části původní perny vlevo z kamene zděný sklep se samostatným vstupem z třetí dostavby; za sklepem na severozápadní stranu a za stodolou s chlévem z druhé dostavby následuje rozšíření do severozápadního směru; objekt na jihozápadní straně uzavírá druhá stodola (určená původně pro odstavení vozů); podlahy obytné části dřevěné (izolované), vstupní síně a sociálního zařízení z dlažby.Okolí objektu

Usedlost se nachází v zatáčce při křižovatce hlavní silnice s místní cestou zvaná Hluboká cesta; pozemek ohraničuje plaňkový plot osazen v kombinaci kamenných sloupků a kovových trubek, u předzahrádky snížena výška; součástí květinová předzahrádka, zahrada, ovocné stromy.Historie objektu

První dostavba usedlosti provedena v roce 1911, kdy byla dostavěna první stodola; druhá dostavba v roce 1914 rozšířením stodoly s vestavěným sklepem a rozšířením chléva; třetí dostavba byla druhou stodolou v roce 1919.Další informace

Po chalupě nazývána „U Chvojanů“, později „U Valešů“; ve vstupní síni původní kamenná podlaha; studna u objektu vyhloubena v roce 1924, ve vstupní síni byla ruční páková pumpa; přístavby usedlosti ukazují přeměnu z chalupnické usedlosti na usedlost zemědělskou (prosperita majitele); objekt postihl požár v roce 1890 a v období 1. světové války; ve štítovém průčelí při rekonstrukci objektu v roce 2001 uložena schránka s dobovými materiály; světnice měla původní podlahu tvořenu z borových prken (fošen), ze spodu natřených zvířecí krví, u obvodových zdí byla prkenná podlaha lemována pálenou cihlou; objekt byl pojištěn v roce 1924 u pojišťovny Slávie; na mapě Stabilního katastru z roku 1837 není objekt zakreslen; objekt se nachází v místí části Malá strana (v této části vesnice byli soustředěny převážně chalupníci a řemeslníci), místní tzv. Hlubokou cestou  zde chodila procesí.Fotogalerie 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.