Přetín usedlost čp. 5
    Bauernhof Přetín
    farmhouse Přetín
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Obec: Křenice
Katastrální území: 675849 Křenice
Parcelní číslo: st. 5
Číslo popisné: 5

Rejstříkové číslo: 36046/4-3083
Datace: závěr druhé poloviny 18. století

GPS: 49° 29´ 51.177´ N  13° 11´ 16.538´ E

www.krenice.cz

Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu

kliknutím na výřez mapy, zobrazíte mapový portál

Usedlost skládající se z obdélné trojdílné chalupy s navazující stodolou, samostatně stojící maštale a samostatně stojícího víceúčelového srubu; podélná osa obytného domu severovýchod – jihozápad; původně roubená část obytného domu vyzděna nyní z tvárnic, další část zděna z kamene s příměsí pálené cihly, podstřešní část prkenná, vstup do půdního prostoru po přistaveném žebříku ze zápraží; stodola zděna z kamene s příměsí pálené cihly; původně roubená část víceúčelového srubu zděná z tvárnic, další část zděna z kamene s příměsí pálené cihly; maštal zděna z pálených cihel; všechny stavby zastřešují sedlové střechy, krytiny tvoří pálená taška

Interiér objektu

Obytná chalupa:

ze zápraží se vstupuje po schodu do vyvýšené vstupní síně, proti vstupním dveřím kuchyně s jedním oknem (dříve pravděpodobně černá kuchyně); ze vstupní síně vpravo světnice se dvěma okny, jedním do zahrady, jedním do dvora; strop plochostropý s jedním přiznaným trámem, podlaha dřevěná; ze vstupní síně vlevo obytná světnička s jedním oknem do dvora

stodola:

má dvoje vrata, menší dvoukřídlá vrata u perny, mlat přístupný skrze větší dvoukřídlá vrata s vrátky v jednom křídle

samostatně stojící víceúčelový srub:

ze zápraží tři samostatné vstupy; skládá se z komory, vstupu do sklepa a srubové části; komora (odkládací prostor) s jedním oknem do dvora, strop plochostropý, podlaha betonová (původně hliněná); vstup do půdního prostoru nad komorou je ze štítové severozápadní strany po přistavěném žebříku; ve střední části vchod do částečně v terénu zapuštěného sklepa s klenutým stropem situovaným pod srubovou částí stavby a vně stavby se projevuje jedním větracím otvorem u paty jihovýchodní štítové stěny a zvýšeným vstupem do srubové části stavby; srubová část stavby bez okna, strop plochostropý, z interiéru vstup do půdního prostoru, podlaha dřevěná

samostatně stojící maštal (chlév):

netypický tvar, štítové stěny delší než okapové; strop zaklenutý do kovových nosníků (traverz); v přízemí tři okna, po jednom v každém štítu a jedno v okapové jihozápadní stěně; půdní prostor (původně seník, dnes obytný letní prostor), jemuž předchází malá pavláčka, samostatně přístupný po dřevěném schodišti.Okolí objektu

Mírně k přístupové cestě svažující se travnatý dvorek, u víceúčelového srubu studna, oplocení tvoří kombinace plaňkového plotu na podezdívce se zděnými sloupky, zděného a drátěného plotu; usedlost se nachází při severovýchodním okraji obce; sousední čp. 4 (stavba ve stylu lidové architektury) tvořilo v minulosti údajně výměnek k čp. 5Historie objektu

Původně částečně roubený obytný dům „v kožichu“ (omítnut) a částečně roubený omítnutý špýchar; pro špatný technický stav roubené konstrukce obytného domu a špýcharu prošly objekty ve druhé polovině 80. let 20. století rekonstrukcí, roubené části staveb nahradily tvárnice.Další informace

Po chalupě nazýván „U Flákačů“; na mapě Císařského otisku z roku 1837 je žlutě (tedy spalně) zakreslena stavba předcházející dnešnímu zděnému chlévu a červeně obytný dům a víceúčelový srub, což naznačuje, že stavby odpovídaly již tehdejším požárním předpisům.Fotogalerie
usedlost Přetín čp. 5
usedlost Přetín čp. 5
usedlost Přetín čp. 5
usedlost Přetín čp. 5
usedlost Přetín čp. 5
usedlost Přetín čp. 5
usedlost Přetín čp. 5
usedlost Přetín čp. 5
usedlost Přetín čp. 5
usedlost Přetín čp. 5
usedlost Přetín čp. 5
usedlost Přetín čp. 5
usedlost Přetín čp. 5
usedlost Přetín čp. 5
usedlost Přetín čp. 5
usedlost Přetín čp. 5
usedlost Přetín čp. 5
usedlost Přetín čp. 5 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.