Holkovice usedlost čp. 15
    Bauernhof Holkovice
    farmhouse Holkovice
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Obec: Chanovice
Katastrální území: 650625 Holkovice
Parcelní číslo: st. 5
Číslo popisné: 15

Rejstříkové číslo: 46074/4-2909
Datace: 1828

GPS: 49º 22´ 59 N  13º 42´ 23 E

Kontakt:
Vlasta Valentová, U Lužického semináře 97/18
118 00,  Praha 1
www.chanovice.cz

Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu

kliknutím na výřez mapy, zobrazíte mapový portál

Zdobný štít provedený v duchu selského baroka je pohledově orientován k příjezdu od centra lokality; štítová stěna je komponována asymetricky, neboť v jeho přízemní pravé části je vlomen obdélný vchod ukončený segmentovou klenbičkou a osazený bedněnými vrátky; v dolní části štítu jsou dvě okenní osy, nad terénem vedou do sklepních prostorů, v úrovni zvýšeného pak do obytné části; nad těmito okny štítek s uvedením čísla popisného; vlastní štít od přízemí odděluje profilovaná korunní římsa chráněná dvojitě loženou taškou bobrovkou; obvod štítu s esovitým vykrojením v bocích a půlkruhovým nástavcem ve vrcholu ohraničuje jemná římsička; ve vrcholové části štítu je srdce s vročením výstavby objektu (1828); pod římsičkou dvě větrací okénka lemovaná šambránou oddělují od sebe tři lizény s jemně naznačenou hlavicí; obvod štítu lemuje jednoduchá římsa štít chalupy přechází v zeď, v níž jsou vsazeny dvoukřídlá vjezdová vrata; na tuto čelní plochu pravoúhle navazuje režná kamenná zeď v paralelní dispozici k okapové dvorní straně obytného domu ve dvorní části jsou v úrovni terénu vstupy do sklepních a hospodářských prostorů; nad vstupy do sklepů je podesta s dvouramenným schodištěm; z podesty lze vejít do interiéru chalupy obdélným vstupem se segmentovou klenbičkou k zadní okapové stěně v délce dvou třetin je pozdější přístavba; vstup do ní je přes světnici nebo černou kuchyni sedlovou střechu chrání dvojitě ložená taška bobrovka v areálu památkově chráněné nemovitosti torzovitě zachovány další hospodářské stavby

Interiér objektu

Interiér objektu má trojdílné členění: ze vstupní síně můžeme vstoupit do světnice, proti vstupu je černá kuchyně, vpravo pak komora příčkou rozdělená na dvě místnostiOkolí objektu
Objekt se nachází při pravé straně silnice ve směru Velký Bor – Chanovice, štítem orientován do této komunikace; ze silnice odbočuje před usedlostí místní komunikace

Historie objektu

V závěru 19. století se namísto původního názvu U Parkostnejch používá tvaru U Parkosných, později také U Bártíků a U Kořánů

již v roce 1706 byla oceněna na 18 kop míšeňských grošů, ale teprve po téměř šedesáti letech si majitel Bartoloměj Voráč nechal nemovitost zapsat do gruntovní knihy včetně dvou strychů polí, jako držitel je ale uváděn už roku 1734 jako Bartoloměj Voráček; v případě uvedeného dodatečného zápisu již chalupu fakticky nedržel (šlo o retrospektivní zápis), protože od roku 1763 je zde uváděn jeho zeť Josef Humbera (sám Bartoloměj ale zemřel až 1773); v roce 1818 prodal Josef Humbera chalupu holkovickému rychtáři Tomáši Kořánovi za 1 000 zlatých a ten ji obratem – hned následujícího roku – prodal za 1 500 zlatých Martinu Kolářovi ze Slatiny; roku 1846 byl držitelem chalupy Matěj Beran (vlastnil ji již od roku 1833) a prodal ji své vlastní manželce Marii za 400 zlatých; dne 13. února 1865 byla holkovická chalupa čp. 15 s dalšími přináležejícími nemovitostmi převedena na novomanžele Matěje a Marii Beranovi

v roce 1898 je v úředních spisech zaznamenáno vystavění stodoly; dalšími známými majiteli jsou Václav a Emilie Kořánovi, kteří převzali dům s pozemky v lednu 1905

následující zaznamenaný převod se uskutečnil počátkem ledna 1940, kdy bylo vlastnické právo uloženo do pozemkových knih ve prospěch manželů Karla a Marie Bártíkových; pro Václava Kořána zde byl v závěru roku 1939 zřízen smluvně výměnek; v květnu 1965 nabyl polovinu majetku po Marii Bártíkové pozůstalý manžel Karel Bártík

současný vlastník Vlasta Valentová provedla v nedávném období rekonstrukci objektu chalupyFotogalerie
Holkovice – dům čp. 15
Holkovice – dům čp. 15
Holkovice – dům čp. 15
Holkovice – dům čp. 15
Holkovice – dům čp. 15
Holkovice – dům čp. 15
Holkovice – dům čp. 15
Holkovice – dům čp. 15
Holkovice – dům čp. 15
Holkovice – dům čp. 15
Holkovice – dům čp. 15
Holkovice – dům čp. 15
Holkovice – dům čp. 15
Holkovice – dům čp. 15
Holkovice – dům čp. 15
Holkovice – dům čp. 15
Holkovice – dům čp. 15
Holkovice – dům čp. 15
Holkovice – dům čp. 15
Holkovice – dům čp. 15

Zdroje - literatura, prameny

HOLÁ, P. – KLÁSEK, P. – PÍCKA, B. – SMOLÍK, L. Holkovice v proměnách času. 1. vydání, Klatovy: Obec Chanovice, 2011. 120 s.

Seznam nemovitých kulturních památek okresu Klatovy. /1. vydání/ Plzeň: Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni, 1984. Nestr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.