Myslív usedlost čp. 23
    Bauernhof Myslív
    farmhouse Myslív
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Obec: Myslív
Katastrální území: 700665 Myslív
Parcelní číslo: st. 9/1
Číslo popisné: 23

Rejstříkové číslo: 26928/4-3150
Datace: 19.

GPS: 49º 24´ 54 N  13º 34´ 25 E

Kontakt:
Jan Ševčík, Myslív 23
341 01,  Horažďovice
www.mysliv.cz

Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu

kliknutím na výřez mapy, zobrazíte mapový portál

Usedlost se v současné době skládá z obytné části, stodoly a půdorysně členité nemovitosti, která funguje jako místní pohostinství při pohledu na uvedenou nemovitost zaujme především barokizovaný štít s vjezdovou branou; oplechovaný okrajově členitý štít je ukončen půlkruhem; pod jeho vrcholem nika lemovaná barevným štukem, po stranách dvojice drobných větracích okének přizdobená štukovým páskem; v obytném podkroví dvojice jednokřídlých oken lemovaná profilovanou šambránou a obloučkovým pásem, který zdobí štít i bránu; v přízemní části opět dvojice dvoukřídlých nevhodných oken s obvodovým zdobením jako v případě obytného podkroví; sokl objektu barevně odlišen v odstínu barvy štukových ozdob; při okraji celého štítu obloučkový pásek; vjezdová vrata ukončena segmentovou klenbou, kterou přizdobuje profilovaná okrajová římsa; pod stříškou brány korunní římsa s obloučkovou páskou; obdélné obytné stavení s hospodářskou částí orientovanou do dvora usedlosti kryje sedlová střecha s keramickou taškou falcovkou budova se současným provozem pohostinství se nachází v okapové orientaci při komunikaci; do dvora se rozšiřuje kolmým přístavkem se sedlovým ukončením a přístavbou sociálního zařízení, které má pultovou střechu; do silnice je objekt orientován čtveřicí mohutných oken dvojicí vstupních dveří a manipulačními dveřmi pro příjem zboží stodola ve dvorní části je obdélného půdorysu se sedlovým zakončením střechy, která je kryta dvojitě loženou taškou bobrovkou

Okolí objektu

Usedlost se nachází po levé straně při výjezdu z návsi na Milčice; za pohostinským zařízením pro hosty venkovní letní posezení.Další informace

Původně byl součástí usedlosti ještě nějaký objekt, patrně hospodářského charakteru; památkově hodnotné prvky zachovány na štítu z ulice a přilehlé bráně, na ostatních částech nemovité kulturní památky setřeny při pozdějších stavebních úpravách;  příklad zděného statku na přechodu k blatskému typu usedlosti.Fotogalerie
Myslív – usedlost čp. 23
Myslív – usedlost čp. 23
Myslív – usedlost čp. 23
Myslív – usedlost čp. 23
Myslív – usedlost čp. 23
Myslív – usedlost čp. 23
Myslív – usedlost čp. 23
Myslív – usedlost čp. 23
Myslív – usedlost čp. 23
Myslív – usedlost čp. 23

Zdroje - literatura, prameny

Seznam nemovitých kulturních památek okresu Klatovy. /1. vydání/ Plzeň: Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni, 1984. Nestr.

 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.