Podhůří usedlost čp. 1
    Bauernhof Podhůří
    farmhouse Podhůří
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Plzeň-jih
Obec: Kasejovice
Katastrální území: 723801 Podhůří u Nepomuka
Parcelní číslo: st 31/1
Číslo popisné: 1

Rejstříkové číslo: 23614/4-414
GPS: 49º 28´ 20 N  13º 39´ 57 E

Kontakt:
Ing. Stanislav Janoš; Hana Racková; Schnirchova 661/20, Praha – Holešovice
170 00,  Praha 7
www.kasejovice

Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu

kliknutím na výřez mapy, zobrazíte mapový portál

Současná usedlost se skládá z obytné a hospodářské části při příjezdové komunikaci a dále protilehlé stodoly velmi zdobný byl původně štít při příchodu k usedlosti, nyní ve stavu stavebních úprav; od levé strany jsou vsazena dvě nová obdélná okna s členěním do kříže, zcela vpravo jsou vstupní dvoukřídlé dveře, štít je vyzděn z pórobetonových tvárnic, v jeho středu je stejné okno jako v přízemí; další stejná okna jsou vsazena do stěny obytné části při silnici; velmi zdobně upravená byla čtyři okna ve dvorní obytné části; do původních okenních otvorů byla osazena stejná okna jako jsou ve štítové části; okenní otvor je lemován profilovanou šambránou, nad oknem je suprafenestra stejné profilace jako je šambrána, pod oknem byl cihelný parapet a podokenní římsa; poněkud torzovitá omítka prozrazuje kamenné zdivo nemovitosti a bohatý stavební vývoj objektu; navazující hospodářská budova je částečně přizpůsobena pro bytové účely, stejně jako obytná část byla zbudována z kamenného zdiva; střecha obou objektů je sedlová, obytnou část kryjí dvojitě ložené tašky bobrovky, hospodářskou pak keramické tašky falcovky upravovaná stodola má obdélný půdorys, sedlovou střechu kryjí dvojitě ložené tašky bobrovky; ke stodole přisedá dřevěná přístavba s pultovou střechou

Okolí objektu
Ve dvorní části usedlosti výsadba okrasných listnatých i jehličnatých stromů; na tuto část navazuje zahrada s množstvím ovocných stromů; před štítem tzv. Podhůrská lípa (lípa velkolistá), strom se stářím kolem 275 let, výškou 31,0 metrů a obvodem 502 cm ve výšce kmene 130 cm; dále před obytným objektem usedlosti návesní ozeleněný ostrůvek s další lipou, stálezelenou výsadbou a nízkým křížkem na vysokém žulovém sloupku, v čelní části sloupku vročení 1862.


Další informace

Původní rozsah usedlosti čp. 1 byl mnohem větší, než je současný stav; dle historických katastrálních map navazoval na současnou hospodářskou budovu při silnici další objekt, rovněž na stodolu, kde byla také další budova pravoúhlého půdorysu; ve vjezdové části stával drobnější samostatný objekt, patrně špýchar.Fotogalerie
Podhůří – usedlost čp. 1
Podhůří – usedlost čp. 1
Podhůří – usedlost čp. 1
Podhůří – usedlost čp. 1
Podhůří – usedlost čp. 1
Podhůří – usedlost čp. 1
Podhůří – usedlost čp. 1
Podhůří – usedlost čp. 1
Podhůří – usedlost čp. 1
Podhůří – usedlost čp. 1
Podhůří – usedlost čp. 1
Podhůří – usedlost čp. 1
Podhůří – usedlost čp. 1
Podhůří – usedlost čp. 1

Zdroje - literatura, prameny

Seznam nemovitých kulturních památek okresu Plzeň-jih. /1. vydání/ Plzeň: Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni, 1984. Nestr.

 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.