Holkovice venkovská usedlost čp. 20
    Bauernhof Holkovice No. 20
    farmhouse Holkovice No. 20
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Obec: Chanovice
Katastrální území: 650625 Holkovice
Parcelní číslo: st. 10
Číslo popisné: 20

Rejstříkové číslo: 21072/4-4104
Datace: počátek 18. století

GPS: 49º 22´ 55 N  13º 42´ 21 E

Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu

kliknutím na výřez mapy, zobrazíte mapový portál

selská usedlost čp. 20 byla v polovině 80. let popisována jako zděný statek tvořený obytným a hospodářským traktem pod společnou sedlovou střechou a stodolou kolmo uzavírající dvůr; v obytném stavení se v patře nacházela sýpka z roku 1715 a chlévy pocházející z roku 1885 měly dochované interiéry; v následujícím období byla značně snížena památková kvalita usedlosti: v roce 1987 vznikl přestavbou dvoupodlažní obytný dům pod nízkou sedlovou střechou, ale se zachovalým původním štítem s charakterem stylu selského baroka; v roce 1995 požár značně poškodil prostorově mohutnou stodolu; zmíněný štít je trojobloukový a vodorovná římsa dělí plochu na dvě poloviny; ve spodní části jsou dvě okenní osy s obdélnými otvory oken ukončenými segmentovým obloukem a lemovanými šambránou; mezi okny a po jejich stranách jsou lizénové pásy; v horní polovině je ve středu štítu mělká nika stejného tvaru jako již popsaná okna; štít odděluje od plochy stěny profilovaná korunní římsa, kterou chrání tašky falcovky; v přízemí je malý okenní otvor se vsazeným okenním rámem a jednokřídlým oknem moderní konstrukce; omítky štítu jsou značně zvětralé a poškozené

Interiér objektu
v interiéru obytné chalupy setřen památkový původní charakter stavby.

Okolí objektu
usedlost se nachází jihovýchodním směrem od návesní kaple; tvoří ji přestavěný obytný dům, chlévy a mohutná stodola, která nebyla od doby požáru opravena; součástí usedlosti drobné hospodářské objekty a rybník; v bezprostřední blízkosti usedlosti drobné areály obytných domů čp. 17, 18, 21, 45 a 61.

Historie objektu
obytný dům byl patrně postaven v roce 1715; v roce 1885 přistavěny chlévy; v roce 1987 přestavba obytného domu; v roce 1995 požár stodoly.

Další informace
vzhledem ke značné přestavbě, úpravám a stavu všech objektů patrně nutno uvažovat o zrušení památkové ochrany usedlosti.

Fotogalerie

Zdroje - literatura, prameny

SMOLÍK, Luboš – HOLÁ, Petra. Holkovice v proměnách času. 1. vydání, Klatovy: Obec Chanovice, 2011. 120 s.

 

 

 

 

 

Seznam nemovitých kulturních památek okresu Klatovy. [1. vydání], Plzeň: Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni, 1984. nestr.

 

 

 

 

 

 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.