Petrovice usedlost čp. 10
    Bauernhof Petrovice
    farmhouse Petrovice
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Obec: Měčín
Katastrální území: 692484 Petrovice u Měčína
Parcelní číslo: st. 32/1,
Číslo popisné:

Rejstříkové číslo: 32959/4-3213
GPS: 49° 27' 12.70 N  13° 25' 33.68 E

www.mecin.cz

Mgr. Oto Konrád
Macešková 2021/10, Praha 10-Záběhlice
Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu

kliknutím na výřez mapy, zobrazíte mapový portál

původně selská usedlost na poměrně úzké stavební parcele s roubeným přízemním domem na pravé straně nádvoří za předzahrádkou; štít domu je ze svisle kladených prken, sedlová střecha je kryta pálenými taškami; na dům navazovaly chlévy, původně pod společnou střechou; tato část střechy se v polovině 80. let 20. století, vlivem dlouhodobé špatné údržby, zřítila a již nedošlo k její obnově; tím také utrpěly zděné stěny chlévů, které se nyní nachází v torzálním stavu; na jihozápadní straně uzavírá nádvoří zděná stodola, opět vlivem nedostatečné údržby ve špatném stavu; sýpka původně umístěná proti domu na levé části nádvoří zanikla již v průběhu první poloviny 20. století; celou usedlost uzavírá směrem do návsi kamenná ohradní zeď s vysokou bránou vyzděnou z lomového kamene s rovnou římsou a polokruhově zaklenutým vjezdem, její nízký trojúhelníkový štít byl původně ozdoben vázami z pálené hlíny na vrcholu a rozích; brána je v současné době bez omítky; celá usedlost je ve velmi špatném stavebně technickém stavu, ačkoliv se jedná o ojediněle zachovanou usedlost s roubeným domem.

Interiér objektu
roubený přízemní dům trojdílné, původně komorové dispozice, se světnicí v průčelí, síní s vydělenou černou kuchyní a původně komorou upravenou později na obytnou místnost; světnici osvětlují tři okna, z toho dvě jsou umístěna v průčelí domu a jedno na jeho boční straně směrem k zápraží.

Okolí objektu
usedlost se nachází při komunikaci na jihozápadní straně rozlehlé návsi proti návesnímu rybníku.

Historie objektu
místní pojmenování „U Sálů“; v berní rule roku 1654 je zde uveden Matěj Sahla; usedlost byla pustá a patřilo k ní 24 strychů rolí; koncem 18. století byl jejím majitelem Matěj Suda s manželkou Kateřinou, rozenou Chválovou z Petrovic čp. 39; po něm na počátku 19. století jejich syn František Suda, pak jeho syn Josef Suda a od 70. let 19. století syn předešlého opět Josef Suda, který předčasně zemřel a zanechal po sobě syna Vojtěcha a dcery Annu a Barboru; vdova po něm pak vedla hospodářství do doby, kdy se syn Vojtěch vrátil jako italský legionář z 1. světové války; pozemky patřící k usedlosti pak byly rozděleny mezi syna Vojtěcha a jeho nejmladší sestru Barboru, která je pronajala a bydlela u své starší sestry Anny, provdané Cíglerové, ve mlýně čp. 40 v Petrovicích; Vojtěch Suda ml. se oženil s příbuznou z Hůrky u Němčic (sestřenicí z matčiny strany), která byla učitelkou v Plzni a v roce 1925 se jim narodila dcera Marie, která však byla vlivem příbuzenství rodičů od narození nemocná; po smrti Vojtěcha Sudy (zemřel 1.července 1944) vedla hospodářství vdova Marie Sudová (narozená 21. července 1890) s nemocnou dcerou Marií (narozenou 25. února 1925); v roce 1945 patřilo k usedlosti 10 ha 5 974 m2 pozemků (z toho bylo 8 ha 5 235 m2 rolí a 1 ha 117 m2 luk); hospodářství bylo vedeno nedostatečně a po založení jednotného zemědělského družstva byly pozemky obhospodařovány družstvem; po smrti Marie Sudové a její dcery zdědil usedlost jejich příbuzný Jaroslav Míšek z Hůrky, po něm jeho bratr Emanuel Míšek z Plzně, pak jeho dědicové, kteří ji v roce 2012 prodali nynějšímu majiteli.

Fotogalerie

Zdroje - literatura, prameny

PEŠTA, Jan. Encyklopedie českých vesnic, Západní Čechy, díl III. 1. vydání, Praha: nakladatelství Libri, 2005. ISBN 80-7277-150-7, s. 264  267.

Seznam nemovitých kulturních památek okresu Klatovy. [1. vydání], Plzeň: Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni, 1984. Nestr. (č. 589)

TŘÍSKA, Vladimír – TYKAL, Roman.Měčínsko z dějin regionu.1. vydání, Měčín: Město Měčín, 1994. 164 s.Zdroje - fondy

Tzv. Císařský otisk katastrální mapy Stabilního katastru z roku 1837. Uloženo v Ústředním archivu zeměměřictví a katastru v Praze, Čechy, ČECHY inv. č. 5728-1.

Tzv. Indikační skica katastrální mapy Stabilního katastru z roku 1837. Uloženo v Národním archivu v Praze, Fond Stabilní katastr, Indikační skicy, Klatovsko, sign. Klat 332.

Spisy ke Stabilnímu katastru z roku 1837. Uloženo v Národním archivu v Praze, Fond Stabilní katastr, Spisy, Klatovsko, sign. Klat 332. 

 

 

 

 

 

 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.