Olšany zemědělská usedlost Olšany čp. 9
    Bauernhof Olšany No. 9
    farmhouse Olšany No. 9
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Obec: Olšany
Katastrální území: 678236 Olšany u Kvášňovic
Parcelní číslo: st. 17, po
Číslo popisné: 9

Rejstříkové číslo: 24946/4-3198
Datace: 1856

GPS: N 49° 24' 02.28 N  E 13° 37' 38.55 E

ou@olsany.jz.cz
www.olsany-obec.eu

Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu

kliknutím na výřez mapy, zobrazíte mapový portál

objektu rozlehlá zděná venkovská usedlost v jihovýchodní části návsi se skládá z obytného stavení, chlévů, torza hospodářského stavení - patrně stájí, torza kolny a stodoly; všechny budovy navazují v řadě za sebou na obytné stavení při jihozápadní hranici dvora, pouze stodola se dvěma mlaty je připojena na kůlnu kolmo a dvůr částečně uzavírá; přízemní zděné omítané obytné stavení na širokém obdélném půdorysu je do návsi ve štítové orientaci; sedlová střecha se štítovou polovalbou je kryta netradiční keramickou krytinou – esovkami; z hřebenu střechy nad komorovou částí domu ční cihelný režný komín; před domem rozlehlá předzahrádka ohrazená drátěným plotem na podezdívce z režných žulových kvádrů, ze kterých je vyzděna i vyšší zeď v čele ohrazení dvora po stranách vjezdu, který uzavírají plechová vrata; zbytek ohrazení je starší a je vyzděno ze sbíraného kamene a hrubě nahozeno; štítové průčelí je čtyřosé, hladce omítané, s hladkými nárožními lizénami; orámovaný je i štít a je oddělen od průčelí hladkým kordonovým pásem; starší obdélná dřevěná dvoukřídlá špaletová okna s horní ventilačkou byly mírně za lícem zdiva, bohužel jsou měněna za okna plastová, netradiční konstrukce a jsou zapuštěna hlouběji do špalety; do štítu jsou prolomena dvě menší okna stejné konstrukce jako původní v přízemí; sokl zvýrazněný hrubší omítkou a tmavým nátěrem; mezi okny ve štítu kasulové orámované zrcadlo s výjevem sv. Václava na koni a pod ním Český znak v erbu, na stranách nápisy – vlevo: / Sv. Václave / oroduj za nás! / a vpravo: / Nedej zahynouti /nám ni budoucím! /; pod zrcadlem plastický letopočet: MDCCCLVI; severovýchodní průčelí do dvora má dvě okenní osy; je hladce omítnuto s hruběji omítaným soklem, zadní okapová stěna nečleněná a bez otvorů, pouze se soklem vyznačeným v nátěru omítky; štít k chlévům hrubě omítaný; síň je sklenutá plackovou klenbou a v čele síně další stejně sklenutá prostora; rozměrná světnice zaklenuta segmentovými klenbami do traverz; ze světnice v jihozápadní stěně vstup do obdélné podélné kuchyně ukončené nízkou segmentovou klenbou; v kuchyni pec a sporák; z kuchyně lze též vstoupit do zmíněné místnosti vydělené v síni; nalevo ze síně lze vstoupit do komory, ta je zastropena segmentovou klenbou a také do nezahloubeného sklípku ukončeného valenou kamennou klenbou; sklípek příčně přepažen příčkou, v níž je obdélný vstup s tesařským ostěním; na obytné stavení navazují zděné omítané chlévy užšího obdélného půdorysu než obytná část; nádvorní průčelí je v jedné ose s obytným stavením; střecha sedlová krytá bobrovkami; nádvorní průčelí do dvora o šesti osách, je hladce omítnuté; ve druhé a čtvrté ose od jihu obdélné vstupy s kamenným ostěním a s dvoukřídlými dřevěnými dveřmi; v první, třetí a páté ose obdélné mírně podélné okenní otvory; v šesté ose pod korunou zdiva obdélný otvor seníku s jednokřídlými prkennými dveřmi v líci zdiva; nad třetí čtvrtou a pátou osou od jihu dřevěné holubníky; na chlévy navazovaly další dnes již zřícené chlévy a kůlna; na torzech zdiva lze identifikovat stopy po plackových klenbách do vynášecích pasů; poslední budovou uzavírající dispozici dvora do L je zděná omítaná stodola vyzděná převážně z kamene; střecha sedlová, krytá drážkovými taškami; dva pravoúhlé vjezdy uzavírají dvoukřídlá vrata, s jednokřídlými dveřmi pro pěší v křídle; mezi vjezdy jeden větrací štěrbinový otvor a nad ním pod korunou zdiva obdélné otvory holubníků; ostatní stěny nečleněny; ve štítech obdélné větrací otvory

Interiér objektu

vzhledem k většímu počtu popisovaných objektů jsou z důvodu lepší orientace v textu popsány výšeFotogalerie
Zemědělská usedlost čp. 9 v Olšanech
Zemědělská usedlost čp. 9 v Olšanech
Zemědělská usedlost čp. 9 v Olšanech
Zemědělská usedlost čp. 9 v Olšanech
Zemědělská usedlost čp. 9 v Olšanech
Zemědělská usedlost čp. 9 v Olšanech
Zemědělská usedlost čp. 9 v Olšanech
Zemědělská usedlost čp. 9 v Olšanech
Zemědělská usedlost čp. 9 v Olšanech
Zemědělská usedlost čp. 9 v Olšanech
Zemědělská usedlost čp. 9 v Olšanech
Zemědělská usedlost čp. 9 v Olšanech
Zemědělská usedlost čp. 9 v Olšanech
Zemědělská usedlost čp. 9 v Olšanech
Zemědělská usedlost čp. 9 v Olšanech
Zemědělská usedlost čp. 9 v Olšanech
Zemědělská usedlost čp. 9 v Olšanech
Zemědělská usedlost čp. 9 v Olšanech
Zemědělská usedlost čp. 9 v Olšanech
Zemědělská usedlost čp. 9 v Olšanech
Zemědělská usedlost čp. 9 v Olšanech
Zemědělská usedlost čp. 9 v Olšanech

Zdroje - fondy

Fotoarchiv NPÚ, Plzeň, 7/2005, 4/2008, dg

PLEŠMÍD S., JEDLIČKOVÁ R. Evidenční listy Ústřední seznam kulturních památek ČR NPÚ 2008

Císařské povinné výtisky stabilního katastru 1824 – 1843 http://archivnimapy.cuzk.cz/

1. vojenské mapování 1764 – 68 (rektifikace 1780 – 83) http://archivnimapy.cuzk.cz/

2. vojenské mapování 1844/5 http://archivnimapy.cuzk.cz/

3. vojenské mapování 1879 http://archivnimapy.cuzk.cz/

 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.