Běšiny usedlost čp. 33
    Bauernhof Běšiny
    farmhouse Běšiny
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Obec: Běšiny
Katastrální území: 603317 Běšiny
Parcelní číslo: st. 64/1
Číslo popisné: 33

Rejstříkové číslo: 46980/4-2736
Datace: kolem roku 1800

GPS: 49° 18´ 9.958´´ N  13° 18´ 46.325´ E

http://www.besiny.cz

Drobná Václava
Ostrovní 504/4, Poděbrady, 29001
Drobný Vladimír
Ostrovní 504/4, Poděbrady, 29001
Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu

kliknutím na výřez mapy, zobrazíte mapový portál

objektu usedlost čp. 33 v Běšinech tvoří obytná roubená část s chlévy a stodolou v jedné řadě pod společným krovem; jde o trojdílnou dispozici chlévního typu se štítovou orientací k místní komunikaci; v současné době je u nemovitosti prováděna částečná rekonstrukce, během které byly zatím vyměněny trámy světničky a částečně upraven prostor stájí roubená obytná chalupa s navazující chlévní částí je vystavěna na obdélném půdorysu; sokl je vyzděn patrně částečně z cihel a částečně ze sbíraného kamene, je omítnut a natřen vápennou šedou barvou; soklové zdivo v zadní, rekonstruované části je kamenné, režné uprostřed domu se nachází vstupní síň s malou černou kuchyní; dispozicí jí odpovídá zachovaná pec; světnice je roubena z oblých kmenů, jež na nárožích, kde přesahují, vytvářejí mohutná zhlaví, která jsou tesařsky zdobena; při světnici je sroubena dlouhá zadní jizba, původně výměnek; ta dotváří celý trakt, který rozšiřuje štít na tři okenní osy; okna jsou obdélná, špaletová, dvoukřídlá, čtyřtabulková; okno jizby bylo původně výrazně menší, nyní, po osazení nového při realizované rekonstrukci, má konstrukci a rozměry shodné s okny světnice; rovněž tak okno této místnosti s pohledem do zahrady; lichoběžníková lomenice nad čelní stěnou je pobita prkny na sraz, spáry přelaťovány; v lomenici symetricky vyříznuta malá větrací okénka ve tvaru srdcí k roubené části přiléhá zděný chlév, který je přístupný ze síně i z venkovního prostoru; vstupní venkovní dveře jsou svlakové, jednokřídlé; od nich nalevo je jedno úzké obdélné okno, napravo pak čtvercové čtyřtabulkové; hned za stájí je připojena částečně zděná, ale mnohem širší stodola se dvěma vjezdy; levá vjezdová vrata z pohledu ze dvora jsou dvoukřídlá s vrátky, pravá vrata se také dělí na dvě křídla; zadní zahradní stěna stodoly je zděná, obě štítové stěny včetně lomenic jsou bedněné; v samém dvorním závěru stodoly je přistavěn zděný suchý záchod sroubené konstrukce a kamenné zdivo objektů je obíleno, obytná část byla v minulosti, jak je patrno z částečně opadaných omítek, také barvena sytě a světle modrou barvou střecha nad obytnou částí má ve štítové straně při komunikaci polovalbové zakončení; na opačné straně nad stodolou je sedlo; původně došková krytina se šindelovým orámováním ve vrcholu střechy, při bočních i spodních okrajích byla kolem roku 1970 nahrazena velkoformátovým plechem

Okolí objektu
usedlost se nachází nad budovou místní školy v okapové orientaci k místní komunikaci směřující k sokolovně

Historie objektu
objekt pochází patrně z přelomu 18. a 19. století; původní střešní plášť (šindelem orámovaný došek) nahrazen kolem roku 1970 velkoformátovým plechem; od roku 2010 částečná rekonstrukce objektu

Fotogalerie

Zdroje - literatura, prameny

MENCL, Václav doc. Dr. Ing. Arch. Lidová architektura v Československu. [1. vydání] Praha: Academia, 1980.

KOLEKTIV. Západočeská Vlastivěda – národopis. [1. vydání] Plzeň: Západočeské nakladatelství, 1990. 372 s.

Seznam nemovitých kulturních památek okresu Klatovy. [1. vydání] Plzeň: Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni, 1984. Nestr.

 

 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.