Dolany usedlost čp. 16
    Bauernhof Dolany
    farmhouse Dolany
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Obec: Dolany
Katastrální území: 628344 Dolany u Klatov
Parcelní číslo: st. 44
Číslo popisné: 16

Rejstříkové číslo: 18040/4-2861
Datace: 1795

GPS: 49° 26´ 37.022´ N  13° 14´ 50.032 E

http://www.obec-dolany.cz

Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu

kliknutím na výřez mapy, zobrazíte mapový portál

menší usedlost – selský statek skládající se z poloroubeného obytného stavení v kožichu, v řadě na něj navazují kamenné hospodářské částí tvořené velkou a malou maštalí, paralelně poloroubeným špýcharem v kožichu, v zadní partii zděným z nepálených cihel, s roubenou valenou klenbou, sedlovou střechou a dále v řadě na straně do dvora drobná stavba zděných chlévků (v části do dvora z pálených cihel) s pultovou střechou; dvůr uzavírá novostavba čp. 163; objekty jsou zakryty sedlovými střechami s taškovou krytinou, sedlová střecha obytného stavení a hospodářské části předsazena nad zápražím; dva dřevěné podpěrné sloupy střechy při boční západní stěně u průčelí; průčelí obytného stavení s prkennou lomenicí; obytné stavení a špýchar spojeny brankou a klenutou kamennou bránou s rovným překladem

Interiér objektu

ze vstupní síně protáhlého obdélného půdorysu se vstupuje vlevo do velké roubené obytné světnice; naproti vstupním dveřím zděná kotelna (přestavba z černé kuchyně); vpravo se ze vstupní síně vstupuje do půdního prostoru (dřevěné schodiště v prostoru se samostatnými dveřmi); dále vpravo zděná světnička; podlahy betonové; stropy místností trámové, v hospodářské části klenuté; velká a malá maštal samostatně přístupná ze zápraží

 Okolí objektu

průčelí staveb bezprostředně u hlavní silnice poblíž návsi směrem na Balkovy; pozemek ohraničují stavby a kombinace kamenného a drátěného plotu; k usedlosti přiléhá novostavba a sad; zadní strana špýcharu porostlá  břečťanem

 Historie objektu

selský statek pravděpodobně z konce 18. století, v roce 1795 je uveden jako majitel Jan Bosák, půlsedlák; stavební znaky naznačují pozdější postupné rozšíření usedlosti, hospodářskou usedlost s obdélným dvorem uzavírala obdélná stodola se sedlovou střechou, postavena v roce 1928, stržena v 70. letech 20. století

 Další informace
po chalupě nazývána „U Bosáků“

Fotogalerie

Zdroje - literatura, prameny
Seznam nemovitých kulturních památek okresu Klatovy. [1. vydání] Plzeň: Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni, 1984. Nestr.:

Kol. Západočeská vlastivěda. Národopis. 1. vydání, Plzeň: Západočeské nakladatelství, 1990. 372 s.

SMOLÍK, Luboš – SMOLÍKOVÁ, Eva. Perly minulosti. Klatovy, Klatovsko, Sušicko, Horažďovicko, západní Šumava. [1. vydání] Nava, 2002. 104 s.

II. díl obecní kronika Dolany, obecní kronika vedena česky v roce 1946, uložena na OÚ Dolany, 25 s.

Plzeňský kraj: http://www.kr-plzensky.cz/Relics.asp?lngPamatka=959476 5. 9. 2010

Dle pasportizace okresů Zpč. kraje – okres KT z roku 1985.
 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.