Chudenice usedlost čp. 17
    Bauernhof Chudenice
    farmhouse Chudenice
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Obec: Chudenice
Katastrální území: 654612 Chudenice
Parcelní číslo: st. 20
Číslo popisné: 17

Datace: počátek 19. století

GPS: 49° 27´ 57.783´ N  13° 10´ 21.772´ E

http://www.chudenice.info.cz

Paulusová Marie
Žlutická 1648, Plzeň
Syrovátková Helena
; Pod Makovým Vrchem 525, Holýšov
Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu

kliknutím na výřez mapy, zobrazíte mapový portál

usedlost čp. 17 byla vyzdvižena jižně od centra, na západní straně dnešní Kvapilovy ulice (dříve část návsi, resp. náměstí); v čele dvora, při jeho jižní straně, je situováno obytné stavení; objekt tradiční kompozice je přízemní, založený na obdélném půdorysu, ve vztahu k cestě v tzv. štítové orientaci; střecha je sedlová; budova si uchovala pozoruhodně řešenou fasádu; kromě pásové bosáže ji zdobí např. zubořez v podřímsí; mezi okny v přízemí štítového průčelí je umístěna pamětní deska připomínající Adolfa Roubala; dům má okna slohová, dvojitá, dvoukřídlá; k průčelí obytného stavení přiléhá zděná brána se segmentem zaklenutým vjezdem; v ose zápraží byla zřízena branka; stejně jako štít domu, také brána s brankou mají fasádu zdobenou pásovou bosáží a zubořezem; předpokládá se, že objekt získal klasicistně laděný vzhled během své přestavby ve 2. polovině 19. století; byl zachycen již mapou Stabilního katastru k roku 1838, v následujícím období ale prošel celou řadou změn, svoji nezaměnitelnou podobu si ale podržel do dnešních dnů

Okolí objektu

v obci Chudenice se dochoval pestrý a v mnoha směrech unikátní historický stavební fond; právem mu vévodí areál zámku, kostel či fara; po obvodu náměstí i v přilehlých ulicích stojí množství staveb ponejvíce pocházejících z období 19. století a 1. třetiny 20. věku; kromě popisovaného dvora pozornost návštěvníků městečka poutají také usedlosti čp. 15, 18/175, 28 nebo 58, které jsou pro své památkové a architektonické kvality vedené Ústředním seznamem kulturních památek; většina uvedených staveb se nalézá v prostoru Kvapilovy uliceHistorie objektu

mapa Stabilního katastru zaznamenala k roku 1838 zástavbu historického jádra již dotvořenou, se zámeckým areálem a kostelem na severu a rozměrným náměstím přibližně trojúhelného tvaru (se širší stranou ležící na severu) v jižní části lokality; po jeho obvodu byla také k 30. létům 19. století soustředěna větší část zástavby městečka, které až ve 2. polovině 19. století „vykročilo“ ze své půdorysné stopy dané již středověkem; většina objektů tehdy existujících byla k roku 1838 klasifikována jako nespalná, dřevěné pak byly jen některé stodoly stojící v hloubce usedlostí; domy po obvodu jádra byly většinou založeny v tzv. štítové orientaci
dvůr usedlosti čp. 17 ležel k roku 1838 na pozemku č. 20; skládal se ze tří staveb; na jihu ležela na obdélném půdoryse ve štítové orientaci nespalná budova (v místech dnešního obytného stavení); západní stranu dvora uzavírala spalná budova stojící na obdélném půdoryse podélnou osou ležící ve směru sever – jih (bezpochyby šlo o stodolu); mezi obytným stavením a stodolou ležel drobný nespalný objekt mající obdélný půdorys; při severní straně statku stál na kratším obdélném půdoryse nevelký nespalný objekt (snad se jednalo o chlévce či sýpku); mezi tímto objektem a návsí se rozkládala zahrada (pozemek pč. 29); ke stodole přiléhala od západu zahrada s cestou (pozemek pč. 30)
v období 2. poloviny 19. století byl dvůr přestavován a samotný dům prodělal adaptaci a modernizaci; ta se promítla nejen do řešení interiéru, ale i do vzhledu fasády; nově byla vystavěna stodola ležící na západní straně dvora a spalné konstrukce nahradilo zdivoFotogalerie

Zdroje - literatura, prameny
FOUD, Karel – WEBEROVÁ, Helena. Lidová architektura, okres Domažlice. [1. vydání] Plzeň: Okresní úřad Domažlice, 1998. 88 s.

KUČA, Karel. Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Díl II. Praha, 1997.

PELANT, J. Města a městečka západočeského kraje. Plzeň, 1984.


Zdroje - fondy

Národní památkový ústav, Ústřední seznam kulturních památek, okres Klatovy

Ústřední archiv zeměměřictví a katastru, fond Stabilní katastr, složka Chudenice (1838) 

 

 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.