Jíno usedlost čp. 19
    Bauernhof Jíno
    farmhouse Jíno
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Obec: Švihov
Katastrální území: 620998 Jíno
Parcelní číslo: st. 20
Číslo popisné: 19

Rejstříkové číslo: 32698/4-3018
Datace: druhá polovina 18. století

GPS: 49° 30' 36.32 N  13° 18' 27.96 E

http://www.svihov.cz

Prosický Ladislav
Harantova 44, Janovice nad Úhlavou, 34021
Sazamová Milada
Harantova 44, Janovice nad Úhlavou, 34021
Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu

kliknutím na výřez mapy, zobrazíte mapový portál

zemědělská usedlost s objekty rozmístěnými po třech stranách dvora; na jeho levé straně velké zděné obdélné obytné stavení s chlévy připojenými do řady; na pravé straně dřevěná roubená sýpka s roubenou valenou klenbou, krytá sedlovou střechou a za ní samostatně stojící novější zděný hospodářský objekt; vzadu je dvůr uzavřen velkou zděnou stodolou; vpředu uzavírá dvůr zděná pozdně empírová brána s rovnou římsou a oble zaklenutým vjezdem, na kterou navazuje zděná stěna přistavěná před roubenou sýpku zakončená štítem v barokním tvaru; fasáda brány je zdobena pilastry a bosáží

Okolí objektu

usedlost se nachází na severním okraji vesnice; stavební parcela se všemi výše uvedenými objekty a částí zahrady má výměru 1 857 m2; k usedlosti dále patří navazující pozemkové parcely – vlevo 200/2 zahrada o výměře 689 m2 – vpravo 23/3 zahrada o výměře 1 008 m2 ohrazená vysokou kamennou omítnutou ohradní zdíHistorie objektu

v první třetině 19. století jsou na mapě Stabilního katastru (1837) všechny objekty této usedlosti vyznačeny žlutou barvou; jednalo se tedy o stavby spalné (dřevěné) konstrukce; z nich se do současné doby zachovala pouze výše zmíněná roubená sýpka; ostatní objekty byly postupně nahrazeny zděnými, ke kterým přibyl později ještě hospodářský objekt umístěný ve dvoře za roubenou sýpkou; zděná vjezdová brána s brankou pro pěší a stěna před sýpkou odpovídají svým tvarem a štukovou výzdobou fasády podobným stavbám v okolí Švihova, které zde vznikaly ve druhé polovině 19. století (v letech 1850 – 1860) Další informace

objektu   usedlost byla v roce 1958 zapsána do Státního seznamu nemovitých kulturních památek – nyní je vedena pod rejstříkovým číslem 32698/4-3018; obytný dům byl po polovině 20. století stavebně upraven a opatřen novými trojdílnými oknyFotogalerie

Zdroje - literatura, prameny

Seznam nemovitých kulturních památek okresu Klatovy. [1. vydání] Plzeň: Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni, 1984. Nestr. (poř. č. 296)


Obrazová dokumentace:

Fotodokumentace z roku 1976 (in: Fotoarchiv NPÚ, ú. o. p. Plzeň, negativ č. i. 97 927)Zdroje - fondy

Tzv. „císařský otisk“ katastrální mapy Stabilního katastru z roku 1837. Uloženo v Ústředním archivu zeměměřictví a katastru v Praze, Čechy, inv. č. 2917-1.
   
Tzv. „Indikační skica“ katastrální mapy Stabilního katastru z roku 1837. Uloženo v Národním archivu v Praze, Fond Stabilní katastr, Indikační skici, Klatovsko, sign. Klat 112.

Spisy k Stabilnímu katastru z roku 1837. Uloženo v Národním archivu v Praze, Fond Stabilní katastr, Spisy, Klatovsko, sign. Klat 112.

 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.