Křenice usedlost čp. 15
    Bauernhof Křenice
    farmhouse Křenice
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Obec: Křenice
Katastrální území: 675849 Křenice
Parcelní číslo: st. 23/1
Číslo popisné: 15

Datace: počátek 18. století

GPS: 49° 30´ 8.62´´ N  13° 11´ 56.894´ E

Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu

kliknutím na výřez mapy, zobrazíte mapový portál

obdélná poloroubená přízemní chalupa s trojdílnou dispozicí; zděná hospodářská část v pokračování obytného domu; sedlová střecha na vysazených trámech s ozdobným zhlavím překrývá na severozápadní straně malé zápraží, střecha kryta keramickou krytinou; ve svisle bedněném štítě na severozápadní straně domu podávací otvor do půdního prostoru; ve střední části domu (v místě kuchyně) dva přístěnné pilíře; paralelně s obytným domem zděný špýchar se sedlovou taškovou střechou, v průčelní lomenici dva oválné větrací otvory; před domem předsazena zděná brána s rovným překladem a brankou pro pěší, vročení 1938, spojena se špýcharem; usedlost uzavírá velká zděná stodola a maštale v pravém úhlu se sedlovou taškovou střechou

Interiér objektu

ze zápraží přístupná vstupní síň; ze vstupní síně se vstupuje vlevo do obytné světnice, ve zdi výklenek, vnitřní okenice, dveře pro vstup do kuchyně; proti vstupním dveřím se vstupuje do průchozí kuchyně s kachlovým sporákem; vpravo světnička, prkenná podlaha snížena; vstupní místnost a obytná světnice mají trámový strop, ostatní plochostropé; podlaha obytné světnice prkenná, v místě topeniště dlaždice; podlahu vstupní světnice tvoří dlažba; hospodářská část v pokračování obytného domu přístupná ve štítu od stodoly, dva samostatné vstupy; stodola přístupná ze dvora, troje vstupní vrata, dvoje vstupní dvířka, uprostřed mlat, po stranách perny; maštale s klenutými stropyOkolí objektu

dům zasazen v mírném terénu svažujícím se od vstupní brány dvora ke stodole; mezi stodolou a špýcharem je jalovec a ořešák; travnatý dvorek; oplocení tvoří kombinace zděného plotu z kamene a z cihel, kovová vrata, z části plaňkový plot; na špýchar zavěšena plakátovací stěna; před branou dvě lípy, lípa blíže ke špýcharu má obvod kmene 1,92 m ve výčetní výšce 1,3 m, lípa blíže brance obvod kmene 2,16 m ve výčetní výšce 1,3 mHistorie objektu

obytné stavení dle dochovaných znaků a stavební charakteristiky pravděpodobně ze začátku 18. století; jako u většiny podobných domů chybí doklady ke vzniku a vývoji objektu; zděná brána s vročením 1938 naznačuje další vývoj výstavby usedlosti: zděná maštal a stodola pravděpodobně z první poloviny 20. stoletíDalší informace

usedlost nazývána po chalupě „U Lukšů“; stodolu a maštale užívalo místní jednotné zemědělské družstvo; bývalý statek většího sedláka; po výstavbě stodoly a maštale s dalšími hospodářskými prostory bylo plánováno postavit i nový obytný důmFotogalerie

Zdroje - literatura, prameny

Pamětní kniha obce Křenice, obecní kronika vedena česky v letech 1931 – 1938, uložena v SOkA Klatovy, 58 s.

 

 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.