Mezihoří usedlost čp. 18
    Bauernhof Mezihoří
    farmhouse Mezihoří
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Obec: Mezihoří
Katastrální území: 764604 Mezihoří u Švihova
Parcelní číslo: st. 7/
Číslo popisné: 18

Rejstříkové číslo: 16058/4-3433
Datace: 1787

GPS: 49° 29´ 17.796´ N  13° 15´ 8.246´´ E

Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu

kliknutím na výřez mapy, zobrazíte mapový portál

obytné stavení s hospodářskou částí pod jednou střechou s taškovou krytinou, orientované štítem o dvou okenních osách do ulice; štít s malými okny a ozdobnou konstrukcí dřevěné hrotnice s vročením 1919; přesahující střecha nesena profilovanými pozednicemi a vaznicemi ve formě krakorců; v sousedství obytného domu ve vyvýšené části dvora roubená stavba špýcharu v kožichu obdélného půdorysu, podezdívka k vyrovnání terénu, sedlová střecha s taškovou krytinou; štítové průčelí do dvora prolomeno jednoduchým dřevěným portálkem, vstupní dveře se šikmo kladenými prkny; v boční stěně malý čtvercový průduchový otvor, při podezdívce vyčnívají z omítky na nárožích zhlaví trámů; roubená klenbička

Interiér objektu

obytnou část domu tvoří pět místností, při modernizaci domu v roce 2010 byla část hospodářských prostorů upravena na obytné prostory, klenuté stropy zůstaly zachovány; hospodářská část zaklenuta do kolejnic; špýchar využíván jako letní obytná místnost, půdní prostor sleduje sklon sedlové taškové střechyOkolí objektu

před průčelím obytného domu menší květinová zahrádka na zvýšeném terénu, v čele oplocena ozdobnými pseudogotickými cihelnými tvarovkami; na dvoře studna a z kamene zděný, v terénu částečně zapuštěný sklípek se sedlovou taškovou střechou; na usedlost navazuje zahrada s ovocnými stromy, oplocena plaňkovým plotem na kamenné podezdívce; dvůr odděluje brána a brankaHistorie objektu

čp. 18 vzniklo v roce 1787 rozdělením čp. 1; v roce 1918 postaven chlév, další stavební úpravy starého dřevěného stavení v roce 1919; při stavebních úpravách obytné části domu v roce 2010 byla kvůli špatnému technickému stavu původní boční částečně roubená stěna v kožichu vyzděna z pálených cihelDalší informace

objekt postaven v části obce, kde převažuje ulicová zástavba; po chalupě se zde říká „U Šenkýřů“, bývala zde hospoda; stavební úpravy prováděny v 90. letech 20. století, tehdy byly nahrazeny podstatné části obytného prostoru nemovitosti; majitelé se snaží ve spolupráci s památkáři zachovat původní ráz starší vesnické usedlosti; popis dřívějšího interiéru v polovině 20. století: vstupní síň obytné budovy čtvercového půdorysu kameninové podlahy a rovného stropu, po pravé straně ve zdi policová nika; bývalá černá kuchyně plochostropá, přestavěná s jedním oknem se segmentovým zaklenutím, vpravo s průlezovým komínem přebudovaným na udírnu; mezi síní a světnicí novodobá příčka; světnici tvoří půdorysně krátký obdélník, podlaha ze širokých prken, v koutě k černé kuchyni podlaha z cihel na plocho (pravděpodobně prostor po bývalém výčepu či po peci); strop tvoří dva trámy, zkosené hrany, mezi trámy pole z omazaných povalů; místnost po pravé straně síně obytná, dvě okna do dvora, strop s omítanými povaly, podélná zeď odděluje sociální zařízeníFotogalerie

Zdroje - literatura, prameny

Kronika obce Mezihoří, obecní kronika vedená česky v roce 1922, uložena na OÚ Mezihoří, 240 s; s. 45, 84, 85.

Seznam nemovitých kulturních památek okresu Klatovy. [1. vydání] Plzeň: Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni, 1984. Nestr.

ZEMAN, František – TEPLÝ, František. Kniha o Švihově a okolí. [1. vydání] Švihov: Fr. Trnka, 1927. 622 s.; s. 556.

 

 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.