Petrovice u Měčína zděné brány usedlostí čp. 7, 8, 9, 10, 11 a 16
    Gemauerte Einfahrtstore der Bauerhöfe No. 7, 8, 9, 10, 11 und 16 Petrovice u Měčína
    walled gateways of farmhouses No. 7,8,9,10,11 and 16 Petrovice u Měčína
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Obec: Měčín
Katastrální území: 692484 Petrovice u Měčína
Parcelní číslo: st. 29, 30
Číslo popisné: 7, 8, 9, 1

Datace: kolem roku 1850

GPS: 49° 27' 14.80 N  13° 25' 33.77 E

http://www.mecin.cz

Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu

kliknutím na výřez mapy, zobrazíte mapový portál

čp. 7 – zděná brána v ohradní zdi bývalé zemědělské usedlosti, s rovným překladem a polokruhově zaklenutým vjezdem, krytá pultovou stříškou, fasáda hladká; čp. 8 – zděná brána v ohradní zdi bývalé zemědělské usedlosti, s rovným překladem a polokruhově zaklenutým vjezdem, nad vrcholovou římsou nízký trojúhelníkový štítek, fasáda hladká; čp. 9 – zděná brána v ohradní zdi bývalé zemědělské usedlosti, s rovným překladem a polokruhově zaklenutým vjezdem, nad vrcholovou římsou nízký trojúhelníkový štítek, fasáda hladká; čp. 10 – zděná brána v ohradní zdi bývalé zemědělské usedlosti, s rovným překladem a polokruhově zaklenutým vjezdem; čp. 11 – zděná brána v ohradní zdi bývalé zemědělské usedlosti, s rovným překladem a polokruhově zaklenutým vjezdem, nad vrcholovou římsou trojúhelníkový štít s nikou uprostřed; čp. 16 – zděná brána v ohradní zdi bývalé zemědělské usedlosti, s rovným překladem a polokruhově zaklenutým vjezdem, uprostřed nad vrcholovou římsou užší zděný nástavec kasulovitého tvaru s nikou uprostřed

Okolí objektu

brány u čp. 7 – 11 tvoří souvislou řadu na jihozápadní straně návsi a jsou umístěny v ohradních kamenných zdech před jednotlivými usedlostmi, jejichž domy jsou situované ve dvorech za předzahrádkami vždy vpravo od vjezdu do nádvoří; mezi bránami u čp. 7 a 8 je před ohradními zdmi umístěn v prostoru návsi pomník obětem 1. světové války, sestavený z velkých neopracovaných kamenů místní provenience; v nádvoří usedlosti čp. 8 je zachována roubená přízemní sýpka s roubenou valenou klenbou; v usedlosti čp. 10 roubený obytný dům se zděnými navazujícími chlévy v řadě, nyní v havarijním stavu; brána u čp. 16 se nachází jižně pod návsí u státní silnice Klatovy – Nepomuk, spojuje obytné stavení orientované podélně ke komunikaci vlevo, se stodolou vpravo; ve dvoře této usedlosti je zachována menší roubená sýpka   Historie objektu

skupina zděných bran nad vjezdy do bývalých zemědělských usedlostí vznikla nejspíše v polovině 19. století; tomuto období odpovídá jejich tvar i velikost a zejména původní, dnes již nedochovaná výzdoba fasád některých z nich; brána u čp. 7 měla až do 2. poloviny 20. století fasádu zdobenou horizontální rustikou a fasáda brány u sousedního čp. 8 byla až do konce 20. století zdobena čabrakami; ve stejném období prošla stavební úpravou také brána u čp. 9, kde zmizel zajímavý vlys z nakoso položených, neomítnutých cihel pod její římsou; v současné době je v nejhorším stavu brána u čp. 10, která je úplně bez omítky a také její nízký trojúhelníkový štít na vrcholu byl ubourán    Další informace

Petrovice se počtem a kvalitou zachovaných památkových objektů řadí mezi nejhodnotnější venkovská sídla jihozápadních Čech

Rejstříková čísla 
Čp. 7 – 31538/4-3220
Čp. 8 – 15043/4-3221
Čp. 9 – 18 452/4-3222
Čp. 10 – 32959/4-3213
Čp. 11 – 18115/4-3214
Čp. 16 – 41977/4-3215

GPS
Čp. 7 – N 49° 27' 14.80"; E 13° 25' 33.77"
Čp. 8 – N 49° 27' 13.91"; E 13° 25' 33.65"
Čp. 9 – N 49° 27' 13.20"; E 13° 25' 33.73"  
Čp. 10 – N 49° 27' 12.72"; E 13° 25' 34.09"
Čp. 11 – N 49° 27' 12.39"; E 13° 25' 34.35"
Čp. 16 – N 49° 27' 9.72"; E 13° 25' 36.35" 

Kontakt název 
Čp. 7 – Eduard Laubr, Jana Laubrová, Petrovice čp. 7, 340 12 Švihov
Čp. 8 – Hana Soprová, Petrovice čp. 8, 340 12 Švihov
Čp. 9 – Ing Karel Kuchař, Jiřina Kuchařová, Petrovice čp. 9, 340 12 Švihov
Čp. 10 – Jana Šlehofrová, Lábkova 891/8, 318 00 Plzeň-Skvrňany
Čp. 11 – Zdeňka Kopečná, Suvorovova 596/IV, 339 01 Klatovy; Josef Kuběna, Petrovice čp.
              11, 340 12 Švihov; Václav Kuběna, Petrovice čp. 11, 340 12 Švihov; Marie
              Kulichová, Újezd u Plánice 28, 339 01 Klatovy; Jaroslava Tomášková, Bezděkov čp.
              44, 339 01 Klatovy
Čp. 16 – Jaroslava Krausová, Petrovice 16, 340 12 ŠvihovFotogalerie

Zdroje - literatura, prameny

ABC kulturních památek Československa. 1. vydání Praha: Panorama, 1985. 680 s.

DAVID, Petr – SOUKUP, Vladimír. 555 památek lidové architektury. 1. Vydání, Praha: Kartografie Praha, a. s. ve spolupráci s Nakladatelstvím a vydavatelstvím Soukup & David, s. r. o., 2000, s. 107.

KUČA, Karel. Atlas památek: Česká republika 2. díl, O/Ž. 1. vydání, Praha: nakladatelství Miloš Uhlíř – Baset, 2002, s. 813.

KUMPERA, Jan. Západní Čechy od A do Z. 2., rozšířené a přepracované vydání Praha: nakladatelství Pavel Dobrovský – BETA a Jiří Ševčík, 2003, s. 211.

PEŠTA, Jan. Encyklopedie českých vesnic, díl III., Západní Čechy. 1. vydání Praha: Nakladatelství Libri, 2005, s. 264 – 267.

Seznam nemovitých kulturních památek okresu Klatovy. [1. vydání] Plzeň: Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni, 1984. Nestr. (č. 589 – 591, 596 – 598). 


Obrazová dokumentace:

Fotodokumentace z roku 1941 – čp. 16 (in: Fotoarchiv NPÚ, ú. p. Praha, pozitiv F 46 291)

Fotodokumentace z roku 1963 – čp. 11, 10, 9, 8 (in: Fotoarchiv NPÚ, ú. o. p. Plzeň, negativy 11 497, 11 501, 11 502)

Fotodokumentace z roku 1964 – čp. 11, 10, 9, 8, 7 (in: Fotoarchiv EÚ AV ČR v Praze, negativ HK 27 801)

Fotodokumentace z roku 1967 – čp. 16 (in: Fotoarchiv NPÚ, ú. o. p. Plzeň, negativy 22 002 – 22 003)

Fotodokumentace ing. arch. Jana Pešty z roku 2004 (in: PEŠTA, Jan. Encyklopedie českých vesnic, díl III., Západní Čechy. 1. vydání, Praha: Nakladatelství Libri, 2005, s. 266 – 267.Zdroje - fondy

Tzv. „císařský otisk“ katastrální mapy Stabilního katastru z roku 1837. Uloženo v Ústředním archivu zeměměřictví a katastru v Praze, Čechy, inv. č. 5728-1.
   
Tzv. „Indikační skica“ katastrální mapy Stabilního katastru z roku 1837. Uloženo v Národním archivu v Praze, Fond Stabilní katastr, Indikační skici, Klatovsko, sign. Klat 332.

Spisy k Stabilnímu katastru z roku 1837. Uloženo v Národním archivu v Praze, Fond Stabilní katastr, Spisy, Klatovsko, sign. Klat 332.

 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.