Petrovice u Sušice usedlost čp. 13
    Bauernhof Petrovice u Sušice
    farmhouse Petrovice u Sušice
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Obec: Petrovice u Sušice
Katastrální území: 720020 Petrovice u Sušice
Parcelní číslo: st. 20/1
Číslo popisné: 13

Datace: počátek 19. století

GPS: 49° 13´ 6.636´´ N  13° 26´ 31.456´ E

http://www.petroviceususice.cz

Lukeš Josef
Petrovice u Sušice 39, 342 01
Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu

kliknutím na výřez mapy, zobrazíte mapový portál

obytné stavení usedlosti má roubenou světnici na vyšší podezdívce; podezdívka je vyzděna z kamene; ostatní konstrukce usedlosti jsou také zděné; za roubenou světnicí je vstupní síň přístupná z nekrytého zápraží a prostor bývalé černé kuchyně; na obytnou část navazuje víceprostorové hospodářské stavení mladšího založení; toto stavení je zhruba o třetinu širší než obytná část; je kryto oplechovanou sedlovou střechou; areál usedlosti doplňuje samostatně stojící mladší zděná stodola se dvěma vjezdy s bedněnými rámovými dveřmi; je kryta polovalbovou střechou a jako krytina byly použity eternitové šablony světnice byla sroubena z hraněných trámů; nároží stavby bylo pečlivě vázáno na rybinový spoj; jen zhlaví posledních horních vazeb mírně přesahuje; prostor světnice se do štítu otevírá třemi okny, do dvora dvěma a šesté okno je prolomeno v zadní boční stěně; v její zděné části se nachází ještě jedno menší zamřížované okno osvětlující prostor bývalé černé kuchyně; okna ve světnici jsou špaletová obdélná, dělená do šesti tabulek; okenní rám tvoří truhlík, do něhož jsou zavěšena křídla oken na kovaných pantech; chalupa je kryta sedlovou střechou s čelní polovalbou; z plochy střechy vystupuje nad prostorem bývalé černé kuchyně komín; střecha nasedá na přízemí symetricky s minimálními bočními přesahy; jako krytina použity eternitové šablony; krov je vaznicové soustavy; ze štítu vyčnívající vaznice jsou překryty prkny; štít mírně předsazen před linii přízemí; lomenice svisle bedněna prkny na sraz; spáry mezi prkny kryty lištami; lomenice ukončena vespod vodorovným prknem zdobeným na spodní straně řezanými obloučky; v lomenici prolomena do podkroví dvě obdélná čtyřdílná okna; zděné konstrukce nahozeny a obíleny; podezdívka pod roubením je natřena šedou barvou; stejně tak byl bílen i srub včetně bedněného štítu

Interiér objektuOkolí objektu
před domem malá předzahrádka; usedlost je v současnosti oplocena pletivovými rámy na podezdívce z kamene a betonu; vjezd do usedlosti vymezen zděnými pilíři, uzavírají ho plechová vrata s vrátky.


Historie objektu

stáří objektu není zcela jasné; typologické znaky ukazují spíše na mladší založení; z mapy císařských povinných otisků Stabilního katastru z roku 1837 víme, že roubená obytná část již v té době stála, ale doplňovala ji jiná zděná hospodářská část; ta s domem tvořila půdorys do L; areál usedlosti doplňovala starší volně stojící stodola označena v mapě žlutou barvou; jednalo se tedy o starší, nejspíše celodřevěný objekt, který zhruba na stejném místě nahradila větší stodola současná; stáří dochované roubené části tak můžeme posunout k počátku 19. stoletíFotogalerie 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.