Předslav zděná brána usedlosti čp. 24
    Gemauertes Einfahrtstor des Bauernhofs Předslav
    brick gate of a farmhouse Předslav
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Obec: Předslav
Katastrální území: 734446 Předslav
Parcelní číslo: st. 20
Číslo popisné: 24

Datace: druhá polovina 19. století

GPS: 49° 26' 50.24 N  13° 21' 12.92 E

http://www.predslav.cz

Ing. Klička Vladislav
U Retexu 523, Klatovy III, 33901
Kličková Božena
Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu

kliknutím na výřez mapy, zobrazíte mapový portál

zděná stavba brány se skládá ze střední vyšší části s elipsovitě zaklenutým vjezdem vyplněným dvoukřídlými vraty dřevěné konstrukce, která mají spodní část vyplněnou svislým šalováním z prken položených těsně vedle sebe, jejich horní část tvoří průhledné svislé laťování; střední část brány je zakryta nízkou sedlovou stříškou pokrytou taškami a má výjimečně dobře zachovalou plastickou výzdobu fasády na přední straně; kolem zaklenutého vjezdu ji tvoří vpadlé obdélné pole a dále pak na obou koncích této části širší pilastry členěné příčně jednoduchou bosáží; nahoře pod stříškou obíhá římsa členěná cihelným zubořezem a ozdobená sedmi pravidelně rozmístěnými čabrakovitými výstupky; po obou stranách střední části jsou umístěny nižší přístavky zakryté pultovými stříškami s jednoduchými římsami na přední části; v pravém přístavku je polokruhově zaklenutý vstup pro pěší; v levém shodně provedeném přístavku je tento vstup vyznačen v omítce pouze jako slepý

Okolí objektu

brána je umístěna na západní straně návsi v kamenné ohradní zdi původně větší zemědělské usedlosti, jejíž objekty jsou umístěny dále ve dvoře; tato usedlost je dnes tvořena obdélným obytným domem, s chlévy v řadě pod sedlovou střechou, na pravé straně dvora a zděným hospodářským objektem na jeho protilehlé, tedy levé straně; oba objekty jsou dle jejich vzhledu z konce 19. století jen s pozdějšími drobnými úpravami; stodola stojící dříve na zadní straně dvora se nedochovalaDalší informace

brána je typickou ukázkou těchto staveb u větších zemědělských usedlostí ze druhé poloviny 19. století v severozápadní části Klatovska

 Fotogalerie

Zdroje - literatura, prameny
KUČA, Karel. Atlas památek: Česká republika 2. díl, O/Ž. 1. vydání, Praha: Miloš Uhlíř – Baset, 2002, s. 910 – 911.

KUMPERA, Jan. Západní Čechy od A do Z. 2., rozšířené a přepracované vydání, Praha: Nakladatelství Pavel Dobrovský – BETA a Jiří Ševčík, 2003, s. 237 – 238.

SEDLÁČEK, August. Místopisný slovník historický království Českého. 2. vydání (fotoreprint původního vydání z roku 1909), Praha: Argo, 1998.  1043 s. ISBN 80-7203-099-X.


Zdroje - fondy

Tzv. „císařský otisk“ katastrální mapy Stabilního katastru z roku 1837. Uloženo v Ústředním archivu zeměměřictví a katastru v Praze, Čechy, inv. č. 6186-1.
  
Tzv. „Indikační skica“ katastrální mapy Stabilního katastru z roku 1837. Uloženo v Národním archivu v Praze, Fond Stabilní katastr, Indikační skici, Klatovsko, sign. Klat 362.

Spisy k Stabilnímu katastru z roku 1837. Uloženo v Národním archivu v Praze, Fond Stabilní katastr, Spisy, Klatovsko, sign. Klat 362.


 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.