Štěpánovice roubená obytná chalupa čp. 14
    Fachwerkwohnhaus, Štěpánovice
    timbered cottage Štěpánovice
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Obec: Klatovy
Katastrální území: 767662 Štěpánovice u Klatov
Parcelní číslo: st. 25
Číslo popisné: 14

Rejstříkové číslo: 23009/4-3422
Datace: počátek 19. století

GPS: 49° 25' 45.39 N  13° 16' 55.17 E

http://www.klatovy.cz

Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu

kliknutím na výřez mapy, zobrazíte mapový portál

roubený přízemní dům trojdílné dispozice, se zděnými chlévy v řadě, přístup do síně je ze zvýšeného zápraží; přesahy stropních trámů nad zápražím, dvou horních trámů v nárožních vazbách a v průniku příčných roubených stěn mají ozdobně vyřezávaná zhlaví; v průčelí jedna okenní osa a štít s jednoduchým svislým šalováním prkny; sedlová střecha kryta taškami; vnější roubení stěn domu bylo dříve obíleno vápnem, později při úpravách k rekreačnímu využití chalupy byly stěny opatřeny netradičním tmavohnědým ochranným nátěrem s bílým spárováním

Okolí objektu

dům stojí v západní části vsi pod kostelem sv. Michala archanděla na horní straně malé návsi, která se pod ním prudce svažuje k místní komunikaci procházející před řadou bývalých větších zemědělských usedlostí; okolí domu včetně jeho bývalého nádvoří je upraveno jako okrasná zahrada a oploceno laťkovým plotem; vzadu za domem stojí kolmo k němu menší objekt bývalé stodoly, krytý sedlovou střechou; východním směrem od domu je na dolní straně návsi zachovalá zděná vjezdová brána k větší zemědělské usedlosti, půlkruhově zaklenutá a za ní vpravo v nádvoří roubená sýpka s roubenou valenou klenbou na vysoké kamenné podezdívce, ve které se nachází sklepHistorie objektu

stavbu roubeného domu čp. 14 ve Štěpánovicích můžeme, při porovnání s chalupou če. 1 (dříve čp. 11) v Kamýku u Švihova, se kterou vykazuje velmi podobné vnější znaky, položit do přelomu 18. a 19. století Další informace

KUMPERA, Jan. Západní Čechy od A do Z. 2., rozšířené a přepracované vydání Praha: Nakladatelství Pavel Dobrovský – BETA a Jiří Ševčík, 2003, s. 283.

SEDLÁČEK, August. Místopisný slovník historický království Českého. 2. vydání (fotoreprint původního vydání z roku 1909), Praha: Argo, 1998. 1043 s. ISBN 80-7203-099-X. S. 869 – 870.

Seznam nemovitých kulturních památek okresu Klatovy. [1. vydání] Plzeň: Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni, 1984. Nestr. (č. 803)

 Fotogalerie

Zdroje - literatura, prameny

KUMPERA, Jan. Západní Čechy od A do Z. 2., rozšířené a přepracované vydání Praha: Nakladatelství Pavel Dobrovský – BETA a Jiří Ševčík, 2003, s. 283.

SEDLÁČEK, August. Místopisný slovník historický království Českého. 2. vydání (fotoreprint původního vydání z roku 1909), Praha: Argo, 1998. 1043 s. ISBN 80-7203-099-X. S. 869 – 870.

Seznam nemovitých kulturních památek okresu Klatovy. [1. vydání] Plzeň: Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni, 1984. Nestr. (č. 803)Zdroje - fondy

Tzv. „císařský otisk“ katastrální mapy Stabilního katastru z roku 1837. Uloženo v Ústředním archivu zeměměřictví a katastru v Praze, Čechy, inv. č. 7777-1.
   
Tzv. „Indikační skica“ katastrální mapy Stabilního katastru z roku 1837. Uloženo v Národním archivu v Praze, Fond Stabilní katastr, Indikační skici, Klatovsko, sign. Klat 443.

Spisy k Stabilnímu katastru z roku 1837. Uloženo v Národním archivu v Praze, Fond Stabilní katastr, Spisy, Klatovsko, sign. Klat 443.

 

 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.