Velhartice roubená obytná chalupa čp. 52
    Fachwerkwohnhaus, Velhartice
    timbered cottage Velhartice
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Obec: Velhartice
Katastrální území: 777935 Velhartice
Parcelní číslo: st. 19
Číslo popisné: 52

Rejstříkové číslo: 26132/4-3483
Datace: kolem roku 1900

GPS: 49° 15´ 55.793´ N  13° 23´ 26.92´´ E

http://www.velhartice.cz

Pruner Jiří
Pod Rapidem 451/4, Praha 10 – Strašnice
Sílová Věra
Průběžná 1823/57, Praha 10 – Strašnice
Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu

kliknutím na výřez mapy, zobrazíte mapový portál

dům čp. 52 je přízemní roubené obytné stavení, trojdílné dispozice, založené v tzv. okapové orientaci k místní komunikaci, která vede z prostoru náměstí; střecha je sedlová, krytá eternitovými šablonami, na zápražní straně má přesah, v čelním štítě je polovalba; lomenice je bedněna svislými prkny, spáry mezi prkny přelaťovány; v bednění štítu vyříznuty dva čtvercové otvory pro dvoukřídlá špaletová okna s jednokřídlými okenicemi; v průčelí tři okenní osy, ve kterých jsou osazena obdélná dvoukřídlá špaletová okna; ve středu podélné přední stěny okno obdobné konstrukce jako ve štítu; napravo od okna vyříznutý větší otvor opatřený dvoukřídlou okenicí, nalevo pak obdélný vstup osazený zdobnějšími jednokřídlými dveřmi; objekt je dosud ve srubových konstrukcích, střední část a zadní stěna je zděná; v minulosti bylo roubení chalupy bíleno, nyní je vápenných nátěrů zbaveno a ošetřeno hnědým nátěrem, spáry mezi trámy jsou bíleny; zděný sokl je omítnutý a bílený chlévní část se samostatným krovem a sedlovou střechou osazena v nižší poloze než je chalupa; částečně je tak vyrovnán strmý terén při stavbě; objekt je zděný, v okapové straně obdélný vchod; ve štítové straně chléva vchod z úrovně terénu do sklepa

Okolí objektu

chalupa čp. 52 je zástupcem roubených objektů v minulosti rozšířených po městečku  Velhartice; jde o přízemní stavbu, která je situovaná v jihozápadní části náměstí pod terasou původně pozdně románského kostela Narození Panny MarieDalší informace

dle dokumentace zpracované v mapovém zobrazení Stabilního katastru  k roku 1837 existoval ve Velharticích v 1. polovině 19. století výrazný počet spalných objektů, tedy patrně roubených obytných i hospodářských staveb; jejich větší koncentrace byla v jihozápadní části městečka a také v okolí někdejšího mlýna čp. 75; ve druhé polovině 19. století a počátkem 20. století bylo množství roubených domů strženo a na parcelách, kde stály, postaveny domy nové, zděné; roubená lidová architektura tak zůstala zachována pouze mimo popisovanou chalupu čp. 52 v případě domu čp. 8, čp. 82 a částečně u domu čp. 11; městská památková zóna Velhartice je přehlídkou nejen zástupců tradičního zděného lidového stavitelství, ale také staveb městského charakteru v slohové pestrosti od barokního období po secesiFotogalerie

Zdroje - literatura, prameny
FOUD, Karel. Městské památkové rezervace a zóny v Plzeňském kraji. [1. vydání] Klatovy: Plzeňský kraj ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Plzni, 2007. 240 s.

Seznam nemovitých kulturních památek okresu Klatovy. [1. vydání] Plzeň: Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni, 1984. Nestr.
 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.