Plánice roubená obytná chalupa čp. 86
    Fachwerkwohnhaus, Plánice
    timbered cottage Plánice
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Obec: Plánice
Katastrální území: 721476 Plánice
Parcelní číslo: st. 123
Číslo popisné: 86

Rejstříkové číslo: 33270/4-3231
Datace: kolem roku 1800

GPS: 49º 23´27. N  13º 27´56. E

Kontakt:
Městský úřad v Plánici, Náměstí 180, Plánice
340 34,  Plánice
Telefon: 376394103
muplanice@planice.cz
http://www.planice.cz

Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu

kliknutím na výřez mapy, zobrazíte mapový portál

obdélná trojdílná chalupa; roubená konstrukce z vnější i vnitřní strany pobita rákosovým pletivem a nahozena nastavenou vápennou omítkou; černá kuchyně vyzděna ze sbíraného kamene, klenba a komín z cihel; objekt je částečně podsklepen; střecha má do ulice polovalbové zakončení, v zahradní části pak sedlo; střechu kryje dvojitě ložený šindelový střešní plášť; štítová podlomenice a lomenice vytvořena z překládaných prken; ve štítové stěně do ulice pamětní železná deska z roku 1926 na počest narození Františka Křižíka

Interiér objektu

ze střední síně se vstupuje vpravo do obytné světnice; proti vstupním dveřím je černá kuchyně, vlevo pak původně komora, později upravená na světničku; podlaha světnice a světničky prkenná, v černé kuchyni je dlažba z cihel, ve vstupní síni pak z glazovaných cihelOkolí objektu

pozemek k domu tvoří nepravidelný kosodélník o výměře 410,0 m²; pozemek je oplocený (kombinace plaňkového a drátěného plotu); současná podoba zahradnických úprav pochází z 50. let minulého století a uplatňuje se zde zimostráz vždyzelený a zeravy západní; v terase nad roubenou chalupou instalován pomník s bustou Františka Křižíka; v bezprostředním okolí pomníku břízy a jalovceHistorie objektu

při stavebně-historickém průzkumu v roce 2008 se nepodařilo dendrochronologickou metodou určit dobu skácení stromů použitých na obvodové roubení chalupy; roubená obytná chalupa Plánice čp. 86 vzniká dle dochovaných znaků a stavební charakteristiky krátce před rokem 1800; jako u většiny podobných domů chybí doklady ke vzniku a vývoji objektu; pozornost je domu věnována až v souvislosti s hodnocením významu osobnosti Františka Křižíka, který se zde v roce 1847 narodil; v letech 1955 – 1957 realizována generální oprava objektu; v roce 2005 montáž nového dvojitě loženého štípaného smrkového šindele; další zásadnější práce stavební údržby v letech 2008 – 2010Další informace

roubená obytná chalupa Plánice čp. 86 prošla v letech 1955 – 1957 vskutku ráznou obnovou, při které byly upraveny nebo nahrazeny podstatné části nemovitosti; velmi silně tak byla potlačena autenticita původnosti objektu a jeho památková hodnota; její význam spočívá především ve spojení s místem narození Františka Křižíka; po stavebních úpravách v letech 2008 – 2010 objekt zpřístupněn veřejnosti jako zcela nově koncipovaná interaktivní expozice s otevírací dobou v červnu až říjnu: 10.00 – 11.30 hodin a 12.00 – 17.00 hodinFotogalerie

Zdroje - literatura, prameny

GUTWIRTH, Václav. Příklad Františka Křižíka. 1. vydání Brno: F. Borový, 1941. 179 s.

GUTWIRTH, Václav. Z dětství naší elektrotechniky. 1. vydání Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1953. 177 s.

HRDLIČKA, Miroslav. Křižíkův rodný kraj. Monografie plánického okresu. II. díl. [1. vydání] Klatovy: nákladem vlastním, rok vydání neuveden. 110 s.

LEV, Vojtěch. Práce vítězí. [1. vydání] Praha: Dědictví Komenského, 1939. 156 s.

KŘIŽÍK, František. Paměti. 2. vydání Praha: ČEZ, a.s., 1997. 143 s.

MARABI. Nezahyne moje láska. [1. vydání] Klatovy: Ot. Čermák v Klatovech, 1941. 48 s.

PROCHÁZKOVÁ – PREISSOVÁ, Milka – SOUKENKOVÁ, Emilie. Dvě ženy ze života českého Edisona. [1. vydání] Praha: Společnost Červeného kříže v Praze VI, 1938. 56 s.

ABC kulturních památek Československa. 1. vydání Praha: Panorama, 1985. 680 s.

Křižíkova Plánice 1998. [1. vydání] Klatovy: Městský úřad v Plánici, 1999. 32 s.

Křižíkova Plánice 2003. [1. vydání] Klatovy: Městský úřad v Plánici, 2004. 44 s.

Křižíkova Plánice 2005. [1. vydání] Klatovy: Městský úřad v Plánici, 2006. 72 s.

Plánice město Křižíkovo. [1. vydání] Jindřichův Hradec: Nakladatelství Dr. Radovan Rebstőck, 1997. 50 s.

Seznam nemovitých kulturních památek okresu Klatovy. [1. vydání] Plzeň: Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni, 1984. Nestr.


Obrazová dokumentace:

Kresba G. Seiferta z archivu Dědictví Komenského (in: Lev Vojtěch: Práce vítězí, s. 11) prezentuje stav objektu patrně ve 2. polovině 19. století

Série fotografií z let 1955 – 1956 zachycující stav objektu před rekonstrukcí v letech 1955 – 1957 (in: Osobní archiv Josefa Kubece)

 

 Zdroje - fondy

Stavební plán na dostavbu „nové maštale a kůlny“ k domu Plánice čp. 86 ze dne 18. května 1903, autor Josef Hošťálek, mistr zednický; úvodní list A4 a list A3 s dokumentací navržené dostavby (z dokumentace je zajímavý půdorys domu čp. 86; pohled na objekt není realistický), dále rukopis žádosti o stavební povolení ze dne 11. 5. 1903 (1 stránka A4) a rukopis zápisu z místního šetření k dostavbě ze dne 13. 5. 1903 (4 stránky A4). Uloženo ve stavebním archivu Města Plánice.
(Stavba nebyla realizována.)

Osobní archiv Josefa Kubece (6. prosince 1912 – 25. března 1989, bytem Chudenice čp. 122, okr. Klatovy), složka Rodný domek Dr. Ing. F. Křižíka, Plánice. Obsahuje: soubor 10 ks negativů; 8 ks fotografií; výkresová dokumentace k opravě objektu 1 stránka A3, srpen 1955, autor: J. Košťálek (dokumentace obsahuje půdorysné zaměření, pohled z ulice, čelní pohled, řez a-b, zaměření krovu); pohlednicová pozvánka na oslavy 110. výročí narození F. Křižíka 15. – 16. června 1957 v Plánici; program oslav 110. výročí narození F. Křižíka 2x A6; pozvánka s místenkou na slavnostní oběd u příležitosti oslav; text přednášky Josefa Kubece o rodném domku F. Křižíka pro zájezd konzervátorů SPP dne 13. 9. 1980; popis stavu rodného domku F. Křižíka v roce 1955 (1987). Uloženo nyní v archivu Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše – pověřené regionální pracoviště Plzeňského kraje pro tradiční lidovou kulturu; dokumentace lidové architektury; Plánice čp. 86.

Plánice čp. 86 – zaměření chalupy, složka Rodný domek Dr. Ing. F. Křižíka, Plánice. Obsahuje 7 výkresů zaměření a kresebné dokumentace: půdorys (A3), pohled na západní štít (A4), pohled na východní štít (A4), pohled na severní stěnu (A4), pohled na jižní stěnu (A4), řez A-B (A4), krov (A3); zpracováno v období ledna až března 2008; autor: Libor Kodýdek, Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech; měřítko 1 : 50. Uloženo v archivu Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše – pověřené regionální pracoviště Plzeňského kraje pro tradiční lidovou kulturu; dokumentace lidové architektury; Plánice čp. 86.

 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.