Chanovice – do skanzenu transferovaná obytná chalupa Těšetiny čp. 12
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Obec: Chanovice
Katastrální území: 650633 Chanovice
Parcelní číslo: ppč. 67/10
Číslo popisné:

Rejstříkové číslo: 20697/4-3441
GPS: 49º 24´ 24 N  13º 42´ 51 E

Kontakt:
Plzeňský kraj, spravuje Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková
301 00,  Plzeň, Klatovy
Telefon: 377195111; 376326362
posta@plzensky-kraj.cz; muzeum.klatovy@tiscali.cz
www.plzensky-kraj.cz; www.muzeum.klatovynet.cz

Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu

kliknutím na výřez mapy, zobrazíte mapový portál

roubené obytné stavení se zděným blokem černé kuchyně bylo postaveno na nepravidelném obdélném půdorysu, kryje ji sedlová střecha krytá původně eternitovými šablonami, nyní dvojitě loženým šindelových střešním pláštěm; obdélný tvar půdorysu objektu vychází z poměru stran zhruba 2 : 1 v čelní štítové, ulicové stěně světnice jsou pravidelně umístěna dvě obdélná okna, v okapové vstupní stěně pak jedno obdélné okno stejné konstrukce (dvoukřídlé dvojité špaletové okno); část zadní zdi ve směru od černé kuchyně je vyzděna ze sbíraného kamene; zde stávala pec, která se nedochovala černá kuchyně je vyzděna ze sbíraného kamene (žula) zadní světnice má v přední okapové stěně okno téže konstrukce jako okna ve světnici, ve štítě pak je okno menší trámy obytné chalupy jsou ručně tesány; v rozích, popř. dalších spojích vazba tzv. úplným rybinovitým přeplátováním, v horní polovině stěny se zhlavím; roubené trámy oboustranně omítnuty v tzv. kožichu (regionální název pro směs jílu x hlíny, písku, plev, řezané slámy

Interiér objektu

Základní členění půdorysu uvedené chalupy je trojdílné: střední díl je vstupní síní, ze které se vpravo vstupuje do světnice, vlevo pak do zadní světnice; v přímém směru se ze síně vstupuje do zděné černé kuchyně stropy jsou záklopové, v případě světnice prkenné, u zadní světnice a vstupní síně ze štípaných půlkuláčů; strop černé kuchyně je klenutý z cihel podlaha světnice a zadní světnice je prkenná, v případě černé kuchyně a vstupní síně je dlážděna ze čtvercových dlažek z pálené cihlářské hlíny.Okolí objektu

Rekonstrukce chalupy čp. 12 původem z Těšetin u Mochtína se stala součástí areálu Expozice lidové architektury v Chanovicích; je zakomponována do druhé usedlosti v návštěvnickém okruhu skanzenu, kde se dále nachází roubený špýchar ze Svrčovce (Klatovsko), roubený čeledník z Otěšic (Domažlicko) a nyní budovaná roubená stodola z Příkosic na Rokycansku.Historie objektu

Od roku 2001 usiloval majitel chalupy o zrušení památkové ochrany u objektu a o jeho demolici; řešení nabízel souhlas Ministerstva kultury ČR s transferem objektu; s pomocí dotace v Programu ROP byla v roce 2009 realizována demontáž; ještě v závěru roku 2009 zrealizovány základové pasy objektu v areálu Expozice lidové architektury v Chanovicích a výstavba soklu nemovitosti; v letech 2010 – 2012 provedena rekonstrukce s výměnou fyzicky dožilých trámů a poškozené dřevní hmoty; v květnu 2012 plánováno kolaudační řízení rekonstrukce.Další informace

Majitelem nemovitostí je Plzeňský kraj; areál buduje a spravuje Vlastivědné  muzeum Dr. Hostaše v Klatovech jako příspěvková organizace kraje a instituce s právem hospodaření.Fotogalerie
Chanovice – skanzen – transferovaná obytná chalupa Těšetiny čp. 12
Chanovice – skanzen – transferovaná obytná chalupa Těšetiny čp. 12

Zdroje - literatura, prameny

Seznam nemovitých kulturních památek okresu Klatovy. /1. vydání/ Plzeň: Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni, 1984. Nestr.Zdroje - fondy

 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.