Radkovice bývalá zájezdní hospoda če. 8
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Obec: Měčín
Katastrální území: 692492 Radkovice u Měčína
Parcelní číslo: st. 4/7, 4
Číslo popisné: 8 (dříve č

Datace: kolem roku 1700

GPS: 49° 29' 19.16 N  13° 26' 33.61 E

Kontakt:
Radkovice če. 8
340 12,  Švihov
www.mecin.cz

Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu

kliknutím na výřez mapy, zobrazíte mapový portál

Dvoutraktovou usedlost tvoří obytný dům z počátku 19. století se starší roubenou podsklepenou komorovou částí na severní straně; rovnoběžně s ním stojí na druhé straně dvora mladší zděná hospodářská část; nádvoří je uzavřeno dvěma protilehlými polokruhově zaklenutými branami; brána na severovýchodní straně nesla do poslední opravy na své fasádě v štukové kartuši vročení 1866

Interiér objektu

Ze střední síně se vlevo vstupuje do obytné světnice, která původně sloužila jako výčep; vpravo ze síně vede chodba k zadním roubeným komorám, z této chodby je také vstup do velkého klenutého sklepa.Okolí objektu
Usedlost se nachází na severozápadním okraji vesnice; obíhá ji ze dvou stran místní komunikace a na její severní straně se rozkládá malý rybník.


Historie objektu

Původně panská hospoda při staré cestě ze Žinkov k Luhu a dále k Přešticím byla vyznačena na tzv. Műllerově mapě Čech z roku 1720; v berní rule roku 1654 je uváděna jako pohořelá panská krčma se čtyřmi strychy rolí; v roce 1679 při dělení žinkovského panství mezi bratry z Klenového je popisována jako „na stavení sešlá“ a pro nerovnost šenku se ponechávala do společného vlastnictví; v soupise nemovitostí z roku 1850 je zařazena jako hostinec s gruntem a jejími majiteli byli manželé Vojtěch a Anna Jungovi; v majetku tohoto rodu se nachází dodnes.Fotogalerie

Zdroje - literatura, prameny

PEŠTA, Jan. Encyklopedie českých vesnic III., Západní Čechy. 1. Vydání Praha: Nakladatelství Libri, 2005, 440 s.

TŘÍSKA, Vladimír – TYKAL, Roman. Měčínsko z dějin regionu. 1. vydání Měčín: Město Měčín, 1994, 164 s.

 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.