Bezpravovice roubená obytná chalupa čp. 17
    Fachwerkwohnhaus, Bezpravovice
    timbered cottage Bezpravovice
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Obec: Chudenice
Katastrální území: 654604 Bezpravovice
Parcelní číslo: st. 16
Číslo popisné: 17

Rejstříkové číslo: 45940/4-2752
Datace: 1787

GPS: 49° 26´ 55.398´ N  13° 8´ 38.334´´ E

Kontakt:
manželé Nejdlovi
Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu

kliknutím na výřez mapy, zobrazíte mapový portál

trojdílná chalupa protáhlého obdélného tvaru; omítnutá roubená konstrukce (v kožichu) posazena na vysoký kamenný sokl; černá kuchyně včetně klenby a komína vyzděna ze sbíraného kamene; krov na kobylu; nad zápražím a v průčelí předsazená sedlová střecha, nesena ozdobně upravovanými trámy, střecha pokryta eternitem; lomenice v průčelí pobita svisle kladenými širokými nesámovanými prkny, dvě okenní osy; v celé šíři štítové stěny rizalitně vystupuje sklep, přikrytý pultovou stříškou; objekt částečně podsklepen; při straně do dvora drobný zděný přístavek s krytou dřevěnou verandou

Interiér objektu

ze zápraží po třech schodech přístupná veranda, odkud se vstupuje do střední síně a odtud dále vpravo do obytné světnice; proti vstupním dveřím černá kuchyně, vlevo původně komora, později upravená na zadní místnost; ze vstupní síně přístupný půdní prostor; podlaha obytné světnice a zadní místnosti prkenná, v černé kuchyni je dlažba z kamene, podlaha ve vstupní síni vydlážděna režnými neglazovanými cihlami; stropy obytných místností trámové (poval s hliněnou omazávkou), sklep zaklenut plackovou klenbouOkolí objektu

travnatý dvorek se svažuje mírně směrem k domu, na stavební parcele se dále nachází hospodářská budova a stodola; na zahradě náležející k domu několik ovocných stromů a ořešák; pozemek je oplocen (kombinace kamenného a drátěného plotu na betonové podezdívce); před objektem v horní části návsi skupinka vzrostlých lipHistorie objektu

podsedkovou chalupu vystavěl s povolením vrchnosti v roce 1787 Jan Bláha, jenž z ní vrchnosti platil činži 15 krejcarů; kromě toho měl povinnost na panském robotovat 13 dní;
lidová architektura z konce 18. století s pozdějšími úpravami, další doklady ke vzniku a vývoji objektu chybí; sklep až do 20. století využíván k ustájení dobytka, vznikající teplo využíváno k částečnému ohřívání světnice nad chlévemDalší informace
komín roubené obytné chalupy byl opravován v roce 2010; usedlosti se po chalupě říká „U Hopsů“ či „U Poláků“

Fotogalerie

Zdroje - literatura, prameny

Seznam nemovitých kulturních památek okresu Klatovy. [1. vydání] Plzeň: Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni, 1984. Nestr.

Kol. Západočeská vlastivěda. Národopis. 1. vydání , Plzeň: Západočeské nakladatelství, 1990. 372 s.

Kronika obce Bezpravovic, obecní kronika vedená česky v roce 1926, uložena v SOkA Klatovy: Archiv obce Bezpravovice, inv. č. 10, 54 + 8 s.


Obrazová dokumentace:

BURDA, Josef. Chudenicko kraj Dobrovského. [1. vydání]: Komise cestovního ruchu ONV Klatovy ve spolupráci s MK v Chudenicích, 1986. 24 s.

Kubec, Václav, Ing. Arch. Kresba Bezpravovice čp. 17

 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.