Chlistov roubená obytná chalupa čp. 38
    Fachwerkwohnhaus, Chlistov
    timbered cottage Chlistov
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Obec: Chlístov
Katastrální území: 651320 Chlistov
Parcelní číslo: st. 62
Číslo popisné: 38

Rejstříkové číslo: 37058/4-2981
Datace: kolem roku 1800

GPS: 49° 19´ 23.108´ N  13° 21´ 34.54´´ E

Pavlok Jan
Chlistov 82, Klatovy, 33901
Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu

kliknutím na výřez mapy, zobrazíte mapový portál

roubená obytná chalupa čp. 38 je v okapové orientaci k hlavní silnici procházející obcí ve směru na Klatovy; přízemní část tvoří vysoká kamenná podezdívka, v níž jsou zbudovány chlívky; do těchto hospodářských prostorů vedou dva pravoúhlé vstupy, v nichž jsou osazeny vždy dvoukřídlé dveře, dále jsou zde prolomena dvě okna různých tvarů a velikostí; ke štítové části přisedá novodobý zděný přístavek s pultovou střechou, na níž je položena celoplošná plechová krytina; objekt s nižšími jednokřídlými obdélnými vstupními dveřmi chrání přístup do sklepa ve druhém podlaží je roubený obytný prostor, jenž je přístupný z pavláčky, na kterou vede z úrovně terénu dřevěné schodiště; podpůrné sloupky pavláčky jsou vyřezávané; chalupa má trojdílnou dispozici komorového typu; nároží jsou vázána rybinovými spoji s přesahujícími zhlavími v horní partii pohledově pravé části štítové stěny; zde jsou dvě obdélná, špaletová, dvoukřídlá, čtyřtabulková okna; stejná dvě jsou dále ve stěně k silnici a jedno v opačné zahradní straně; do obytné části nemovitosti se vstupuje jednokřídlými obdélnými dveřmi; od nich napravo vyzděny drobné větrací otvory vedoucí do prostoru komory; objekt chalupy překrývá sedlová střecha ve štítě ukončená polovalbou; střecha je přetažena přes pavláčku; pokryta je eternitovými šablonami; lichoběžníková lomenice je bedněna z překládaných prken roubené i zděné stěny všech objektů jsou bíleny šedou vápennou barvou naznačen ve stěně u silnice sokl obytné části i stodoly

Okolí objektu

k chalupě v pohledově pravé části přisedá v řadě menší zděná stodola se sedlovou střechou, která je přikryta keramickými taškami falcovkami; z blízké silnice lze do budovy vstoupit dvoukřídlými vjezdovými vraty
kolmo na tento objekt navazuje další stodola, která má v rozích vyzděny sloupy; stěny včetně štítů jsou bedněny z překládaných prken; sedlová střecha má střešní plášť z tašek falcovek; ve středu dvorní strany jsou osazena dvoukřídlá vjezdová vrata; při levém dvorním rohu je postaven dřevník s pultovou stříškou
kromě popisované roubené obytné chalupy čp. 38 si lze v Chlistově prohlédnout i další podobné objekty; k těm významným patří nemovité kulturní památky – severně od kostela chalupa čp. 32 nebo roubený objekt čp. 37 na okraji obce při silnici na Dobrou Vodu

 Fotogalerie

Zdroje - literatura, prameny

KOLEKTIV. Západočeská vlastivěda. Národopis. 1. vydání, Plzeň: Západočeské nakladatelství, 1990. 372 s.

Seznam nemovitých kulturních památek okresu Klatovy. [1. vydání] Plzeň: Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni, 1984. Nestr.


 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.