Kamýk roubená obytná chalupa če. 1 (dříve čp. 11)
    Fachwerkwohnhaus Kamýk
    timbered cottage Kamýk
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Obec: Švihov
Katastrální území: 764574 Kamýk u Švihova
Parcelní číslo: st. 20/1 (
Číslo popisné:

Rejstříkové číslo: 44199/4-3023
Datace: 1814

GPS: 49° 27' 58.83 N  13° 19' 22.26 E

Veselá Anna
Topolová 1839/6, Plzeň, Východní Předměstí
Veselý Jaroslav
Topolová 1839/6, Plzeň, Východní Předměstí
Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu

kliknutím na výřez mapy, zobrazíte mapový portál

obdélný trojdílný přízemní roubený dům byl dříve zvenčí opatřen hliněnou omazávkou; při stavebních úpravách v sedmdesátých letech 20. století byla tato omazávka sejmuta a trámy roubení napuštěny hnědým ochranným nátěrem, pouze západní průčelní stěna byla znovu omítnuta; sedlová střecha, původně krytá šindelem, byla při výše zmíněných opravách pokryta eternitovými šablonami; přesahy stropních trámů nad cihlovým zápražím na podélné straně domu mají ozdobně vyřezávaná zhlaví; nad vstupními dveřmi do domu je v ozdobně vyřezaném nadpražním trámu vyryt nápis, který je výjimečný svým obsahem i provedením; jako první je zde uvedeno číslo popisné, za kterým následuje letopočet doplněný dnem a měsícem: N 11 1814 dne 5 Srpna

Okolí objektu

dům se nachází na západním okraji vsi v části zvané „V Hájku“; je orientován podélně k místní komunikaci, která prochází před malým nádvořím, nyní upraveném na okrasnou zahradu, do sousední vsi Vosí; západním směrem se dříve nacházela roubená stodola, která byla později nahrazena novostavbou rodinného domuHistorie objektu

v první třetině 19. století byl při zavedení Stabilního katastru (pro Kamýk roku 1837) držitelem chalupník Jan Krčmařík; na císařském otisku mapy tohoto katastru je chalupa vyznačena červenou barvou; toto barevné označení nebylo určeno pouze pro zděné stavby, ale i pro objekty dřevěné, které odpovídaly tehdejším požárním předpisům;Další informace

chalupa byla v roce 1958 zapsána do Státního seznamu nemovitých kulturních památek; zcela ojedinělé je předvedení virtuózního zvládnutí roubené vazby příčné stěny s odlišným tvarem čela u každého trámu a s podobně vzácným datováním (včetně měsíce a dne i s uvedením popisného čísla)Fotogalerie

Zdroje - literatura, prameny
Seznam nemovitých kulturních památek okresu Klatovy. [1. vydání] Plzeň: Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni, 1984. Nestr. (č. 302).

ŠKABRADA, Jiří. Lidové stavby. Architektura českého venkova. 1. vydání, Praha: Argo, 1999, obr. 137 na s. 80.

ŠKABRADA, Jiří. Konstrukce historických staveb. 1. vydání, Praha: Argo, 2003, obr. na s. 53.

VAŘEKA, Josef – BENEDIKT, Jan – ŠKABRADA, Jiří. Lidová architektura Klatovska. [1. vydání] Praha: Okresní muzeum a galerie v Klatovech, 1990, s. 24 – 25.

ZEMAN, František – TEPLÝ, František. Kniha o Švihově a okolí. Švihov: Trnka, 1926. 622 s.


Zdroje - fondy

Tzv. „císařský otisk“ katastrální mapy Stabilního katastru z roku 1837. Uloženo v Ústředním archivu zeměměřictví a katastru v Praze, Čechy, inv. č. 3033-1.
   
Tzv. „Indikační skica“ katastrální mapy Stabilního katastru z roku 1837. Uloženo v Národním archivu v Praze, Fond Stabilní katastr, Indikační skici, Klatovsko, sign. Klat 164.

Spisy k Stabilnímu katastru z roku 1837. Uloženo v Národním archivu v Praze, Fond Stabilní katastr, Spisy, Klatovsko, sign. Klat 164.

 

 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.