Malechov zděná obytná chalupa čp. 33
    Gemauertes Wohnhaus, Malechov
    brick cottage Malechov
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Obec: Dolany
Katastrální území: 628352 Malechov
Parcelní číslo: st. 37/1
Číslo popisné: 33

Datace: kolem roku 1850

GPS: 49° 27´ 24.411´ N  13° 15´ 24.189´ E

Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu

kliknutím na výřez mapy, zobrazíte mapový portál

přízemní obytná chalupa, charakterizována obdélným půdorysem, zděná z kamene a pálených cihel; sedlová střecha na straně k přístupové cestě kryje zápraží, střešní plášť tvoří betonová taška; zděná štítová stěna s okénkem v půdním prostoru připojena k sousednímu domu, hřebeny střech nejsou v ose; na severovýchodní štítové stěně zděná lomenice má dvě okna, na tuto stěnu navazuje přístavba hospodářské dřevěné kolny se zděnými pilíři, pultovou střechu kryje vlnitý eternit

Interiér objektu

brick cottagez domu (vstupní síně) se vstupuje vlevo do obytného pokoje, odtud do kuchyně a pokojíku; proti vstupním dveřím sociální zařízení, vpravo schodiště do půdního prostoru; stropy trámové, podlahy betonové s dlaždicemiOkolí objektu

objekt zasazen v rovném terénu, dvorek mezi obytným domem a přístupovou cestou představuje neoplocená travnatá plocha s květinami; za domem zahrada s menší pěstební plochou a dvorek s dřevěnou kolnou na zděné podezdívce; oplocení tvořeno kombinací drátěného pletiva a kamenné hradby; štítová stěna navazuje na památkově chráněnou venkovskou usedlost čp. 24, jedná se o zděný domek s barokizujícím štítem zakončený obloukemHistorie objektu

stavení vzniklo v roce 1856 prodáním části čp. 24; objekt postihl počátkem 20. století požár; původní dispozice domu byla postupně změněna přestavbami, vstup do domu býval u štítové strany v sousedství čp. 24; ze vstupní síně se vstupovalo naproti vstupním dveřím do černé komory, vlevo bylo dřevěné schodiště pro vstup do půdního prostoru, vpravo dvě místnosti; v řadě potom přístupný chlév ze zápraží a stodola z dřevěných prken, jež byla stržena v roce 1995 a na jejím místě postavena kolna; původní doškovou střechu obytné chalupy nahradila v roce 1948 střecha z pálených tašek, v roce 1995 pak nově pokryta betonovými taškamiDalší informace

obytná chalupa se nachází v bezprostřední blízkosti cyklotrasy Praha – Mnichov (úsek Šumavská cyklotrasa č. 38)
koncem 19. století a počátkem 20. století byla v objektu provozována tkalcovská živnost, k domu patřil 1 ha polí; po chalupě „U Kalců“ či „U Machů“

 Fotogalerie

Zdroje - literatura, prameny
KUČA, Karel. Atlas památek: Česká republika 1. díl, A/N.  1. vydání, Praha: Miloš Uhlíř – Baset, 2002. 752 s.

ZEMAN, František – TEPLÝ, František. Kniha o Švihově a okolí. [1. vydání] Švihov: Fr. Trnka, 1927. 622 s.
 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.