Nezdice na Šumavě bývalá rychta čp. 1
    Ehemaliges Richthaus Nezdice
    former Reeve´s House Nezdice
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Obec: Nezdice na Šumavě
Katastrální území: 704423 Nezdice na Šumavě
Parcelní číslo: st. 11/7
Číslo popisné: 1

Rejstříkové číslo: 44212/4-4762
GPS: 49° 10´ 21.114´ N  13° 36´ 43.671´ E

http://www.sumavanet.cz/nezdice/ou

MUDr. Škáchová Anna
V Třešňovce 588, Prachatice II
RNDr. Škácha Karel
V Třešňovce 588, Prachatice II
Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu

kliknutím na výřez mapy, zobrazíte mapový portál

objekt obdélného půdorysu je vyzděn z kamene; veškeré původní zděné konstrukce jsou neobvykle silné, nabývají místy přes metr šířky; dispozice domu je tradiční; trojdílný dům špýcharového typu má ve třetím dílu místo komory mohutnou věžovitou patrovou sýpku; objekt zastřešen sedlovými střechami s čelní polovalbou a třemi recentními vikýři; střechy kryty moderní keramickou nebo betonovou krytinou; krovy hambalkové objekt byl v nedávné době celkově zrekonstruován; byla obnovena jak sgrafitová výzdoba, tak i klasicistní fasády na přední části domu; nároží štítového průčelí zdobena lizénami s kvádříkovou rustikou; jednotlivé úrovně domu zvýrazněny omítkovými vodorovnými pásy, které lemují i štít; jeho plocha je navíc rozdělena pilastrem na dvě půlky; v každé půlce jedno okno do podkroví lemované profilovanou šambránou s uchy v rozích

Interiér objektu

dům stojí v poměrně příkrém svahu; nejníže je situována obytná část s podsklepenou světnicí; plochostropá světnice je úzkou příčkou rozdělena na dvě nestejně velké části; každá má svůj vlastní vchod; přední část je přístupná z boku u východního nároží stavby; vchod proražen skrz 125 cm silnou zeď dodatečně, nejspíše až po rozdělení světnice; vstup uzavírají dvoje dvoukřídlé dveře, vnější a vnitřní; prostor mezi nimi tvoří jakousi izolační předsíň; místnost osvětluje ze štítu dvojice oken; druhá, větší část světnice je přístupná původním vchodem ze síně; světlo do ní proniká třemi okny; napravo za dveřmi dochovaná nika osvětlovacího krbečku; za světnicí se nacházela prostorná, původně patrně plochostropá síň; v její zadní části se asi někdy na počátku 18. století vydělila černá kuchyně; zmenšený prostor síně byl zaklenut dodnes dochovanou valenou klenbou se segmentovými výsečemi – lunetami, která právě datuje vznik černé kuchyně; hrany výsečí zdobené hřebínkem; kuchyň byla po ukončení dymného provozu zaklenuta segmentovou klenbou; ven se dnes otevírá jedním oknem; v pravé příčné zdi je otvor s dvířky do komína sloužící k obsluze mladší pece; původní pec se nacházela nejspíše ve světnici; takže se ústí pece nacházelo v protější zdi; nalevo za dveřmi dochován osvětlovací krbeček a v rohu vestavěný recentní komín; dům uzavírá patrový špýchar s trámovými stropy; je přístupný jak přímo ze síně, tak i zvenku; přízemí i patro rozděleno bedněnými příčkami vždy na dva nestejně velké prostory; patro původně osvětlovala pouze trojice štěrbinových oken, z každé strany jedno; v podkroví ve štítu dvojice kruhových světlíků; podlaží přístupná po dřevěných schodištích; světnice je v přední části podsklepena napříč situovaným sklepem, který je zaklenut valenou klenbou z kamene; sklep sloužil druhotně též jako chlév se dvěma žulovými žlaby na pilířích z cihel; je přístupný mladším vchodem zvenku a také původní dlouhou šíjí zevnitř ze síně; ze síně lze vystoupat také do podkroví; schodišťový prostor vymezen příčkouOkolí objektu
dům stojí v jádru vesnice v ohbí cesty nad odbočkou na Pohorsko

Historie objektu

objektu   v Nezdicích na Šumavě se dochoval velmi archaický dům špýcharového typu, jehož založení sahá minimálně do renesance; i když je objekt pokládán za bývalou rychtu, je velmi pravděpodobné, že byl založen jako panské sídlo šlechtického rodu Koců z Dobrše; tomu nasvědčují nejen dochovaná sgrafita identická se sgrafitovou výzdobou rodových tvrzí v Dobrši, Frymburku a Ohrazenicích, ale i skutečnost, že ves právě Kocové z Dobrše ve druhé polovině 16. století vlastnili; nelze proto vyloučit, že byl objekt postaven jako sídlo pro neznámého člena rodu nebo správce jejich majetku ve vsi
na vnějších fasádách síně a špýcharu se místy velice dobře dochovala renesanční kvádříková sgrafita, která datují objekt do poslední třetiny 16. století; další výraznější přestavba objektu proběhla někdy na začátku 18. století a nakonec získala obytná část domu v 1. polovině 19. století novou klasicistní tvářDalší informace
soukromý 

Fotogalerie

Zdroje - literatura, prameny

KOLEKTIV. Encyklopedie českých tvrzí, II. díl. Argo, 2000.

Fotografie z let (fotoarchiv NPÚ).

CIBULKOVÁ. Nezdice na Šumavě čp. 1, zaměření a kresebná dokumentace. Inventarizace vesnických staveb v Západočeském kraji. Státní ústav pro rekonstrukci památek, měst a objektů. Praha, 1991.
Zdroje - fondy

Císařské povinné otisky Stabilního katastru 1824 – 1843 http://archivnimapy.cuzk.cz/

1. vojenské mapování 1764 – 1768 (rektifikace 1780 – 1783) http://archivnimapy.cuzk.cz/

 

 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.