Pohoří roubená obytná chalupa čp. 19
    Fachwerkwohnhaus, Pohoří
    timbered cottage Pohoří
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Obec: Plánice
Katastrální území: 687618 Pohoří u Lovčic
Parcelní číslo: st. 27/2
Číslo popisné: 19

Rejstříkové číslo: 34172/4-3245
Datace: kolem roku 1800

GPS: 49° 25´ 3.553´´ N  13° 31´ 50.202´ E

http://www.planice.cz

Kauer Harald
Rohrmattenstrasse 33, Nürnberg, SRN
Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu

kliknutím na výřez mapy, zobrazíte mapový portál

uvedený roubený objekt je přízemní obytná chalupa na obdélné půdorysu 14,1 x 5,85 m, orientovaná štítem k místní komunikaci, kolmo osazená do mírně stoupající stráně nad vsí; dispozice chalupy je trojdílná, chlévního typu; jde o stavbu v tzv. kožichu, krytou sedlovou střechou, jejíž plášť je z dvojitě loženého šindele, v současné době fyzicky dožilém; původní krytinu tvořily doškové snopky, šindelová krytina je nahradila v červnu a v červenci 1956; roubená konstrukce domu vystavěna na rozšířeném kamenném soklu, který je omítnutý a natřený červenou vápennou barvou štítové průčelí o dvou okenních osách má poměrně vysokou vyzdívku, která patrně nahradila část shnilých spodních trámů; okna jsou čtvercová, špaletová, jednokřídlá, čtyřtabulková; lomenice bedněna z překládaných prken a opatřena dvěma obdélnými okny; ve dvorní okapové straně obdélný vchod do vstupní síně, nalevo od dveří obdélné, špaletové, dvoukřídlé, šestitabulkové okno; od okna dále vlevo pamětní deska a pod ní tabulka „Kulturní památka“; od vstupních dveří vpravo vchod do někdejšího chléva a přístavba suchého záchodu; v zadní okapové straně velké obdélné okno našíř do chlévního prostoru; zadní štít z prken s přelaťováním spár je v úrovni terénu; obdélné jednokřídlé dveře v ose štítu sloužily k ukládání usušené píce do krovního prostoru chalupy; roubené a zděné stěny jsou obíleny. chalupa včetně objektu bývalých chlívců částečně modernizována

Interiér objektu

ve světnici s dochovanými srubovými konstrukcemi, velkou šikmou pecí a krbečkem na svícení loučemi je trámový strop; v interiéru dále zachován zděný blok černé kuchyně s topeništěm; chlévní část adaptována na koupelnuOkolí objektu

k chalupě v pravém úhlu přisedá objekt bývalých chlívků s téměř čtvercovým půdorysem a nízkou sedlovou střechou pokrytou lepenkovou krytinou typu Tegola; v přízemní části jsou zachovány původní prostory chlívků, druhé nadzemní podlaží je upraveno na letní byt a ateliér
při cestě k usedlosti čp. 19 je v okapové orientaci volně stojící obdélná stodola se středovými vjezdovými dvoukřídlými dřevěnými vraty a v nich vchodovými vrátky; objekt má zděnou zadní stěnu, v bočních stěnách jsou v drážkách vyhloubených ve zdivu vodorovně kladené trámy; stodolu chrání sedlová střecha s eternitovým střešním pláštěm; při pravé boční stěně zděný přístavek s pultovou střechou krytou falcovkami; do objektu se vstupuje dvoukřídlými dřevěnými vratyHistorie objektu
v červnu a červenci 1956 došková krytina nahrazena šindelovou; 14. července 1957 instalace pamětní desky na upomínku noclehu J.K. Tyla

Další informace

v této chalupě našla skupina divadelních ochotníků pod vedením již vážně nemocného Josefa Kajetána Tyla nocleh kolem 20. června 1856 při svém putování z jižních Čech do Plzně; J. K. Tyl, zakladatel moderního českého divadla, tvůrce národní hymny a významný prozaik, umírá 11. července 1856 právě v Plzni a zde je též pochován na hřbitově u sv. Mikuláše; popsanou událost připomíná pamětní deska s nápisem „V této chalupě roku 1856 našel útulek těžce nemocný buditel národa Josef  Kajetán Tyl“, která byla na dům instalována 14. července 1957Fotogalerie

Zdroje - literatura, prameny
KOLEKTIV. Západočeská Vlastivěda. Národopis. [1. vydání] Plzeň: Západočeské nakladatelství, 1990. 372 s.

Seznam nemovitých kulturních památek okresu Klatovy. [1. vydání] Plzeň: Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni, 1984. Nestr.
 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.