Poleň zděná obytná chalupa čp. 12
    Gemauertes Wohnhaus Poleň
    brick cottage Poleň
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Obec: Poleň
Katastrální území: 725145 Poleň
Parcelní číslo: st. 21/1
Číslo popisné: 12

Rejstříkové číslo: 45620/4-3248
Datace: první polovina 18. století

GPS: 49° 25´ 35.883´ N  13° 10´ 31.545´ E

http://www.polen.cz

Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu

kliknutím na výřez mapy, zobrazíte mapový portál

zděný přízemní dům charakterizován obdélným půdorysem, v řadě navazuje hospodářská část; sedlová střecha na vysazených trámech s ozdobným zhlavím, zkosena polovalbou, překrývá malé zápraží; střecha kryta nakoso kladenými eternitovými šablonami; ve svisle bedněném štítě, převislém nad fasádou, je pavlač obdélníkového tvaru s ozdobně vyřezávanými okraji, přístupná z půdního prostoru; ze zápraží přístupná vstupní síň, vstupní dvoukřídlé zdobené dveře, nad vchodem s kamenným ostěním malý obdélníkový světlík; hospodářská část se samostatným vstupem ze zápraží; ve svahu přes cestu kamenný sklípek

Interiér objektu

ze střední síně se vstupuje vlevo do velké obytné světnice s trámovým stropem; proti vstupním dveřím znatelná černá kuchyně s novodobou přestavbou, vpravo dřevěné schodiště pro vstup do půdního prostoru a menší místnost s valenou klenbou; podlaha velké obytné světnice je prkenná, ve vstupní síni a menší místnosti z dlaždic; v patře za pavlačí jedna světnice z prken s hliněnou omazávkou, v interiéru sporák; stropy hospodářské části zaklenuty do kovových kolejnic; sklípek klenutý, zděný ze sbíraného kamene, stěna zadní části tvořena skálouOkolí objektu

travnatý dvorek odděluje čp.12 a protější stavbu čp. 1; oplocení tvořeno kombinací drátěného a kamenného plotu; v zadní části dvora zbytky zdiva a ohořelého dřeva po bývalé stodole; navazuje zahradaHistorie objektu

objekt postaven před rokem 1729; další informace a doklady ke vzniku a vývoji objektu  jako u většiny podobných domů chybí; patrně původně roubené stavení přezděno v první polovině 19. století, stodola ve tvaru písmene T se sedlovou střechou vyhořela na jaře roku 2003Další informace

pošumavský dům čp. 12 je dodnes spojen „v jedno stavení“ s bývalým hostincem čp. 1 „U Českého lva“, byl používán jako výměnkářské stavení
v roce 1904 se zde narodil doc. MUDr. Václav Chmelík, DrSc., mistr ČSR ve vrhu koulí v letech 1923 – 1932; objekt součástí vesnické památkové zóny v Poleni

 Fotogalerie

Zdroje - literatura, prameny

FOUD, Karel – KAREL, Tomáš. Lidová architektura. Vesnické památkové rezervace a zóny, krajinné památkové zóny v Plzeňském kraji. [1. vydání], Klatovy: Plzeňský kraj a Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni, 2004. 200 s.

FRANTA, David. Literární Poleň. [1. vydání] Klatovy: Dragon Press, s. r. o., 2010. 80 s.

KUČA, Karel. Atlas památek: Česká republika 2. díl, O/Ž. 1. vydání, Praha: Miloš Uhlíř – Baset, 2002. 753 – 1403 s.

MENCL, Václav. Lidová architektura v Československu. 1. vydání, Praha: Academia, 1980. 632 s.

PEŠTA, Jan. Encyklopedie českých vesnic III. díl. 1. vydání, Praha: Libri, 2005. 439 s. ISBN 80-7277-150-7.

Kronika MNV v Poleni okres Klatovy, obecní kronika vedená česky v letech 1953 – 1991, uložena v SOkA Klatovy: Archiv MěNV Poleň. 451 s.

Pamětní kniha obce Poleně, obecní kronika vedená česky v letech 1914 – 1945, uložena v SOkA Klatovy: Archiv obce Poleň, inv. č. 1., 237 s.

Pamětní kniha městečka Poleně, obecní kronika vedená česky v letech 1921 – 1934, uložena v SOkA Klatovy: Archiv obce Poleň, inv. č. 2., 307 s.

Seznam nemovitých kulturních památek okresu Klatovy. [1. vydání] Plzeň: Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni, 1984. Nestr.:

http://www.medvik.cz/medvik/author_detail.do?id=15802 11. 11. 2010Obrazová dokumentace:

Kronika MNV v Poleni okres Klatovy, obecní kronika vedená česky v letech 1953 – 1991, uložena v SOkA Klatovy: Archiv MěNV Poleň. 451 s.

Kresba v úvodní nestr. části kroniky Šumavská veranda čp. 12 rok 1931.

 

 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.