Strašín chalupa s roubenou světnicí čp. 29
    Haus mit Fachwerkstube Strašín
    cottage with timbered room Strašín
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Obec: Strašín
Katastrální území: 756261 Strašín u Sušice
Parcelní číslo: st. 33
Číslo popisné: 29

Rejstříkové číslo: 15799/4-3303
Datace: kolem roku 1800

GPS: 49° 10´ 47.983´ N  13° 38´ 24.941´ E

http://www.strasin.cz

Novák Jiří
Pejevové 3118/8, Praha – Modřany
Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu

kliknutím na výřez mapy, zobrazíte mapový portál

přízemní chalupa s malou roubenou světnicí na vysoké kamenné podezdívce; ostatní prostory vyzděny z kamene; jedná se o trojdílný dům komorového typu; mohutná zděná komorová část je víceprostorová, zdi jsou hrubě omítnuty a obíleny; širší zděná část v sobě skrývá síň, černou kuchyni, komoru a sýpku; vše pod polovalbovou střechou s jedním volským okem a dvojitě loženou šindelovou krytinou; střecha symetricky přesahuje na obou bocích světnici, přesahy podepřeny sloupky, na jedné straně kryje zápraží s malým chlívkem a schodiště vstupní šíje do sklepa; sklep situován pod světnicí; na druhé straně je přesah střechy využíván jako dřevník; světnice sroubena z částečně přitesaných kuláčů, a to na styčných plochách a ve spojích; spoje rybinové s přesahujícími zhlavími ve vyšších partiích srubu; plochostropou světnicí je provlečen jediný stropní trám; v každé vnější stěně srubu je po jednom obdélném okně; okna špaletová dvoukřídlá, dvojitá; boční jsou dělena na čtyři díly; štítové je šestidílné; štít střechy je mírně předsazený, svisle bedněný; v současné době podkrovní prostory využívány jako obytné, proto byly do štítu umístěny dvě čtyřdílná okna, která nahradily malé větrací otvory; do síně se vstupuje širokým pravoúhlým otvorem s větracím okénkem nad překladem; dveře jednokřídlé z palubek; také zděná hospodářská část je přístupná zvlášť ze zápraží; trámový strop dělí interiéry na přízemí, patro a podkroví; do zděné části je prolomeno sedm oken a okének různé velikosti a dělení v různých výškových úrovních dle vnitřního uspořádání podlaží; navíc jsou v zadním štítu opět do podkrovního prostoru prolomena dvě čtyřdílná okna jako v čelním štítu; jihozápadní stěna sýpkové části opatřena úzkými štěrbinovými otvory; navíc je zde umístěn i původní vstup na půdu

Okolí objektu

stojí uprostřed návsi, zvané „Rathaus“, pod žulovou kašnou; náves lemována štítově orientovanými zemědělskými usedlostmi, hmotově dosud hodnotnými

 Historie objektu

roku 1837 zakreslen objekt ve Stabilním katastru, vyznačen jako spalný 

 Fotogalerie

Zdroje - fondy

Císařské povinné otisky Stabilního katastru 1824 – 1843 http://archivnimapy.cuzk.cz/

1. vojenské mapování 1764 – 1768 (rektifikace 1780 – 1783) http://archivnimapy.cuzk.cz/

 

 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.