Bezpravovice roubená sýpka u čp. 5
Fachwerkkornspeicher, Bezpravovice
timbered granary, Bezpravovice
Roubená sýpka u čp. 5 Bezpravovice

Roubený srub na kamenné podezdívce; na straně obrácené do dvora je patrový, v přízemí klenutý z kamene zděný sklep, v němž se dříve chovala hospodářská zvířata; nad tímto přízemkem pod pultovou střechou pavláčka se vstupem do srubu, první patro sloužilo k uskladnění pytlovaného obilí, odtud se schody vynáší nahoru do podstřešního patra, rozděleného na čtyři kvadranty, kde se uskladňovaly samostatně různé druhy obilí; objekt utěsněn jílem a mechem; vedle srubu přiléhá zděný, částečně v terénu zapuštěný přístavek, přístupný po třech chodech, vstup do otevřeného podstřeší prostřednictvím žebříku, ...    více>>

Bližanovy zděná sýpka u čp. 39
Gemauerter Kornspeicher, Bližanovy
brick granary Bližanovy

objekt sýpky stojí v okapové orientaci k hlavní silnici procházející obcí; obvodové stěny na obdélném půdorysu o rozměrech 8,3 x 5,9 m vyzděny ze sbíraného kamene; na pozdně gotický původ sýpky upozorňuje profilovaný vstupní lomený portál do sklepa, který je přístupný z dvorní části usedlosti; vstup do přízemní části špýcharu zřízen ve štítové stěně, která je proti obytnému domu bývalého statku; portál vstupu je opět žulový, jeho vrchol je ale sklenut plným obloukem, v portálu osazeny jednokřídlé dveře s krabicovým zámkem; povrch portálu zvýrazňuje nátěr okrovozelenou barvou; v trojúhelném štítě jsou ...    více>>

Chanovice sýpka čp. 6 z Petrovic v ELA Chanovice
Gemauerter Kornspeicher Chanovice
brick granary Chanovice

středovou část objektu tvoří roubený dvoupodlažní špýchar obdélného půdorysu o rozměrech 1050 x 580 cm; jde o typickou regionální formu špýcharu, kdy stěny přecházejí ve druhém nadzemním podlaží v obloukovité klenutí, na němž je posazena vlastní střecha, kterou lze v případě potřeby (např. při požáru) strhnout; konstrukce stěn i klenutí byla původně ohozena tlustou vrstvou mazanice s izolační protipožární schopností; v pohledové levé části kolna; v pohledové pravé části roubený chlívek, nad ním původně holubník; společnou sedlovou střechu kryje střešní plášť z dvojitě loženého řezaného šindele; ...    více>>

Chanovice sýpka čp.17 ze Svrčovce v ELA Chanovice
Fachwerkkornspeicher Chanovice
timbered granary Chanovice

roubený špýchar obdélného půdorysu o rozměrech 420 x 400 cm na vyšším soklu vyzděném z režného lomového kamene, podsklepený; jde o typickou regionální formu špýcharu, kdy stěny přecházejí ve druhém nadzemním podlaží v obloukovité klenutí, na němž je posazena vlastní střecha, kterou lze v případě potřeby (např. při požáru) strhnout; konstrukce stěn i klenutí byla původně ohozena tlustou vrstvou mazanice s protipožární izolační schopností; sedlová střecha pokryta dvojitě loženým ...    více>>

Kaničky roubená sýpka čp. 1
Fachwerkkornspeicher Kaničky
timbered granary Kaničky

V areálu statku čp. 1 (pozemek ppč. st. 8/1) se při jižní straně dvora nalézá drobná roubená sýpka; byla vyzdvižena z hraněných trámů na vysoké kamenné podezdívce, která kryje sklep a zároveň vyrovnává terén stoupající mírně jižním směrem; srubová konstrukce je opatřena dřevěnou klenbou, na které leží jednoduchý krov složený z krokvic a latí; střešní plášť tvoří dřevěný šindel; ze dvora je špýchar (ze strany severozápadní) přístupný po dřevěném jednoramenném schodišti s podestou, které je zřejmě mladšího původu než samotná stavba; vstup do srubu je vybaven trámkovou zárubní, dveře jsou jednokřídlé, z ...    více>>

Kokšín zděná sýpka u čp. 18
Gemauerter Kornspeicher, Kokšín
brick granary Kokšín

velká zděná třípodlažní sýpka se třemi okenními otvory na podélné nádvorní straně ve druhém nadzemním podlaží, dvakrát dvěma okenními otvory v průčelí umístěnými v prvním a druhém nadzemním podlaží, nad všemi těmito otvory jsou v podstřeší sýpky umístěny osově shodné větrací otvory; ve štítě v průčelí jsou dvě okénka s nikou pro sošku světce uprostřed; pod nimi je v jednoduchém štítku provedeném v omítce vyrytý letopočet 1896; z nádvoří je objekt přístupný dvěma vstupy vedoucími do prostor prvního nadzemního podlaží; hladká fasáda je členěna dvěma jednoduchými římsami, které oddělují první a druhé ...    více>>

Lhovice sýpka a chlévy s navazující stodolou čp. 15
Kornspeicher und Bauernhof Lhovice
granary and farmhouse Lhovice

sýpka: částečně podsklepená, zděná, patrová; obvodové stěny na obdélném půdorysu; sedlová střecha přetažena na severní straně nad vstupní pavláčkou s jednoduchým zábradlím; z nádvoří je objekt v okapové orientaci přístupný dvěma vstupy po dřevěné pavláčce nesené zděnou podezdívkou, ve stěně dva větrací průduchy; ve štítové nádvorní stěně dva vstupy do samostatných, částečně v terénu zapuštěných klenutých sklepů, prostor sýpky prosvětlují dva okenní otvory, nad nimi nad římsou jsou dva slepé větrací průduchy obdélného tvaru; okapová stěna na zahradě s dvěma okny, nad římsou dva slepé větrací průduchy ...    více>>

Mezihoří zděná sýpka u čp. 30
Gemauerter Kornspeicher Mezihoří
brick granary Mezihoří
Sýpka u čp. 30 Mezihoří

zděná jednopatrová sýpka s polopatrem pod sedlovou střechou, objekt částečně podsklepen; v průčelí do návsi nad sebou trojice oken, v polopatře dva větrací otvory, podezdívka obložena dlaždicemi, stěna staticky narušena: viditelné praskliny ve zdivu; z nádvorní okapové strany objekt přístupný dvěma vstupy, menšími dveřmi vstup do sklepa, většími dveřmi s vyvýšeným vstupem přístupné první nadzemní podlaží, v přízemí jedno okno, v patře dvě okna, v polopatře dva větrací otvory, stěna staticky narušena: viditelná prasklina ve zdivu; zadní okapová stěna bez oken, v přízemí dva větrací otvory do sklepa, ...    více>>

Nedaničky roubená sýpka čp. 13
Fachwerkkornspeicher Nedaničky
timbered granary Nedaničky

Roubená sýpka s roubenou valenou klenbou na vysoké kamenné podezdívce, krytá sedlovou taškovou ...    více>>

Ostřetice sýpka u čp. 4
Kornspeicher Ostřetice
granary Ostřetice

věžová stavba z lomového kamene pocházející z období pozdního středověku; s původním jádrem o půdorysu 6 x 6 m a výšce základního kvádru zdiva na svažitém terénu 7 – 8 m (cihlové štíty, krov s hřebenovou vaznicí a přístavek směrem k vjezdu jsou mladší); stavba má čtyři podlaží, oddělené vstupy do spodních dvou jsou vedle sebe ve dvorní stěně; šíjí s šikmými bočními zídkami se sestupuje na schody do klenutého sklepa; portál do prvního nadzemního podlaží vyzděný z lomového kamene je vpravo od sklepní šíje; má oblou, převýšenou archivoltu, tvarem nejbližší polovině stojící elipsy či oválu; ze severu k ...    více>>

Ostřetice zděná sýpka u čp. 14
Gemauerter Kornspeicher, Ostřetice
brick granary Ostřetice

mohutná patrová stavba s mladší úpravou sklepa a stanové střechy je vyzděna z lomového kamene na vápennou maltu; obsahuje několik archaických stavebních detailů, jako jsou štěrbinová okénka s překlady z plochých kamenů a uvnitř krychlové odkládací niky ...    více>>

Petrovice sýpka u čp. 8
Kornspeicher Petrovice
granary Petrovice

roubená přízemní stavba s roubenou klenbou je kryta sedlovou střechou s pálenými taškami; vstup je umístěn ve štítové stěně objektu; až do roku 2005 byla stavba zevně opatřena hliněnou omazávkou, tzv. „kožichem“; v letech 2005 – 2007 došlo v rámci památkové obnovy k výměně některých hnilobou narušených stěnových trámů a kvůli tomu byla hliněná omazávka odstraněna, podle památkové směrnice vydané k celkové opravě sýpky by měla být v budoucnu opět ...    více>>

Radkovice roubená sýpka u čp. 9
Fachwerkkornspeicher Radkovice
timbered granary Radkovice

Roubená sýpka s roubenou valenou klenbou nad horním podlažím, vstupní dveře jsou umístěny v užší štítové stěně; připojena je kůlna se seníkem; krov objektu byl nověji upraven při výměně původní doškové krytiny za nynější taškovou ...    více>>

Slavíkovice roubená sýpka čp. 55
Fachwerkkornspeicher, Slavíkovice
timbered granary Slavíkovice

k nejhodnotnějším objektům ve vsi s nevelkou návsí patří patrový špýchar situovaný v hloubce dvora čp. 55, dříve čp. 1; byl založen na obdélném půdoryse, původně býval součástí vrchnostenského dvora, kde v minulosti stávalo také panské sídlo připomínané k roku 1716; rozměrnou podsklepenou sýpku se zděným přízemím a roubeným dvoukomorovým patrem kryje sedlová střecha; střešní plášť tvoří vláknocementové šablony, které nahradily původní šindel; při změně typu krytiny pravděpodobně také došlo k dílčí úpravě horních partií štítů, kde v minulosti zřejmě byla mělká polovalba; dveře při vstupu do roubených ...    více>>

Úboč roubená sýpka čp. 11
Fachwerkkornspeicher, Úboč
timbered granary Úboč

objekt je přízemní, vybudovaný na kratším obdélném půdoryse, ve vztahu k návsi v tzv. štítové orientaci; střecha je sedlová, střešní krytina tašková; stavba byla sroubena z tesaných trámů; trámková je i zárubeň rámující vstup do objektu z nádvorní strany; vstupní dveře jsou jednokřídlé, slohové, z lícové strany bedněné klasovitě kladenými prkny, lze předpokládat, že byly zhotovené, stejně jako celá stavba, nejpozději z 1. třetině 19. století, o něco starší původ však nelze vyloučit; podstřešní část štítu je obložena prkny; k sýpce těsně přiléhá z nádvorní strany další nevelký roubený objekt vybavený ...    více>>

Úlíkov roubená sýpka čp. 1
Fachwerkkornspeicher, Ulíkov
timbered granary Ulíkov

součástí historického stavebního fondu osady je roubená jednokomorová sýpka stojící ve dvoře čp. 1; objekt je přízemní, založený na krátkém obdélném půdoryse o rozměrech cca 4 x 6,5 m; střecha je sedlová, krytá keramickou taškou bobrovkou; vstup v trámkové zárubni zřízený na nádvorní straně je dosud vybaven jednokřídlými svlakovými dveřmi s prkny klasovitě kladenými; obdobně jsou bedněny oba štíty v podstřešní části stavby; obvodové stěny jsou sroubené z hraněných tesaných trámů; v horních partiích stěn leží trámy se zřetelným přesahem v nárožní vazbě; krov je nasazen na nízké polopatro; sroubek ...    více>> 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.