Chanovice roubená kůlna se stodůlkou v areálu skanzenu
    Fachwerkschuppen mit kleiner Scheune, Ausstellungsareal der Volksarchitektur Chanovice
    timbered shed with a barn Chanovice
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Obec: Chanovice
Katastrální území: 650633 Chanovice
Parcelní číslo: 67/10
Číslo popisné:

Rejstříkové číslo: 103499
Datace: 1560

GPS: 49° 24´ 25.471´ N  13° 42´ 49.217´ E

Kontakt:
Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, Hostašova 1, Klatovy IV.
Telefon: 376326362
muzeum.klatovy@tiscali.cz
http://www.muzeum.klatovynet.cz

Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu

kliknutím na výřez mapy, zobrazíte mapový portál

kůlna se stodůlkou jsou vlastně dva objekty pod společnou střechou, jejíž krov pochází patrně z 19. století vlastní kůlna je roubené obdélné stavení, kde trámy vodorovně kladené na sebe jsou v nárožích spojeny na tzv. rybinu; v okapové čelní stěně je vstup s jednokřídlými dveřmi; podlaha přízemí má prkna ložená na sraz, strop trámový taktéž s položením prken na sraz; schodiště do půdního prostoru umístěno vlevo ihned za dveřmi stodůlka je rovněž obdélného půdorysu; její původní obvodové zdi tvořilo také roubení, které bylo později nahrazeno bedněním z překládaných prken; sedlovou střechu pokrývá dvojitě ložený řezaný šindel, překládaná prkna chrání lomenice

Interiér objektu
v kůlnové části dřevěná podlaha v přízemí i v půdní části objektu; nalevo od vstupních dveří schodiště na půdu

Okolí objektu

roubená kůlna se stodůlkou se stala součástí tzv. usedlosti středního sedláka; cílovým záměrem je v tomto případě záchrana a rehabilitace komplexu budov jako je roubená obytná chalupa se zděným chlévem, roubená stodola, roubený špýchar s předzahrádkou vyzděnou z režného sbíraného kamene a popisovaná roubená kůlna se stodůlkou; v zahradě dále bude bezdýmná sušárna ovoce, včelín, ovčín a seníkHistorie objektu

z roku 1560 pochází dřevo na výrobu zárubní vstupních dveří; kmeny na obvodové trámy káceny v letech 1613 – 1618; v roce 1994 demontáž objektu na původním místě a znovupostavení v areálu Expozice lidové architektury v Chanovicích

 Další informace

objekt byl první památkou postavenou v Expozici lidové architektury v Chanovicích; v Měčíně byla kůlna se stodůlkou rozebrána v červenci roku 1994, stavební práce na základech a soklu ze sbíraného kamene započaly v srpnu, montáž roubení a krovu proběhla v říjnu, v listopadu byl objekt opatřen novým střešním pláštěm
roubená kůlna se stodůlkou nebyla v době záchrany ani nemovitou kulturní památkou; do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek byla zapsána  až počátkem roku 2009Fotogalerie

Zdroje - literatura, prameny

FOUD, Karel – KAREL, Tomáš. Lidová architektura. Vesnické památkové rezervace a zóny, krajinné památkové zóny v Plzeňském kraji. [1. vydání] Klatovy: Plzeňský kraj a Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni, 2004, 200 s.

SMOLÍK, Luboš. Expozice lidové architektury v Chanovicích, záchranný projekt pro ohrožené objekty lidového stavitelství v terénu jihozápadních Čech (výstavba – stav k 30. listopadu 2008; možnosti rozvoje a projektové záměry na období let 2009 – 2012). 1. vydání, Klatovy: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, 2008, 61 s.
ISBN 978-80-86104-24-9.

Seznam nemovitých kulturních památek okresu Klatovy. [1. vydání] Plzeň: Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni, 1984. Nestr.

 

 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.