Chanovice roubená kůlna se stodůlkou v areálu skanzenu
Fachwerkschuppen mit kleiner Scheune, Ausstellungsareal der Volksarchitektur Chanovice
timbered shed with a barn Chanovice

kůlna se stodůlkou jsou vlastně dva objekty pod společnou střechou, jejíž krov pochází patrně z 19. století vlastní kůlna je roubené obdélné stavení, kde trámy vodorovně kladené na sebe jsou v nárožích spojeny na tzv. rybinu; v okapové čelní stěně je vstup s jednokřídlými dveřmi; podlaha přízemí má prkna ložená na sraz, strop trámový taktéž s položením prken na sraz; schodiště do půdního prostoru umístěno vlevo ihned za dveřmi stodůlka je rovněž obdélného půdorysu; její původní obvodové zdi tvořilo také roubení, které bylo později nahrazeno bedněním z překládaných prken; sedlovou střechu pokrývá ...    více>> 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.