Týnec u Klatov kříž před zámkem
    Kreuz vor dem Schloss Týnec u Klatov
    cross in front of the casle Týnec u Klatov
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Obec: Týnec
Katastrální území: 772313 Týnec u Janovic nad Úhlavou
Parcelní číslo: 514/4
Číslo popisné:

Datace: 1843

GPS: 49º 20´ 49 N  13º 15´ 47 E

Kontakt:
Jan Lazarowitz, Týnec 1
340 21,  Janovice nad Úhlavou
http://www.sumavanet.cz/tynec/

Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu

kliknutím na výřez mapy, zobrazíte mapový portál

Kovový kříž s Ukřižovaným na žulovém podstavci a soklu; půdorys soklu 120 x 120 cm, podstavce 70 x 65 cm, zúžené části podstavce 45 x 45 cm; podstavec pod křížem končí čtyřbokým komolým jehlanem; kříž je z litiny, uprostřed něj je oválná tabulka s nápisem “Pochválen buď Ježíš Kristus”; ve spodní části kříže je postava ženy v pravé ruce s křížkem, v levé ruce s kalichem; podstavec a sokl jsou ze žuly, tabulka na podstavci z kovu (nyní s nečitelným nápisem), jenž zněl: ”Tento Kříž K větší cti a slávě Boží a ku wděčné památce svých rodičů Emanuele a Arnoštky Hrabat z Kolowrat Krakowských obětovala Františka Svobodná Panj z Širndingu rozená Hraběnka Krakowská z Kolowrat 1843”; okolo tří stran podstavce kříže je ozdobná kovová ohrádka

Okolí objektu
Kříž je umístěn na soukromém, svažitém, zatravěném pozemku pod ohradní zdí zámku asi 30 m od hlavní brány do nádvoří zámku při obecní cestě; před rokem 1955 stával tento kříž při bráně do nádvoří zámku; 7. února 1955 při otáčení auta byl povalen; aby nepřekážel provozu, byl přemístěn na současné místo; v blízkosti kříže pod cestou je chalupa čp. E 11, dříve zvaná “Květnice” a na oploceném obecním pozemku pomník padlých v I. světové válce.


Historie objektu

Podstavec kříže ze žuly zhotovil v Boříkově kameník Jan Tengler za 20 zlatých, kovový kříž byl koupen v Plzni za 22 zlatých; kříž nechala na své náklady zřídit v roce 1843 jedenaosmdesátiletá Marie Františka, svobodná paní Schirndingová, narozená 8. prosince 1762 v Týnci (zemřela 22. září 1844 v Týnci), vdova po Františku Jáchymovi, svobodném pánu von Schirnding, dcera Emanuela Františka, říšského hraběte z Kolowrat Krakowského a Ernestiny hraběnky von Breuner; český nápis navrhl týnecký kaplan P. Josef Formánek (1813 – 1892).Další informace

Vysvěcení kříže farářem z Běšin v roce 1843 se kromě zřizovatelky zúčastnili: Ernestina, hraběnka z Kolowrat Krakowská, rozená svobodná paní von Schirnding, dcera zřizovatelky a manželka vlastníka panství, hrabě Josef z Kolowrat Krakowský, vlastník fideikomisního panství Týnec-Běšiny, Alois svobodný pán von Schirnding, týnecký farář P. František Jaroslav Vacek (Kamenický), týnecký kaplan P. Josef Formánek, vrchní panství Alois Lorenc, důchodní panství Ignác Mouka, purkrabí Alexander Scherer, hospodářský správce Josef Trinkl, sládek Josef Beck, kancelista Jan Budweiser, písař purkrabství Antonín Rubešek a písař berního úřadu Josef Hlavsa.Fotogalerie
kříž před zámkem Týnec u Klatov
kříž před zámkem Týnec u Klatov
kříž před zámkem Týnec u Klatov
kříž před zámkem Týnec u Klatov
kříž před zámkem Týnec u Klatov
kříž před zámkem Týnec u Klatov
kříž před zámkem Týnec u Klatov
kříž před zámkem Týnec u Klatov
kříž před zámkem Týnec u Klatov
kříž před zámkem Týnec u Klatov

Zdroje - literatura, prameny

BRENNER, Josef. Historické črty. Rukopis. Týnec 1905, s. 59 a 134.Zdroje - fondy

Kronika obce Týnec. Kniha I., s.42 a 247. Kniha III., s. 9 a 28. In: Státní okresní archiv Klatovy.

 Záznam o svěcení kříže z roku 1843. In: Fond Vs Týnec. Osobní spisy. Státní oblastní archiv Plzeň, pobočka Nepomuk

 

 

 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.