Týnec u Klatov kříž před zámkem
Kreuz vor dem Schloss Týnec u Klatov
cross in front of the casle Týnec u Klatov

Kovový kříž s Ukřižovaným na žulovém podstavci a soklu; půdorys soklu 120 x 120 cm, podstavce 70 x 65 cm, zúžené části podstavce 45 x 45 cm; podstavec pod křížem končí čtyřbokým komolým jehlanem; kříž je z litiny, uprostřed něj je oválná tabulka s nápisem “Pochválen buď Ježíš Kristus”; ve spodní části kříže je postava ženy v pravé ruce s křížkem, v levé ruce s kalichem; podstavec a sokl jsou ze žuly, tabulka na podstavci z kovu (nyní s nečitelným nápisem), jenž zněl: ”Tento Kříž K větší cti a slávě Boží a ku wděčné památce svých rodičů Emanuele a Arnoštky Hrabat z Kolowrat Krakowských obětovala ...    více>> 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.