Velký Bor boží muka – „Kříž u Benatky“
    Gemauerte Martersäule Kříž u Benatky
    brick calvary Kříž u Benatky
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Obec: Velký Bor
Katastrální území: 779521 Jetenovice
Parcelní číslo: st. 187/4
Číslo popisné:

Rejstříkové číslo: 45658/4-3006
Datace: 1843 první polovina 19. století

GPS: 49º 22´ 18 N  13º 40´ 43 E

www.sumavanet.cz/velkybor/ou

Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu

kliknutím na výřez mapy, zobrazíte mapový portál

vysoká sloupková boží muka; jsou složena původně ze tří dílů založených na základové desce; vytesána byla ze žuly; ve středu základové desky o půdorysných rozměrech 120 x 120 cm a tloušťce 15 cm je usazen kvadratický podstavec o půdorysu 50 x 50 cm a výšce 65 cm se třemi obdélnými zrcadly (vzadu chybí); z čela je celá plocha zrcadla mělce zasekána; v této ploše lze spatřit, ovšem s velkými obtížemi, již téměř zcela setřené vročení 1843; boční zrcadla jsou vyznačena pouze pravoúhlým orámováním bez dalších výzdob; podstavec nese jednoduchý toskánský sloup s nesymetrickou středovou entazií (rozšířením); má jednoduchou kvadratickou patku a identickou hlavici, která je jen o něco subtilnější než patka; kvadratická hlavice sloupu nese též vysokou kvadratickou třemi pravoúhlými stupni rozšiřující se krycí desku, kterou lze spíše chápat jako logické pokračování hlavice sloupu; svrchní stupeň krycí desky (hlavice božích muk) je navíc kolem dokola uprostřed zvýrazněn sekanou linií; původně byl do středu hlavice zasazen litinový latinský kříž s litinovou plastikou Ježíše Krista stejný jako u Olšanských božích muk za vsí z roku 1840, ovšem bez svatozáře, ale nechyběl zde litý kruhový štítek po okraji zdobený vavřínovým festonem; ten byl po roce 2004 zcizen a nahrazen mohutným křížem žulovým z jednoho kusu kamene; strohý latinský kříž bez profilace; má pouze z čela a boků kvadraticky rozšířený sokl; na kříži připevněna postříbřená litinová plastika Ježíše Krista; opravu a doplnění provedl místní kameník p. Kovář

Okolí objektu
objekt stojí volně v polích cca 20 m nalevo od silnice V. Bor – Jetenovice, cca kilometr jihovýchodně od středu obce; v minulosti procházela cesta kolem božích muk


Historie objektu
boží muka jsou prvně zanesena až ve III. vojenském mapování Františko-josefském z let 1877 – 1880

Další informace
celková výška božích muk bez základové desky a bez kříže činí 370 cm; půdorys podstavce (soklu) 50 x 50 cm, výška 65 cm; výška sloupu 260 cm; výška hlavice 45 cm; výška původního litinového kříže 110 cm; současný kříž měří cca 60 cm; základová deska o půdorysu 120 x 120 cm vystupuje 15 cm nad povrch; sloupek božích muk byl v minulosti zhruba uprostřed přeražený; pádem se patrně oddělila i jeho patka; s tím souvisí i pootočení hlavice, která je vůči podstavci a patce sloupu posazena téměř nakoso; patrně se přelomený sloup nepodařilo lépe sesadit; v roce 1989 v červnu jsou boží muka fotograficky zachycena ještě nepřelomena i sesazena jsou rovně; původní litinový kříž černě natřen a zdobné prvky včetně Ježíše postříbřeny; na štítku text: „Pochválen buď J. Kristus“; zajímavou skutečností je absence štítku na fotografiích z roku 1963, ale naopak jsou na nich patrny zbytky paprsků svatozáře nad hlavou Krista, připevněných zezadu kříže stejně jako u olšanských božích muk za vsí, tvaroslovím i datací mají k sobě obě památky velmi blízko

Fotogalerie

Zdroje - literatura, prameny

PALOUŠOVÁ, Zdena. Kamenná boží muka v jižních Čechách a přilehlé Moravě. 1. vydání, České Budějovice: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, 2009. 288 s. [14] s. Monumenta; sv. č. 2. ISBN 978-80-85033-17-5.

 

SMOLÍK, Luboš. Kaple a kapličky Horažďovicka. 1. vydání, Klatovy: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Plzeňského kraje v Plzni, 2010. 96 s.

 

Seznam nemovitých kulturních památek okresu Klatovy. [1. vydání], Plzeň: Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni, 1984. Nestr.Zdroje - fondy

Císařské povinné výtisky stabilního katastru 1824 – 1843 www.archivnimapy.cuzk.cz

I. vojenské mapování 1764 – 68 (rektifikace 1780 – 83) www.archivnimapy.cuzk.cz

II. vojenské mapování 1836 – 1852 www.archivnimapy.cuzk.cz

III. vojenské mapování 1876 – 1880 www.archivnimapy.cuzk.cz 

CÚZK. Nahlížení do KN www.nahlizenidokn.cuzk.cz

Fotoarchiv NPÚ Plzeň

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.