Zborovy boží muka na návsi
    Gemauerte Martersäule Zborovy
    brick calvary Zborovy
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Obec: Zborovy
Katastrální území: 721484 Zborovy
Parcelní číslo:
Číslo popisné:

Rejstříkové číslo: 28872/4-3512
Datace: po roce 1750

GPS: 49º 22´ 52 N  13º 30´ 54 E

www.zborovy.byl.cz

Obec Zborovy
Zborovy 20, Plánice
, Telefon: 376394139
Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu

kliknutím na výřez mapy, zobrazíte mapový portál

architektonicky velmi cenná a řemeslnicky velmi zručně zpracovaná sloupková boží muka, jsou vytvořena z místní hrubozrnné žuly; byla sesazena ze čtyř dílů; na deskovou základnu se široce okosenými horními hranami usazen hranolový podstavec (sokl); sokl s dvojnásobně rozšířenou kvadratickou patkou a oblounem a ústupky profilovanou krycí deskou je včetně patky sloupku, který nese, vysekán z jednoho kusu kamene; krycí deska má navíc svá nároží pravoúhle vyžlabena; patka sloupku je stejně jako hlavice prstenčitá s dvojitým prstencem užším a širším; sloupek se odspoda nahoru kónicky zužuje a má velmi mírnou entazi, na něj je posazena kvadratická lucerna, do které jsou vsazeny ze všech čtyř stran mělké niky završené stlačeným obloukem, který lemují stejně vlnovitě vzedmuté korunní římsy, jimiž lucerna vrcholí; římsy jsou rozšířeny dvojitým pravoúhlým ústupkem; v nikách nově osazeny malby na plechu; lucerna je včetně prstenců hlavice sloupku vysekána z jednoho kusu kamene; do vrcholu lucerny zasazen kovaný vrcholový kříž; ramena jsou na koncích rozšířena do tvaru připomínající jablko se stopkou; v překřížení jsou ramena snýtována nad patou kříže, navíc přinýtován obdélný plech s vyseknutou čtveřicí srdíček, po dvou naležato na každé straně kříže; kříž pozlacen; v čele podstavce jen těžko čitelná datace 1748; v soupisu nemovitých kulturních památek okresu Klatovy zmiňován ve vrcholu litý křížek, což je velmi nepravděpodobné a bude to patrně omyl; svatí na malbách – v nice z čela Panna Maria s Ježíškem; vzadu Jan Křtitel; v pravé boční nice Jan Nepomucký v pozadí patně vypodobněn Karlův most a v levé ukřižovaný Ježíš na Golgotě.

Okolí objektu
boží muka stojí v prostoru návsi nad hlavní silnicí, v pozadí zborovská rotunda; nalevo vzrostlá lípa; bezprostřední okolí bez výraznějších úprav; před božími muky žulový hrubě opracovaný blok – stupeň umožňující poutníkovy pokleknout k modlitbě.

Historie objektu
boží muka jsou jasně vyznačeny až na mapě Císařského povinného výtisku stabilního katastru z roku 1837, nicméně jejich barokní tvarosloví jednoznačně koresponduje s jejich vročením do roku 1748, nebýt vročení bylo by možné uvažovat i o větším stáří.

Další informace
boží muka byla v nedávné době zkonzervována a chybějící části kamene a kříže doplněny a do nik osazeny obrázky svatých na plechu; původní motivy nejsou známy, plechy se nedochovali, jejich přítomnost připomínaly pouze otvory pro jejich ukotvení.

Fotogalerie

Zdroje - literatura, prameny

PALOUŠOVÁ, Zdenka. Kamenná boží muka v jižních Čechách a přilehlé Moravě. 1. vydání, České Budějovice: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, 2009. 288 s. [14] s. Monumenta; sv. č. 2. ISBN 978-80-85033-17-5.

 KLOZAR, Karel. Maňovice 1366 – 1986. 2. vydání, Maňovice: Mgr. Marie Klozarová, 1987. 70 s.

 SMOLÍK, Luboš. Kaple a kapličky Horažďovicka. 1. vydání, Klatovy: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Plzeňského kraje v Plzni, 2010. 96 s.

 Seznam nemovitých kulturních památek okresu Klatovy. [1. vydání], Plzeň: Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni, 1984. Nestr.Zdroje - fondy

Císařské povinné výtisky stabilního katastru 1824 – 1843 www.archivnimapy.cuzk.cz 

I. vojenské mapování 1764 – 68 (rektifikace 1780 – 83) www.archivnimapy.cuzk.cz

II. vojenské mapování 1836 – 1852 www.archivnimapy.cuzk.cz

III. vojenské mapování 1876 – 1880 www:archivnimapy.cuzk.cz 

CÚZK. Nahlížení do KN www.nahlizenidokn.cuzk.cz

Fotoarchiv NPÚ Plzeň

 

 

 

 

 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.