Břežany kaple sv. Anny
    Kapelle in Břežany
    chapel in Břežany
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Obec: Břežany
Katastrální území: 614891 Břežany
Parcelní číslo: 103
Číslo popisné:

Rejstříkové číslo: 20492/4-2789
Datace: 1760

GPS: 49º 20´44 N  13º 37´30 E

Kontakt:
Římskokatolická farnost Malý Bor, Mírové náměstí 10
341 01,  Horažďovice
Telefon: 376512594
www.brezany-obec.cz

Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu

kliknutím na výřez mapy, zobrazíte mapový portál

Objekt obdélného půdorysu o rozměrech 718 x 1237 cm má jemně rozšiřující se sokl odlišený stříkanou omítkou v šedé barvě; v bočních stěnách stupňovité uspořádání soklu dle stoupajícího terénu; obdélný vstup lemován žulovým ostěním s ušima s kapkami a tesaným vročením 1760, v ostění osazeny dvoukřídlé dveře; v ose nade dveřmi kasulové zamřížované okno; štít odděluje korunní římsa, další římsa dělí vlastní štít na dolní část ve tvaru lichoběžníku a na horní půlkruhového tvaru; v bočních stěnách vždy dvojice obdélných oken ukončených plným obloukem, okna dvoukřídlá; zadní nároží mají obloučkovitě ustupující hrany; omítky stěn vápenné, hlazené, bílené; střecha má sedlové ukončení ve štítu, valbové v závěru; střešní plášť tvoří jednoduše ložená taška bobrovka; za štítem v hřebeni střechy čtyřboká plechová (měď) zvonička s jehlancovou stříškou, makovicí a křížkem; v bocích čelní stěny okapové svody k okapovým korytům po obvodu celého objektu

Interiér objektu
Strop se štukovým zrcadlem; oltář z první poloviny 18. století s obrazem sv. Anny od J. Konráda z roku 1760; oltář obnoven v roce 1791 a 1893.


Okolí objektu
Kaple postavena v lesíku nad obcí, u ní studánka s léčivým pramenem; stíní ji památná lípa malolistá s obvodem kmene 430 cm a výškou kolem 24 m, před tímto významným stromem informační cedule „Památný strom. Lípa u Sv. Anny (Tilia Cordata Mill.)“; při levé straně vstupu do objektu litinový křížek na poměrně vysokém sloupku, hlavice sloupku je poměrně zdobná, vlastní sloup je jehlancový, v čelní ploše přizdoben reliéfem kalichu v rámečku, sokl má kvádrový tvar, v čelní ploše vytesán v rámečku letopočet 1886, před křížkem žulový schod; po pravé straně vstupu hranolová pokladnička s dominantním dekorem květu na čelní straně a kamenicky jemně naznačenou datací 1706.


Historie objektu

Kaple postavena v roce 1760 pod patronací horažďovického panství; interiér i exteriér kaple upravován v roce 1791 a 1893; patrná je i nedávná stavební údržba objektu.Další informace

Významný příklad kaple barokního původu, výrazný krajinotvorný prvek; objekt mimo plochu vesnické památkové zóny vyhlášené Ministerstvem kultury ČR dne 22. září 1995.Fotogalerie

Zdroje - literatura, prameny

FOUD, Karel – KAREL, Tomáš. Vesnické památkové rezervace a zóny, krajinné památkové zóny. /1. vydání/ Klatovy: Plzeňský kraj, 2004. 200 s.

Seznam nemovitých kulturních památek okresu Klatovy. /1. vydání/ Plzeň: Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni, 1984. Nestr.

 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.